• Imprimeix

Convenis

Convenis formalitzats

Contingut: Text complert dels convenis signats pel Departament d'Agricultura amb altres entitats i relació dels convenis signats per anys.

Actualització: contínua

Format de les dades: PDF, XLS, CSV

Data d'actualitazió: 18 de desembre de 2018

RESOLUCIÓ ARP/669/2018, de 4 d'abril,

per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2017. (DOGC núm. 7596 - 11/04/2018)

11/04/2018

Cercador de convenis signats pel Departament d'Agricultura

Convenis signats a partir de l'any 2014 en endavant

 

Número conveni Any signatura Objecte Data signatura URL
001 2014 Conveni Marc de col·laboració entre el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en matèria d'estadística. Anys 2014-2016 02/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_001.pdf
002 2014 Conveni de col·laboració en matèria de préstecs bonificats relatius als ajuts de la convocatòria 2013 per a la incorporació de joves a les explotacions agràries i per a la modernització de les explotacions agràries, que s'hagin subscrit en el marc del contracte global d'explotació (CGE) 17/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_002.pdf
003 2014 Memoràndum d'entesa entre el Ministeri d'Agricultura del Líban i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en matèria de gestió dels espais forestals. 15/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_003.pdf
004 2014 Protocol de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'entitat bancària Banc de Sabadell, en matèria de valorització de sòls rústics 17/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_004.pdf
005 2014 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Fundació del Món Rural per a fomentar la transferència corrent per a l'any 2014 12/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_005.pdf
006 2014 Protocol de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat, pel qual es regula la col·laboració del cos d'Agents Rurals en matèria de protecció de la legalitat urbanística en sòl no urbanitzable 19/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_006.pdf
007 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA 08/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_007.pdf
008 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs 17/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_008.pdf
009 2014 Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió de SIR subscrit entre el DAAM i BOVINTER SA 08/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_009.pdf
010 2014 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequeres per la realització d'actuacions commemoratives del Tricenternari del 1714 04/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_010.pdf
011 2014 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Federació Catalana de Pastissers per la realització d'actuacions commemoratives del Tricentenari del 1714 06/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_011.pdf
012 2014 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura (DAAM), la Universitat de Lleida (UdL) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per a l'ús compartit i assumpció de despeses i serveis del centre de l'IRTA ubicat al campus de la UdL 28/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_012.pdf
013 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de Col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del Bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i la Cooperativa d'Ivars SCCL 07/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_013.pdf
014 2014 Acord de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per a la gestió conjunta de l'explotació ramadera experimental de Monells 10/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_014.pdf
015 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de Col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i BOVIOSONA, SL 06/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_015.pdf
016 2014 Conveni de col·laboració educativa entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Universitat de Santiago de Compostela 10/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_016.pdf
017 2014 Memoràndum d'entesa entre Shanghai Haibo CO, LTD. (HAIBO), i la Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA), per a la col·laboració en matèria de promoció i comercialització de producres agrícoles 18/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_017.pdf
018 2014 Conveni entre l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses (AFRUCAT) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaió i Medi Natural, per a l'atorgament d'una subvenció directa per a la promoció i distribució de fruita a centres educatius dins el Pla de Consum de Fruita del curs escolar 2013/2014 (any 2014) 05/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_018.pdf
019 2014 Protocol d'intencions per a la consecució d'acords entre la Generalitat de Catalunya, a través del DAAM i el Ministeri de Desenvolupament Agropecuari de Panamà, en matèria de Sanitat Animal i Vegetal 30/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_019.pdf
020 2014 Protocol d'intencions per a la consecució d'acords entre la Generalitat de Catalunya, a través del DAAM i el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuària, en matèria de Sanitat Animal i Vegetal 30/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_020.pdf
021 2014 Protocol de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Govern Basc per a l'impuls de la competitivitat en l'àmbit agroalimentari 02/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_021.pdf
022 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de Col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL 05/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_022.pdf
023 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de Col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL 05/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_023.pdf
024 2014 Conveni entre el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la concessió d'una subvenció directa 31/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_024.pdf
025 2014 Conveni entre el DAAM i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), referent al recolzament tècnic, difusió, seguiment i avaluació de l'Eix 4 (LEADER) del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 09/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_025.pdf
026 2014 Protocol General entre el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Galícia, Andalusia, Principat d'Astúries, Cantàbria, la Rioja, Regió de Múrcia, Aragó, Castella-La Manxa, Comunitat Foral de Navarra, Comunitat de Madrid, i Castella i Lleó per a la conservació del Trencalòs 24/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_026.pdf
027 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs 26/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_027.pdf
028 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs 24/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_028.pdf
029 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs 28/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_029.pdf
030 2014 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci de l'Alta Garrotxa per a l'aportació econòmica per import de 121.540,00€ 15/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_030.pdf
031 2014 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, els col·legis oficials d'Enginyers Agrònoms, d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya i l'Associació-Col·legi d'Enginyers de Forest de Catalunya, en matèria de formació 03/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_031.pdf
032 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Juncosa 10/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_032.pdf
033 2014 Encàrrec que formalitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció per a la impressió de carpetes d'expedients genèriques 10/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_033.pdf
034 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders d'Alcarràs 20/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_034.pdf
035 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Juan Canet SA 09/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_035.pdf
036 2014 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Institut Català de Finances, per finançar projectes d'inversió del sector agroalimentari, ramader i regants 09/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_036.pdf
037 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Gestión Bovina, SL 15/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_037.pdf
038 2014 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Alimentària Exhibitions, SLU per a l'organització de la Fira Alimentària 2014 27/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_038.pdf
039 2014 Conveni marc de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per a promoure els valors naturals i culturals del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 13/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_039.pdf
040 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_040.pdf
041 2014 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR per finançar projectes de petites i mitjanes empreses a través de la línia PIMES i Autònoms dels Sectors Agrari, Ramader, Pesquer, Forestal i Agroalimentari 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_041.pdf
042 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL 27/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_042.pdf
043 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders d'Alcarràs 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_043.pdf
044 2014 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Associació Rurbans en matèria de formació integral dels pastors de Catalunya 06/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_044.pdf
045 2014 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Gremi d'Àrids de Catalunya, per al foment i protecció de les espècies protegides en l'àmbit de les activitats extractives d'àrids 10/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_045.pdf
046 2014 Conveni pel qual es modifica el Conveni de data 11 de desembre de 1995, pel qual el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentacio de l'administració General de l'Estat, encomenà a la Generalitat de Catalunya la gestió de les actuacions d'intervenció i regulació de mercats 02/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_046.pdf
047 2014 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci per a la protecció i la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat per a l'aportació econòmica de 151.168,00 euros 12/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_047.pdf
048 2014 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 2014 19/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_048.pdf
049 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA 27/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_049.pdf
050 2014 Modificació de l'Annex del Conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA 11/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_050.pdf
051 2014 Addenda sisena al conveni marc de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Federació de Cooperatives Agraries de Catalunya 26/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_051.pdf
052 2014 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci per a la protecció i la gestió de l'espai d'interès natural de la Serra de Llaberia per a l'aportació econòmica per import de 81.134,17 euros 20/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_052.pdf
053 2014 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci per a la protecció i la gestió de l'espai d'interès natural de les Gavarres per a l'aportació econòmica per import de 119.557,36 euros 20/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_053.pdf
054 2014 Encàrrec de gestió del DAAM, Organisme Pagador dels fons FEAGA i FEADER a Forestal Catalana com servei tècnic de la mesura 226 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, de conformitat amb el Decret 393/2006, de 17 d'octubre 18/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_054.pdf
055 2014 Protocol general de col·laboració entre el DAAM i la Entitat Cajamar, en matèria de valorització de sòls rústics 07/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_055.pdf
056 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_056.pdf
057 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona nord-oriental de Catalunya, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_057.pdf
058 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre DAAM i Grup d'Acció Local (GAL) Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_058.pdf
059 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_059.pdf
060 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_060.pdf
061 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_061.pdf
062 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci Garrigues per al desenvolupament del territori, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_062.pdf
063 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_063.pdf
064 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci Centre de Desenvopament Rural Pallars-Ribagorça, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_064.pdf
065 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci Leader Priorat-Baix Camp, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_065.pdf
066 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_066.pdf
067 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) "Associació per al desenvolupament Rural de la Catalunya Central", per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_067.pdf
068 2014 Tercer Acord de modificació del conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local (GAL) Consorci Leader Urgell-Pla d'Urgell, per a l'aplicació de la metodologia Leader en el marc de l'eix 4 del PDR de Catalunya 2007-2013 (PDR 2007-2013) 22/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_068.pdf
069 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació gestió sostenible rural 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_069.pdf
070 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació GUSTUM 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_070.pdf
071 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació energia i forest 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_071.pdf
072 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació Odisseu 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_072.pdf
073 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació Masies+sostenibles 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_073.pdf
074 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació Femparc 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_074.pdf
075 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació VI+NET 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_075.pdf
076 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació Cowocat_rural 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_076.pdf
077 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució del projectes de cooperació Esportour 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_077.pdf
078 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Grups d'Acció Local de Catalunya en el marc de l'eix 4 Leader, per a l'execució de projectes de cooperació Empren Rural Catalunya 2014 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_078.pdf
079 2014 Conveni de cooperació educativa entre el DAAM i la Universitat de Lleida (UdL), per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (Becaris 2014) 17/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_079.pdf
080 2014 Addenda al conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Empresa ACTEL, SCCL, per tal d'impulsar la formació professional i promoure la qualificació professional del personal treballador del sector agrari a l'Escola de Capacitació Agrària d'Alfarràs 19/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_080.pdf
081 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs. 27/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_081.pdf
082 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL 30/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_082.pdf
083 2014 Encàrrec de gestió del DAAM a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), per dur a terme l'elaboració de la documentació per sol·licitar davant la Comissió Europea la derogació de la directiva de nitrats 27/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_083.pdf
084 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Fundació Privada per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM), per a la conservació d'aus marines i aquàtiques protegides 21/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_084.pdf
085 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Interuniversitaria Fernando González Bernáldez (FFGB) per a la realització de treballs en pràctiques d'estudiants del Màster d'espais naturals protegits 01/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_085.pdf
086 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Universitat de Barcelona, per a l'establiment d'un programa de cooperació educativa 13/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_086.pdf
087 2014 Conveni de cooperació educativa entre el DAAM i la Universitat de Lleida, per al desenvolupament de pràctiques no curriculars en empreses i institucions (Mònica Sans Solsona) 07/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_087.pdf
088 2014 Conveni entre el DAAM i els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), per a la concessió d'una subvenció directa. 01/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_088.pdf
089 2014 Conveni marc de col·laboració entre el DAAM i la Diputació de Girona i El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), per desenvolupar la fase pilot del Pla de Foment de la Biomassa Forestal per a usos tèrmics a Catalunya. 24/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_089.pdf
090 2014 Conveni entre el DAAM i el Consorci de l'Estany de Banyoles, per a l'aportació econòmica per import de 100.053 euros 19/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_090.pdf
091 2014 Conveni de col·laboració i cooperació educativa entre el DAAM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 08/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_091.pdf
092 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Nucli Zoològic "Zoo del Pirineu" 23/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_092.pdf
093 2014 Consorci entre el DAAM i el Consorci Forestal de Catalunya, per a la concessió d'una subvenció directa. 07/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_093.pdf
094 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i el Centre de la Propietat Forestal en el Projecte LIFE12 EN/ES/000647 "Farms for the future": innovation for sustainable manure management from farm soil" 30/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_094.pdf
095 2014 Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs 08/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_095.pdf
096 2014 Conveni entre la Fundació Privada Institut Català de la Fusta (INCAFUST) i el DAAM, per a la concessió d'una subvenció directa. 04/08/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_096.pdf
097 2014 Addenda tercera al conveni entre el DAAM i el Grup d'Acció Local Litoral Costa de l'Ebre, per a l'aplicació de la metodologia de desenvolupament de l'eix 4 del fons europeu de la pesca en el marc del programa operatiu fep de Catalunya 2007-2013 30/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_097.pdf
098 2014 Conveni entre el DAAM i el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, per a l'aportació econòmica per import de 112.909, 44 euros 20/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_098.pdf
099 2014 Conveni entre el DAAM i ASAJA, per a la concessió d'una subvenció directa 31/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_099.pdf
100 2014 Conveni de col·laboració entre l'Associació Universitària de la Cerdanya AUCer i el DAAM, per a l'organització de jornades tècniques en el marc de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà 29/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_100.pdf
101 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de boví de Carn d'Alcarràs 09/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_101.pdf
102 2014 Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subcrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL 05/08/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_102.pdf
103 2014 Conveni de col·laboració entre DAAM, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, per al desenvolupament del Projecte "Boscos del Vallès" programa de prevenció d'incendis forestals i d'utilització de la biomassa per a generació d'energia al Vallès Occidental (2013-2017) 10/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_103.pdf
104 2014 Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona i el DAAM, per sufragar la transformació en suc de fruita retirada del mercat per Organitzacions de Productors de Catalunya, en el marc del Reglament (UE) 543/2011, amb destinació a la distribució gratuïta 24/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_104.pdf
105 2014 Modificació de l'annex del conveni de col·laboració pe a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Boviosona, SL 17/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_105.pdf
106 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Josep Ma. Borras Terré, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_106.pdf
107 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Joan Torremorell Sans, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_107.pdf
108 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Pau Borràs Aige, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_108.pdf
109 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Antonio Rubies Burguet, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_109.pdf
110 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Tomas Mangues Palacin, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_110.pdf
111 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per al reconeixement d'investigadors vinculats (Víctor Sarto) 18/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_111.pdf
112 2014 Modificació de l'Annex de conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'Ivars, SCCL 23/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_112.pdf
113 2014 Modificació de l'Annex de conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'Ivars, SCCL 30/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_113.pdf
114 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'Ivars, SCCL 01/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_114.pdf
115 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'Ivars, SCCL 17/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_115.pdf
116 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'Ivars, SCCL 28/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_116.pdf
117 2014 Conveni de cooperació educativa entre el DAAM i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores (farah el Ghorri Ennammali) 15/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_117.pdf
118 2014 Encàrrec de gestió entre el DAAM i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per a la generació d'informació geogràfica amb finalitats agràries i mediambientals 22/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_118.pdf
119 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM, la Diputació de Girona i la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) 27/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_119.pdf
120 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i David Coca Tufet, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur:innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl". 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_120.pdf
121 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Juan José Llobera Barios, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granaja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_121.pdf
122 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Antoni Terré Rodríguez, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granaja fins al sòl". 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_122.pdf
123 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Vulture Conservation Foundation 13/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_123.pdf
124 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Mas Badia en el Projecte LIFE12 EN/ES/000647 "Farms for the future": innovation for sustainable manure management from farm soil" 17/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_124.pdf
125 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, en matèria d'inscripció telemàtica en el registre oficial de maqunària agrícola (ROMA) 05/08/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_125.pdf
126 2014 Protocol de col·laboració entre el DAAM i Borges Mediterranean Group, SL, per a la promoció del regadiu i de l'activitat agroindustrial en l'àmit del Sistema Segarra-Garrigues 06/08/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_126.pdf
127 2014 Conveni entre el DAAM i Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC), per a la concessió d'una subvenció directa 07/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_127.pdf
128 2014 Conveni entre el DAAM i la Fundació Privada Centre de Recerca en Sanitat Animal (CreSA) 20/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_128.pdf
129 2014 Resolució d'encàrrec a Forestal Catalana, SA, la redacció dels projectes d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis forestals i dels projectes executius de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per a l'any 2014. 13/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_129.pdf
130 2014 Conveni entre el DAAM i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, per a l'aportació econòmica per import de 100.000 euros 20/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_130.pdf
131 2014 Conveni de col·laboració entre el Consorci de l'Estany i el DAAM, sobre l'acord d'associació en el marc del Projecte Life "Potamo Fauna" (LIFE12/NAT/ES/001091): Conservació fauna fluvial interès europeu xarxa Natura 2000 conques rius Ter, Fluvià i Muga 29/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_131.pdf
132 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL 22/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_132.pdf
133 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Granjaweb Software, SL 17/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_133.pdf
134 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs 18/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_134.pdf
135 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Josep Ma. Rando Fontova, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_135.pdf
136 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Josep Ma. Rubies Tomàs, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_136.pdf
137 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Francesc Melendres Cinca, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_137.pdf
138 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Josep Dalfo Serret, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_138.pdf
139 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Pere Lliró Lleida, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_139.pdf
140 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Antoni Armengol Capdevila, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-140_2014.pdf
141 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Carles Gra Canelles, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-141_2014.pdf
142 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Rafael Guans Rubies, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-142_2014.pdf
143 2014 Conveni entre el DAAM i l'Institut Català del Suro, per a l'aportació econòmica per l'import de 65.000 euros 17/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-143_2014.pdf
144 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 11/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-144_2014.pdf
145 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM, el Departament d'Empresa i Ocupació, ENDESA Distribución Electrica, SLU i la Companyia Española de Investigación y Fomento Minero, SA (INFOSA) 11/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-145_2014.pdf
146 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Semillas Fitó Sau, per a la formació i la transferència tecnològica envers la rendibilitat i la sostenibilitat del cultiu del panis de farratgeres. 04/11/2014 ttp://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-146_2014.pdf
147 2014 Conveni de col·laboració entre DAAM, Departaments de la Presidència, Interior i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l'any 2014 17/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-147_2014.pdf
148 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i l'Agència de Residus de Catalunya, en el Projecte LIFE12 EN/ES/000647 "Farms for the future": innovation for sustainable manure management from farm soil" 05/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-148_2014.pdf
149 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i l'entitat FICLOT, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 01/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-149_2014.pdf
150 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Lluis Oller Seto, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-150_2014.pdf
151 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Eugeni Pujol González, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-151_2014.pdf
152 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Xavier Viola Felip, en el Projecte Life 12 (ENV/ES/000647) "Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" 23/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-152_2014.pdf
153 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Josep Rierola Alibés en el Projecte Life12 ENV/ES/000647 "Explotacions agràries pel futur: innovació per a la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl". 16/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-153_2014.pdf
154 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Antoni costa Vilamajó en el Projecte Life12 ENV/ES/000647 “Explotacions pel futur: innovació per la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl” 25/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-154_2014.pdf
155 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR, subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA 29/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-155_2014.pdf
156 2014 Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallés Carns 19/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-156_2014.pdf
157 2014 Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA 09/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-157_2014.pdf
158 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA 17/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-158_2014.pdf
159 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR, subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA 30/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-159_2014.pdf
160 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Agrària de Torelló, SCCL, en el Projecte Life 12 ENV/ES/000647 "Explotacions agràries pel futur: innovació per a la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" (Caso de Jubanteny) 05/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-160-2014.pdf
161 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Agrària de Torelló, SCCL, en el Projecte Life 12 ENV/ES/000647 "Explotacions agràries pel futur: innovació per a la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl" (Vila Viñeta) 05/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-161-2014.pdf
162 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en el Projecte LIFE12 EN/ES/000647 "Farms for the future": innovation for sustainable manure management from farm soil" 25/08/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-162_2014.pdf
163 2014 Quarta addenda al conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Insitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per a l'encàrrec de servei del control de qualitat del marisc a les zones de producció de Catalunya 03/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-163_2014.pdf
164 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i l'Associació Ramaders de Juncosa 10/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-164_2014.pdf
165 2014 Conveni interadminitratiu de col·laboració per a la formulació, redacció i tramitació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) i Modificació Puntual del Pla General Metropolità de Barcelona (PGM) d'acompanyament al Pla especial 01/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/Conveni-signat-165_2014.pdf
166 2014 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Deltebre i el DAAM, per a la realització d'actuacions en el marc del Pla de lluita contra el cargol poma 23/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_166.pdf
167 2014 Addenda al Conveni entre el DAAM i la Fundació del Món Rural, per formalitzar la transferència corrent per a l'any 2014. 19/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_167.pdf
168 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i Josep Molas Nogué en el Projecte Life12 ENV/ES/000647 "Explotacions agràries pel futur: innovació per a la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl". 16/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_168.pdf
169 2014 Resolució d'encàrrec de gestió a Forestal Catalana, SA, la producció i conservació de material forestal de reproducció per a repoblacions forestals 24/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_169.pdf
170 2014 Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identifiació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM I Cooperativa d'Ivars,SCCL 10/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_170.pdf
171 2014 Modificació de l'Annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Cooperativa d'Ivars, SCCL 08/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_171.pdf
172 2014 Resolució d'encàrrec de gestió del DAAM a l'IRTA, l'execució d'actuacions de recerca i transferència tecnològica 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_172.pdf
173 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i la Farinera, SCP, en el Projecte Life12 ENV/ES/000647 "Explotacions Agràries pel Futur: innovació per a la gestió sostenible de la fertilització des de la granja fins al sòl". 28/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_173.pdf
174 2014 Conveni entre DAAM i Unió de Pagesos, per a la concessió d'una subvenció directa 27/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_174.pdf
175 2014 Acord de cessió gratuïta de vehicles per part de l'organisme autònom Parcs Nacionals al DAAM 13/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_175.pdf
176 2014 Resolució d'addenda a la resolució de data 1 d'agost de 2014 d'encàrrec de gestió del DAAM al Servei de Meteorologia de Catalunya per a l'assistència en l'edició del mapa de perill diari d'incendi forestal 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_176.pdf
177 2014 Resolució d'encàrrec de gestió del DAAM al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) la realització d'una sèrie de tasques agrupaes en diferents programes gestió en general dels espais naturals i encaminada cadascuna a uns objectius concrets 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_177.pdf
178 2014 Resolució d'encàrrec de gestió del DAAM a Forestal Catalana, SA, la redacció del Projecte de millora de la pista forestal de la forest d'UP Borente i construcció de la interconnexió amb la pista de la muntanya d'Estarón L1.103 (Generalitat de Catalunya), per a l'adaptació per al seu ús pels mitjans d'extinció d'incendis., 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_178.pdf
179 2014 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalan, SA l'execució del Pla de Lluita contra el Caragol Poma al Delta de l'Ebre 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-179_2014.pdf
180 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme vinculat al Departament d'Empresa i Ocupació, per a la gestió compartida del portal Gastroteca.cat 26/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_180.pdf
181 2014 Memoràndum d'Entesa entre el Ministeri d'Indústira del Líban i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el DAAM, sobre la promoció i foment de la indústria agroalimentària i transferència tecnològica 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_181_catala.pdf
182 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Conselh Generau d'Aran, per a l'exercici dels serveis i funcions ambientals transferits al Conseh Generau d'Aran 08/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_182.pdf
183 2014 Acord d'encàrrec de tractament de dades de caràcter personal entre el DAAM i el Centre de Telecomunicacions i Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 04/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-183_2014.pdf
184 2014 Conveni de col·laboració entre el Fondo Español de Garantía Agraria i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la realització dels treballs de control assistit per teledetecció de les superfícies dels règims d'adjunt inclosos a la sol·licitud única, a realitzar durant l'any 2014. 09/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_184_catala.pdf
185 2014 Convenio de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la Administración de la Generalitat de Catalunya para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de los regímentes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2014 09/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_185_castella.pdf
186 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en relació amb el Projecte del Hub Forestal. 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_186.pdf
187 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Ajuntament de Masquefa pel manteniment del CRARC (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya) 19/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_187.pdf
188 2014 Addenda per a la convocatòria 2014 al conveni de col·laboració en matèria de préstecs bonificats relatius als ajuts de la convocatòria 2013, per a la incorporació de joves a les explotacions agràries i per a la modernització de les explotacions agràries, que s’hagin subscrit en el marc del contracte global d’explotació (CGE). 16/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_188,pdf
189 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Frutas Leridanas, SA (FRULESA), per a la promoció i distribució de fruita a centres educatius dins el Pla de Consum de Fruita del curs escolar 2014/2015 19/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/2014_conveni_signat_189.pdf
190 2014 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, per a la prestació de serveis de tractament contra la mosca de l'olivera 25/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-190_2014.pdf
191 2014 Resolució per la qual s'encarrega al Servei de Meteorologia de Catalunya l'assistència en l'edició del mapa de perill diari d'incendi forestal. 01/08/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-191_2014.pdf
192 2014 Modificació de l'annex del conveni de col·laboració per a la realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR subscrit entre el DAAM i Osona Vallès Carns, SA. 29/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/192_2014_Conveni-signat.html
193 2014 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Futbol Club Barcelona en matèria de promoció i difusió del programa "Fruita les escoles" 21/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-193_2014.pdf
194 2014 Conveni marc de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Fubtol Club Barcelona 21/10/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-194_2014.pdf
195 2014 Conveni marc de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Dieta Mediterránea, per a la concessió d'una subvenció directa 19/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-195_2014.pdf
196 2014 Tercera addenda a l'encàrrec de gestió del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en matèria de programes d'assaig d'aptitud, programa INTER 2000 12/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-196_2014.pdf
197 2014 Conveni específic de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, mitjançant el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en matèria d’estadística. Any 2014 29/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-197_2014.pdf
198 2014 Conveni tipus de col·laboració entre el DAAM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per a l'establiment d'un programa de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col•laboradores pel còmput de crèdits. 11/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-198_2014.pdf
199 2014 Addenda per a l'any 2015 del conveni de col·laboració entre el DAAM i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en relació amb el projecte del Hub Forestal 30/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-199_2014.pdf
200 2014 Conveni específic de col·laboració per al desenvolupament d'un programa de pràctiques externes entre la facultat de lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el DAAM  23/01/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-200_2014.pdf
201 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM, el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, per a la coordinació en la gestió dels centres de documentació dels espais naturals protegits i del Centre de Documentació de Medi Ambient 03/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-201_2014.pdf
202 2014 Conveni marc de cooperació educativa entre el DAAM i la Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals (ESPRI), per a la realització d'un programa de pràctiques 03/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-202_2014.pdf
203 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, per a l'establiment d'un programa de cooperació educativa 22/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-203_2014.pdf
204 2014 Conveni entre el DAAM i la Federació de Frisona de Catalunya (FEFRIC), per a la gestió del Centre Autonòmic de Control Lleter de Catalunya. Any 2014 18/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-204_2014.pdf
205 2014 Acord entre el DAAM i Telefónica Móviles España, SA, per confeccionar i emetre factures derivades d'un permís d'ocupació (Torreferrussa) 25/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-205_2014.pdf
206 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM, l'Ajuntament d'Olot i l'Ajuntament de les Preses, per a la redacció del pla especial del Bosc de Tosca 08/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-206_2014.pdf
207 2014 Conveni de cooperació educativa entre el DAAM i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores (Carles Descamps Ribas) 28/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-207_2014.pdf
208 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i l'Associació de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-208_2014.pdf
209 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Esportius de Ponts, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 13/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-209_2014.pdf
210 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors Esportius de l’Alta Ribagorça, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-210_2014.pdf
211 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societast de Pescadors Club Caça i Pesca Alt Urgell, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-211_2014.pdf
212 2014 Acord de col·laboració entre la Societat de Pescadors de Cardós-Tírvia i el Departament d’Agricultura, Ramadera, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-212_2014.pdf
213 2014 Acord de col·laboració entre la Societat de Pescadors de Llavorsí i el Departament d’Agricultura, Ramadera, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-213_2014.pdf
214 2014 Acord de col·laboració entre la Societat de Pescadors de la Guingueta-Espot i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-214_2014.pdf
215 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors de Tremp, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 13/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-215_2014.pdf
216 2014 Acord de col·laboració entre el DAAM i la Societat de Pescadors de la Bonaigua, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 13/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-216_2014.pdf
217 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Universitat de Barcelona, per a la realització d'estudis dels fons marins de les aigües poc profundes del litoral català 20/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-217_2014.pdf
218 2014 Resolució de l'encàrrec de gestió del DAAM a Forestal Catalana, SA, per al suport a la gestió a les reserves nacionals de caça de Alt Pallars, Boumort, Cadi Cerdanya-Alt Urgell i suport al pla de vigilància sanitària a les reserves 28/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-218_2014.pdf
219 2014 Encàrrec de gestió entre el DAAM i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), per a la gestió de la identificació dels èquids de cria i renda a Catalunya durant l'any 2014 15/05/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-219_2014.pdf
220 2014 Resolució de l'encàrrec de gestió del DAAM a l'empresa pública Forestal Catalana, SA, per a la senyalització de massissos per a la creació de vedats de bolets en boscos gestionats per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 01/08/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-220_2014.pdf
221 2014 Encàrrec de gestió entre el DAAM i TRAGSATEC, per al manteniment i edició dels sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) a TRAGSATEC. Any 2014 24/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-221_2014.pdf
222 2014 Resolució d'encàrrec de gestió del DAAM a Forestal Catalana, SA, l'execució del Pla de Lluita contra el Cargol Poma al Delta de l'Ebre 21/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/222_2014_Conveni-signat.html
223 2014 Resolució de l'encàrrec de gestió del DAAM al Servei Meteorològic de Catalunya, per al subministrament d'informació meteorològica 15/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-223_2014.pdf
224 2014 Resolució per la qual s'encarrega a l'IRTA els treballs per l'execució d'un protocol de funcionament per optimitzar el tractament de les dejeccions ramaderes i realització d'anàlisis de qualitat i nutricionals en cereals 01/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-224_2014.pdf
225 2014 Resolució d'encàrrec de gestió a l'IRTA els treballs per l'execució dels plans de millora de fertilització agrària a les comarques gironines, Vallès, Osona, Baix Ebre, Montsià i assaig de fertilització al Maresme 26/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-225_2014.pdf
226 2014 Resolució d'encàrrec de gestió del DAAM a Forestal Catalana, SA, el suport logístic i administratiu per a la gestió dels comisos de pinya de pi pinyer 03/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-226_2014.pdf
227 2014 Conveni de col·laboració entre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 i el DAAM, per a la integració de les trucades d'emergència del Cos d'Agents Rurals en el 112 Catalunya 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-227_2014.pdf
228 2014 Acord de col·laboració entre l'Agència Catalana del Consum i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en matèria de defensa i portecció dels consumidors i usuaris 05/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-228_2014.pdf
229 2014 Resolució d'addenda a la Resolució de data 1 d'agost de 2014, d'encàrrec de gestió del DAAM al Servei Meteorològic de Catalunya, per a l'assistència en l'edició del mapa de perill diari d'incendi forestal 02/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-229_2014.pdf
230 2014 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i serveis inclosos a l'Addenda formalitzada a l'empara del conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA 17/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-230_2014.pdf
231 2014 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i serveis inclosos a l'Addenda 2014 formalitzada a l'empara del conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA 14/07/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-231_2014.pdf
232 2014 Acord entre el DAAM i la Xarxa transfronterera de seguiment d’espècies florístiques per compartir coneixements i posar en comú les competències sobre les espècies florístiques patrimonials comunies als espasi naturals transfronterers 16/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-232_2014.pdf
233 2014 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, l'execució de la salinització de les àrees d'Illa de Mar i Ramal. Bassa Prima, incloses en el Pla de Lluita contra el caragol poma 27/03/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-233_2014.pdf
234 2014 Resolució per la qual s'encarrega al Cente de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) l'execució d'actuacions de recerca i transferència tecnològica 09/04/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-234_2014.pdf
235 2014 Modificació de l'Annex del Coveni de col·laboració per a l realització de tasques d'identificació del bestiar boví i gestió del SIR susbscrit entre el DAAM i l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs 27/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-235_2014.pdf
236 2014 Contracte programa entre Ports de la Generalitat, el DAAM i la Confraria de Pescadors de Palamós, concessionària de la llotja del Port de Palamós, per a l'establiment i finançament del programa de millora de l'activitat pesquera que es realitza a l'àrea d'influència del Port de Palamós per al període 2014-2016 30/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-236_2014.pdf
237 2014 Contracte programa entre Ports de la Generalitat, el DAAM i la Confraria de Pescadors de Blanes, concessionària de la Llotja del port de Blanes, per a l'establiment i finançament del programa de millora de l'activitat pesquera que es realitza a l'àrea d'influència del Port de Blanes per al període 2014-2016  30/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-237_2014.pdf
238 2014 Contracte programa entre Ports de la Generalitat, el DAAM i la Confraria de Pescadors "Verge del Carme" de Sant Carles de la Ràpita, concessionària de la llotja del Port de Sant Carles de la Ràpita, per a l'establiment i finançament del programa de millora de l'activitat pesquera que es realitza a l'àrea d'influència del port de Sant Carles de la Ràpita per al període 2014-2016 30/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-238_2014.pdf
239 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-239_2014.pdf
240 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-240_2014.pdf
241 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors d'Areny de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-241_2014.pdf
242 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Barcelona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-242_2014.pdf
243 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Blanes, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-243_2014.pdf
244 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Badalona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-244_2014.pdf
245 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Cadaqués, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-245_2014.pdf
246 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Calafell, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-246_2014.pdf
247 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Calella, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-247_2014.pdf
248 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Cambrils, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-248_2014.pdf
249 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-249_2014.pdf
250 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Deltebre, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-250_2014.pdf
251 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de l'Escala, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-251_2014.pdf
252 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de l'Estartit, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-252_2014.pdf
253 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Llança, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-253_2014.pdf
254 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Lloret de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-254_2014.pdf
255 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Malgrat de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-255_2014.pdf
256 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Mataró, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-256_2014.pdf
257 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Montgat-El Masnou-Premia de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-257_2014.pdf
258 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Palamós, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-258_2014.pdf
259 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Pineda de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-259_2014.pdf
260 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors del Port de la Selva, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-260_2014.pdf
261 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Roses, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-261_2014.pdf
262 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita "Sant Pere", per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 22/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-262_2014.pdf
263 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita "Verge del Carme", per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-263_2014.pdf
264 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guixols, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-264_2014.pdf
265 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sant Pol de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-265_2014.pdf
266 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Sitges, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-266_2014.pdf
267 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Tarragona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-267_2014.pdf
268 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Torredembarra, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-268_2014.pdf
269 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Tossa de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-269_2014.pdf
270 2014 Conveni entre el DAAM i la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-270_2014.pdf
271 2014 Conveni tipus de col·laboració entre el DAAM i la Federació Territorial de confraries de Pescadors de Barcelona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-271_2014.pdf
272 2014 Conveni tipus de col·laboració entre el DAAM i la Federació Territorial de confraries de Pescadors de Tarragona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-272_2014.pdf
273 2014 Conveni tipus de col·laboració entre el DAAM i la Federació Territorial de confraries de Pescadors de Girona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-273_2014.pdf
274 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i la Federació Nacional Catalana, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescador 01/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-274_2014.pdf
275 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Ajuntament de Verdú, per a l'adjudicació i gestió de les terres sobrants de la concentració parcel·lària de la zona regable d'quest terme municipal 03/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-275_2014.pdf
276 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Ajuntament de Palamós, per a la conservació i millora de l'espai natural protegit de Castell-Cap Roig, a la finca de Platja Castell, propietat de la Generalitat de Catalunya 10/06/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-276_2014.pdf
277 2014 Addenda al conveni de col·laboració entre Departament d'Ensenyament i el DAAM, per al projecte "Til, tasques iniciació laboral", d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria del municipi Lleida dels programades de diversificació curriculars 12/09/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-277_2014.pdf
278 2014 Addenda al conveni de col·laboració entre el DAAM i el Conselh Generau d'Aran, per a l'exercici dels serveis i funcions ambientals transferits al Conselh Generau d'Aran, per al 2015 23/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-278_2014.pdf
282 2014 Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'INCAVI, per a la promoció de l'especialitat de vitivinicultura a l'Institut Priorat, de falset, durant l'any 2014  17/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-282_2014.pdf
283 2014 Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), per a la promoció de l'especialitat de vitivinicultura a l'Institut Priorat, de Falset durant l'any 2015   12/11/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-283_2014.pdf
284 2014 Addenda de modificació a l'Acord de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per a la gestió conjunta de l'explotació ramadera experimental de Monells 23/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-284_2014.pdf
285 2014 Declaració d'intencions entre el Ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals del Govern de la República Dominicana i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'IRTA, per a futura cooperacIÓ bilateral en el sector mediambiental 05/08/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-285_2014.pdf
286 2014 Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'IRTA, per a la concessió demanial de part de la finca de de Torre Marimon, situada en el terme muncipal de Caldes de Montbui 30/12/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-286_2014.pdf
287 2014 Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'IRTA, per a la concessió demanial de part de la finca de de Torre Marimon, situada en el terme muncipal de Caldes de Montbui 21/02/2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2014/fitxers-binaris/conveni-signat-287_2014.pdf
001 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Caixabanc, SA (“La Caixa”), en relació als préstecs formalitzats amb els beneficiaris dels ajuts convocats per l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre 08/01/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-001_2015.pdf
002 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Associació d'Era, espai de recursos agroecològics 27/01/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-002_2015.pdf
003 2015 Resolució d'encàrrec de gestió del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Servei de Meteorologia de Catalunya per a l'assistència en l'edició del mapa de perill diari d'incendi forestal 04/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-003_2015.pdf
004 2015 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntmaent de les Borges Blanques i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la millora de la promoció i qualtiat de l'oli verge extra en el marc de la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra 17/01/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-004_2015.pdf
005 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , la Fundació Privada Agromediterrània i l'Associació Catalana de Fabricants de Pinsos en el marc de l'organització d'assaig d'aptitud del circuit ASFAC-LAB 09/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-005_2015.pdf
006 2015 Conveni entre el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , per a la concessió d'una subvenció directa 16/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-006_2015.pdf
007 2015 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre l'acord d'associació en el marc del Projecte Life+“LIFE-PLETERA” (LIFE13 NAT/ES/001001): Desurbanització i recuperació de la funcionalitat ecològica en els sistemes costaners Pletera 10/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-007_2015.pdf
008 2015 Conveni de col·laboració entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Endesa, distribució elèctrica, SLU, en relació amb les línies elèctriques ubicades en zones afectades pel Pla Alfa, en els nivells Alfa2 i/o Alfa3 15/01/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-008_2015.pdf
009 2015 Conveni marc de col·laboració entre l'Empresa Bon Preu, SAU, organitzacions socials més representatives, en matèria de recaptació i distribució d'aliments i el Departaments d'Empresa i Ocupació, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Benestar Social i Família, Projecte supermercats solidaris 28/01/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-009_2015.pdf
010 2015 Conveni de col·laboració entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural -Conselh Generau d'Aran, Forestal Catalana, SA, Universitat de Lleida (UdL) i la Fundació Oso Pardo, Projecte LIFE+ “PIROSLIFE” - LIFE 13 NAT/ES/001394, consolidació d'una població d'ós: els Pirineus Centrals 13/03/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-010_2015.pdf
011 2015 Conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la gestió compartida del portal Gastroteca.CAT 04/03/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-011_2015.pdf
012 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Institut Català del Suro, per a l'aportació econòmica per import de 65.000 euros per a l'any 2015 12/03/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-012_2015.pdf
013 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Fundació Catalunya la Pedrera, per a la cessió d'exemplars irrecuperables procedents dels centres de fauna salvatge del Departament 23/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-013_2015.pdf
014 2015 Conveni de col·laboració entre l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat i el DDAM, sobre l'acord d'associació en el marc del Projecte Life+ “life+Migrato-Ebre” (LIFE 23 NAT/ES/000237): Migratory fish recovery and improved management in the final stretch of the Ebre river 30/03/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-014_2015.pdf
0016 2015 Addenda primera al contracte de subvenció núm. 9/84, signat en data 30.12.2013, entre l’autoritat de gestió conjunta del programa de la conca marina mediterrània ENPI CBC i Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , relatiu a una subvenció de la Unió Europea 07/01/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-016_2015.pdf
019 2015 Acord de col·laboració entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors Esportius Alta Ribagorça, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-019_2015.pdf
020 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors Esportius de Ponts, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-020_2015.pdf
021 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors Esportius de Solsona, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-021_2015.pdf
022 2015 Acord de col·laboració entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Associació de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada. 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-022_2015.pdf
023 2015 Acord de col·laboració entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors Esportius ribagorçana, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada. 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-023_2015.pdf
024 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Institut Català de Finances, pel finançament a PIMES i Autònoms de les empreses agràries forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura de Catalunya 10/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-024_2015.pdf
025 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors Esportius La Guingueta i Espot, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada. 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-025_2015.pdf
026 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors Esportius Club Caça i Pesca Alt Urgell, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-026_2015.pdf
027 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors de Tremp, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-027_2015.pdf
028 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors Esportius Alt Llobregat, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-028_2015.pdf
029 2015 Acord de col·laboració entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors de la Bonaigua, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-029_2015.pdf
030 2015 Acord de col·laboració entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Societat de Pescadors de Llavorsí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-030_2015.pdf
031 2015 Acord de col·laboració entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Associació de Pescadors de Cardós-Tírvia, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 01/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-031_2015.pdf
032 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Empresa José Sabater Aleu interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i formació dual, el cicle formatiu grau superior ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-032_2015.pdf
033 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa David Molí Contra interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i formació dual, el cicle formatiu grau superior ramaderia i assistència sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-033_2015.pdf
034 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa Cercle Tancat, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i formació dual, el cicle formatiu grau superior ramaderia i assistència sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-034_2015.pdf
035 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Empresa Cooperativa de Camp d’Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit, SCCL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i formació dual, cicle formatiu grau superior  ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona Balaguer 24/04/215 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-035_2015.pdf
036 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Fundació del Món Rural, per a formalitzar la transferència corrent per a l'any 2015 22/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-036_2015.pdf
037 2015 Conveni específic entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT), en relació a la producció de perdius roges de la granja cinegètica de Torreferrussa 14/01/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-037_2015.pdf
039 2015 Conveni entre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Empresa Corporación Alimentaria Guissona, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-039_2015.pdf
040 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa Agropecuària d'Artesa de Segre, SCCL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-040_2015.pdf
041 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa Selección Batallé, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-041_2015.pdf
042 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Empresa Albesa Ramadera, SL interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-042_2015.pdf
043 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci de l'Estany, per a l'aportació econòmica per import de 58.153,00 euros 08/05/215 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-043_2015.pdf
044 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Fundació Universitat Rovira i Virgili (URV), per a la realització del projecte "anàlisi de les variables psicològiques implicades en el tast d'oli d'oliva". 20/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-044_2015.pdf
045 2015 Conveni marc de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellar del Riu i l'Institut d’Estudis Catalans, per a la restauració i conservació del Pi de les Tres Branques i el Pi Jove a Castellar del Riu (El Berguedà) 19/03/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-045_2015.pdf
046 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona, en matèria d'incendis forestals 26/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/Conveni-signat-046_2015.pdf
047 2015 Resolució per la qual s’aprova l’addenda al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA de 13.11.2008, per la qual s’encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i serveis relatius al manteniment d’espais naturals i forests públiques, gestió de fauna i flora i altres programes d’interès general del primer semestre de 2015. 25/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-047_2015.pdf
048 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de les Valls de Valira, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-048_2015.pdf
049 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Conca de Dalt, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-049_2015.pdf
050 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Arcavell i La Farga de Moles, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-050_2015.pdf
051 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Rasquera, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-051_2015.pdf
052 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-052_2015.pdf
053 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Vilaller, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-053_2015.pdf
054 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-054_2015.pdf
055 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Montellà i Martinet, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-055_2015.pdf
056 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Guixers, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-056_2015.pdf
057 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d’Organyà, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-057_2015.pdf
058 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Josa de Cadí, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-058_2015.pdf
059 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Josa i Tuixén, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-059_2015.pdf
060 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-060_2015.pdf
061 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Araós, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-061_2015.pdf
062 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-062_2015.pdf
063 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Vila i Vall de Castellbó, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-063_2015.pdf
064 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Ars, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-064_2015.pdf
065 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de La Guingueta d'Àneu, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-065_2015.pdf
066 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Lladorre, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-066_2015.pdf
067 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Vall de Cardós, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-067_2015.pdf
068 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-068_2015.pdf
069 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament del Pont de Suert, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-069_2015.pdf
070 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de El Pont de Bar, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-070_2015.pdf
071 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'IRTA, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer 19/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-072_2015.pdf
072 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci Serra de Llaberia, per a l'aportació econòmica per import de 81.134,17 euros 22/05/2015 chttp://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-073_2015.pdf
073 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), referent al recolzament tècnic, difusió, seguiment i avaluació de l'eix 4 (Leader) del programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-074_2015.pdf
081 2015 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, per a la prestació de serveis de suport en el control de la pesca i dels afers marítims al litoral català 28/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-081_2015.pdf
082 2015 Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Lleida (UdL) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 02/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-082_2015.pdf
083 2015 Annex: conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (Pablo Ferrándiz) 08/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-083_2015.pdf
084 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, per a l'aportació econòmica per import de 151.168 euros 19/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-084_2015.pdf
085 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Denominació d'origen protegida Les Garrigues, per a la formació, promoció i difusió de l'oli d'oliva verge extra 28/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-085_2015.pdf
086 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , Infraestructures de la Generalitat, SAU, Corporació Alimentària de Guissona, SA, la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues i Aigües del Segarra-Garrigues, SA, per a la promoció del regadiu, de l'activitat Agroramadera i Agroindustrial a l’àmbit del sistema Segarra-Garrigues. 12/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/Conveni-signat-086_2015.pdf
087 2015 Addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Verdú, per a l'adjudicació i gestió de les terres sobrants de la concentració parcel·lària de la zona regable d'aquest terme municipal 18/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-087_2015.pdf
088 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Fundació Bancària "La Caixa", per a la realització d'actuacions que es desenvoluparan als espais naturals protegits gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 01/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-088_2015.pdf
089 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, per a la promoció i difusió dels parcs naturals del Cadí-Moixeró de l'Alt Pirineu 10/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-089_2015.pdf
090 2015 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural I la Diputació de Barcelona en el Projecte Life13 BIO/ES/000094 Life Montserrat "Integrated silvopastoral management plan: An innovative tool to preserve biodiversity any prevent wildfires 13/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-090_2015.pdf
091 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d'Esterri de Cardós, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-091_2015.pdf
092 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Tornafort, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-092_2015.pdf
093 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-093_2015.pdf
094 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Isil i Alós, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-094_2015.pdf
095 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Durro, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-095_2015.pdf
096 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sellui, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-096_2015.pdf
097 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Senet, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-097_2015.pdf
098 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Àreu, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-098_2015.pdf
099 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-099_2015.pdf
100 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Rialp, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-100_2015.pdf
101 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d'Alins, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-101_2015.pdf
102 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Pla de la Font, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-102_2015.pdf
103 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Lles de Cerdanya, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-103_2015.pdf
104 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Sort, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-104_2015.pdf
105 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de la Guàrdia d'Ares, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-105_2015.pdf
106 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sossís, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-106_2015.pdf
107 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de La Torre de Capdella, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-107_2015.pdf
108 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Montferrer-Castellbó, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-108_2015.pdf
109 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d'Urús, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-109_2015.pdf
110 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de d'Alp, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-110_2015.pdf
111 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Talarn, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-111_2015.pdf
112 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d'Abella de la Conca, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-112_2015.pdf
113 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d'Isona i Conca Dellà, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-113_2015.pdf
114 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Llavorsí, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-114_2015.pdf
115 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Salàs de Pallars, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-115_2015.pdf
116 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Taús, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/215 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-116_2015.pdf
117 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Ger, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-117_2015.pdf
118 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Garcia, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/215 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-118_2015.pdf
119 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de La Coma i La Pedra, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-119_2015.pdf
120 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Llimiana, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-120_2015.pdf
121 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Das, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/215 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-121_2015.pdf
122 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d'Arsèguel, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-122_2015.pdf
123 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Cajas Rurales Unidas, SCC (Cajamar Caja Rural) en relació als préstecs formalitzats amb els beneficiaris dels ajuts convocats per l'Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre 16/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-123_2015.pdf
124 2015 Encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i TRAGSATEC, per servei d'elaboració d'informes de subvencionabilitat de la línia 1.3 Inversions a bord (a càrrec del Fons Europeu de Pesca) a TRAGSATEC. Any 2015 18/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-124_2015.pdf
125 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d'Alàs i Cerc, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-125_2015.pdf
126 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Espui, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-126_2015.pdf
127 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Civís, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-127_2015.pdf
128 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Manyanet, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-128_2015.pdf
129 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament d'Estamariu, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-129_2015.pdf
130 2015 Conveni de gestió entre el el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Aransa, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-130_2015.pdf
133 2015 Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Castell de Mur, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-133_2015.pdf
134 2015 Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Sarroca de Bellera, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-134_2015.pdf
135 2015 Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Coll de Nargó, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-135_2015.pdf
136 2015 Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Senterada per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-136_2015.pdf
137 2015 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa Pondex, SUA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'ECA de Vallfogona de Balaguer  24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-137_2015.pdf
138 2015 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa Vall Companys, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, cicle formatiu grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'ECA de Vallfogona de Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-138_2015.pdf
139 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC), per a la realització actuacions en el marc del programa sanitari de vigilància i control de les malalties de l'aviram i en matèria de benestar animal 08/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-139_2015.pdf
141 2015 Annex al conveni específic de col·laboració entre el DAAM i la Universitat de Lleida (UdL) (alumne): Xavier Oliver Bach 02/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-141_2015.pdf
142 2015 Declaració conjunta entre DAAM i la Regió Emilia-Romagna (Itàlia) 30/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-142_2015.pdf
143 2015 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Empresa Grupo Premier Pigs, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'ECA de Vallfogona Balaguer 24/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-143_2015.pdf
144 2015 Conveni de col·laboració entre els Departaments de la Presidència, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l'any 2015 13/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-144_2015.pdf
145 2015 Encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació i Tecnologías y Servicios Agrarios, SA (TRAGSATEC), per al manteniment i edició del sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) a TRAGSATEC. Any 2015 15/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/encarrec-signat-145_2015.pdf
147 2015 Encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per a la generació d'informació geogràfica amb finalitats agràries i mediambientals 15/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-147_2015.pdf
148 2015 Encàrrec de gestió del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i el Centre d'Estudis d'Opinió per a la realització del Baròmetre 2015 de percepció i consum dels aliments ecològics de Catalunya 16/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-148_2015.pdf
149 2015 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i ASAJA, per a la concessió d'una subvenció directa  24/08/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-149_2015.pdf
150 2015 Conveni entre Unió de Pagesos de Catalunya i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la concessió d'una subvenció directa 24/08/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-150_2015.pdf
151 2015 Conveni entre els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la concessió d'una subvenció directa  24/08/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-151_2015.pdf
152 2015 Conveni de col·laboració en matèria de préstec preferents relatius als ajuts de la convocatòria 2015, per a la incorporació de joves a les explotacions agràries, per a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries i per a la diversificació agrària que s’hagin subscrit en el marc del contracte global d’explotació (CGE) 24/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-152_2015.pdf
153 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme vinculat al Departament d'Empresa i Ocupació i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 22/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-153_2015.pdf
154 2015 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 2015  11/08/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-154_2015.pdf
155 2015 Acord entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Telefónica Móviles España, SA, per confeccionar i emetre factures derivades d'un permís d'ocupació a la sitja Bellpuig 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-155_2015.pdf
156 2015 Encàrrec de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i TRAGSA del projecte actualitzat d'una estació de bombament a la comunitat de regants de la Bassanova d'Almenar 30/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-156_2015.pdf
157 2015 Encàrrec de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i TRAGSA pel projecte de modernització de la xarxa de reg de la comunitat de regants de Valls 2a. Fase. Any 2015 30/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-157_2015.pdf
158 2015 Adhesió al Paral·lel 40 Observatori Mundial de la Dieta Mediterrània 25/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-158_2015.pdf
159 2015 Addenda setena al conveni marc de col·laboració entre el DAAM i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) 30/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-159_2015.pdf
160 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus, per a la realització d'actuacions encaminades al control de rendiments de la raça i la seva inclusió al Llibre Genealògic 29/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-160_2015.pdf
161 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació de Frisona de Catalunya, per a la gestió del Centre Autonòmic de Control Lleter de Catalunya (FEFRIC). Any 2015 04/08/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-161_2015.pdf
162 2015 Resolució per al qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, l'execució dels treballs de lluita contra el Caragol Poma al Delta de l'Ebre, Fase I 17/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-162_2015.pdf
164 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a organisme pagador dels fons FEAGA I FEADER i el Centre de la Propietat Forestal (CPF), referent a l'execució d'actuacions en el marc del programa de desenvolupament rural 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-164_2015.pdf
166 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Agencia Estatal Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sobre l'acord d'associació en el marc del Projecte LIFE "LIMNOPIRINEUS" (LIFE 13 NAT/ES/001210) 15/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-166_2015.pdf
167 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, per a l'aportació econòmica del 2015, per import de 100.000 euros 15/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-167_2015.pdf
169 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci Forestal de Catalunya, per a la concessió d'una subvenció directa 23/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-169_2015.pdf
170 2015 Resolució d'encàrrec de gestió del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Servei Meteorològic de Catalunya per al subministrament d'informació meteorològica 21/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-170_2015.pdf
171 2015 Resolució d'encàrrec de gestió del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l'execució d'actuacions de recerca i transferència tecnològica 07/04/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-171_2015.pdf
172 2015 Resolució d'encàrrec de gestió del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Forestal Catalana, SA el suport a la gestió a les reserves nacionals de caça de l'Alt Pallars, Boumort, Cadí, Cerdanya-Alt Urgell i suport al pla de vigilància sanitària a les reserves  18/03/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-172_2015.pdf
173 2015 Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Ainet de Besan, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-173_2015.pdf
174 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Fundació Privada per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM), per a la conservació de fauna marina  27/08/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-174_2015.pdf
175 2015 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa Endoterapia Vegetal, SL i l'entitat municipal Parcs i Jardins de Barcelona, per a dur a terme un assaig de tractaments químics control del morrut roig palmeres en palmera datilera de la ciutat de Barcelona  08/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-175_2015.pdf
176 2015 Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut Català de Finances (ICF), pel finançament a pimes i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura de Catalunya 02/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-176_2015.pdf
177 2015 Resolució d'encàrrec de gestió del DARP al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la realització d'una sèrie de tasques agrupades en diferents programes per a la gestió en general dels espais naturals i encaminada cadascuna a uns objectius concrets 28/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-177_2015.pdf
178 2015 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, per a la realització d'actuacions preventives contra atacs d'ós bru a la ramaderia i l'apicultura per l'increment de l'àrea de distribució de l'ós bru al Pirineu de Lleida 13/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-178_2015.pdf
179 2015 Resolució per la qual s'encarrega a l'IRTA els treballs per la recerca i desenvolupament de productes elaborats a base de fruites i hortalisses amb producte procedent de retirades dels mercats d'Organitzacions de Productors de Catalunya amb destinació als Bancs dels Aliments de Catalunya 26/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-179_2015.pdf
180 2015 Resolució d'encàrrec de gestió a l'IRTA dels treballs per l'execució dels plans de millora de fertilització agrària a les comarques gironines, Vallès, Osona, Baix Ebre, Montsià i assaig de fertilització al Maresme  26/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-180_2015.pdf
181 2015 Protocol d'intencions entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Departament d'Ensenyament, la Fundació Futbol Club Barcelona, el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona  14/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-181_2015.pdf
182 2015 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, mitjançant el Campus d'Alimentació de Torribera i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  14/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-182_2015.pdf
183 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès, per a l'aportació econòmica de l'exercici 2015 per impor de 112.909,44 euros 23/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-183_2015.pdf
184 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d'Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-184_2015.pdf
185 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d’Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120  18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-185_2015.pdf
186 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d’Acció Local Associacióper la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-186_2015.pdf
187 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d’Acció Local Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-187_2015.pdf
188 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el GAL Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-188_2015.pdf
189 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el GAL Consorci el Grup d’Acció Local Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120  18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-189_2015.pdf
190 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d’Acció Local Consorci GAL Associació Leader de Ponent, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120  18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-190_2015.pdf
191 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el GAL Consorci Grup d’Acció Local Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-191_2015.pdf
192 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d’Acció Local Consorci Leader Pirineu Occidental, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-192_2015.pdf
193 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d’Acció Local Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-193_2015.pdf
194 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d’Acció Local Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-20120 18/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-194_2015.pdf
195 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Banco Santander, SA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats.  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-195_2015.pdf
196 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Banco Popular Español, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 02/03/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-196_2015.pdf
197 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Banco Sabadell, SA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  19/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-197_2015.pdf
198 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i el Banco Bilbao Vizcaya Argentària, SA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-198_2015.pdf
199 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Catalunya Banc, SA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-199_2015.pdf
200 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i Bankia, SA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-200_2015.pdf
201 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i IBERCAJA BANCO, SA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-201_2015.pdf
202 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i CAIXABANK, SA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-202_2015.pdf
203 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i CAJAMAR CAJA RURAL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-203_2015.pdf
204 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i CAIXAVIVA CAIXA RURAL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-204_2015.pdf
205 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i CAIXA RURAL DE GUISSONA S. COOP. DE CRÈDIT, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-205_2015.pdf
206 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i CAJA RURAL DE ARAGÓN, SCC (BANTIERRA), entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-206_2015.pdf
207 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGROINICIATIVA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-207_2015.pdf
208 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ACTEL, SCCL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-208_2015.pdf
209 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ACOBEM, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-209_2015.pdf
210 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i EBREFRUIT, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-210_2015.pdf
211 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ORGANITZACIÓ DE PRODUCTORS OLIAIRES DE CATALUNYA (OPOC), entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-211_2015.pdf
212 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-212_2015.pdf
213 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ARBORETO SAT LTDA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-213_2015.pdf
214 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i CRISOL DE FRUTOS SECOS, SAT, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/215 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-214_2015.pdf
215 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i UNIÓ DE COLLITERS DEL DELTA DE L’EBRE SAT, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2105 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-215_2015.pdf
216 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASOPROVAC CATALUNYA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-216_2015.pdf
217 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i GRAU GRIELL GESTIÓ, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-217_2015.pdf
218 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i CONSULTORIA TÈCNICA AGRÀRIA, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-218_2015.pdf
219 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i TÈCNICS ASSESSORS AGROINDUSTRIALS, SLPU, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/215 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-219_2015.pdf
220 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i LANDGEST ENGINYERS, SLP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-220_2015.pdf
221 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGROGEST.TIÓ, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-221_2015.pdf
222 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i GRUP SOLUCIONS MANRESA, SLPU, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-222_2015.pdf
223 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i SAT BENIFALLET FRUITS, LTDA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-223_2015.pdf
224 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i GRANS DE LLUÇANÈS, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-224_2015.pdf
225 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ENGINYERIA AGRÍCOLA I TOPOGRÀFICA EURO NORD 21 SLP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-225_2015.pdf
226 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i CONSULTORIA AGRÀRIA DEL BERGUEDÀ, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-226_2015.pdf
227 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASSOCIACIÓ DE RAMADERS I AGRICULTORS DE LES COMARQUES GIRONINES, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-227_2015.pdf
228 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i GIRONA FRUITS SCCL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-228_2015.pdf
229 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AFRUCAT, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-229_2015.pdf
230 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGROPECUÀRIA D’ARTESA DE SEGRE, SCCL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 270/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-230_2015.pdf
231 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGROPECUARIA DEL MOIANÈS, SCCL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-231_2015.pdf
232 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i GESTIÓ AGRORAMADERA DE PONENT ASSOCIACIÓ, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-232_2015.pdf
233 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i PIRENAIXA, SCCL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-233_2015.pdf
234 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGROCAMP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-234_2015.pdf
235 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGRUPACIÓ DE DEFENSA VEGETAL AITONA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-235_2015.pdf
236 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i SAT FRUITS SECS CATALANS, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-236_2015.pdf
237 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ENTIASA, SLPU, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-237_2015.pdf
238 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGRO90, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-238_2015.pdf
239 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i MONTFAN ENGINYERIA DE SERVEIS, SCP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-239_2015.pdf
240 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i SAUVIEROPAIX, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-240_2015.pdf
241 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i GRANJAWEB SOFTWARE, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-241_2015.pdf
242 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASSOCIACIÓ DE VITICULTORS DEL PENEDÈS, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-242_2015.pdf
243 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ECOGARROTXA, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-243_2015.pdf
244 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE CAVALLS DE LA CERDANYA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/020/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-244_2015.pdf
245 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i RUSTICARUM CONSULTIS, SCP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-245_2015.pdf
246 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGROPEUCUARIA COPERAL I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-246_2015.pdf
247 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA CANONJA, SCCL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-247_2015.pdf
248 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGA SC. ASSESSORAMENT I GESTIÓ AGRÀRIA SOCIETAT CIVIL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-248_2015.pdf
249 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i PROEGA ENGINYERIA CONSULTORIA, SLP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-249_2015.pdf
250 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ENGINYERIA AGRO-FORESTAL GARRIGA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-250_2015.pdf
251 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i TECNO-GESTIÓ AGRÍCOLA, SLU (TECGESA), entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-251_2015.pdf
252 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-252_2015.pdf
253 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i AGRO-ENGINYERIA BARONS, SCP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-253_2015.pdf
254 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i GEST-SOLSONA, SCP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-254_2015.pdf
255 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i GIRBAU CONSULTING, SLP, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-255_2015.pdf
256 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASSOCIACIÓ D’AGRICULTORS VIVERISTES DE BARCELONA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-256_2015.pdf
257 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-257_2015.pdf
258 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-258_2015.pdf
259 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA (JARC), entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-259_2015.pdf
260 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC), entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-260_2015.pdf
261 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASAJA BARCELONA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-261_2015.pdf
262 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASSOCIACIÓ D’AGRICULTORS PER L’ASSEGURANÇA AGRÀRIA SANT GALDERIC, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats  27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-262_2015.pdf
263 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i ASAJA TARRAGONA, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 27/02/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-263_2015.pdf
264 2015 Conveni de col·laboració entre el DAAM i l'empresa Charcutería y Cocinados, SA, per impulsar la formació professional i promoure la qualificació professional del personal treballador del sector agroalimentari a l'Escola Agrària de l'Empordà 19/06/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-264_2015.pdf
265 2015 Acord de col·laboració entre l'Agència Catalana del Consum i el DARP, en matèria de defensa i protecció dels consumidors i usuaris  20/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-265_2015.pdf
266 2015 Contracte programa per a 2015 entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Centre de la Propietat Forestal (CPF) 29/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-266_2015.pdf
267 2015 Conveni de col·laboració entre el DARP i la Universitat Autònoma de Barcelona, per al reconeixement d'investigadors vinculats  22/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-267_2015.pdf
268 2015 Resolució per la qual s'encarrega a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) l'execució d'actuacions de recerca i transferència tecnològica 13/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-268_2015.pdf
269 2015 Conveni de cooperació educativa entre el DARP i la Universitat Rovira i Virgili, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 03/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-269_2015.pdf
270 2015 Encàrrec de gestió del DARP al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), per al subministrament de formularis/actes autocopiatius per al cos d'agents rurals 02/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-270_2015.pdf
271 2015 Conveni de col·laboració entre el DARP i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, per a la integració de les trucades d'emergència del cos d'agents rurals en el 112 Catalunya  13/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/Conveni-signat-271_2015.pdf
272 2015 Resolució per la qual s'aprova l'addenda al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA, de 13.11.2008, per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA la realització dels treballs i serveis relatius al manteniment d'espais naturals i forests públiques, gestió de fauna i flora i altes programes d’interès general del tercer trimestre de 2015 17/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-272_2015.pdf
273 2015 Conveni de col·laboració entre Miguel Torres, SA, Consell Regulador de la Denominació d’Origen Catalunya i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), pel seguiment tècnic, vitícola i enològic de varietats experimentals  20/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-273_2015.pdf
274 2015 Resolució per la qual s’encarrega a l'IRTA, l'execució dels treballs per a l'avaluació de l'eficiència de tractament de les emissions de gasos contaminants en una planta de processat de purins (Ramaderia El Bruguer). 17/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-274_2015.pdf
275 2015 Conveni de col·laboració entre el DARP, la Diputació de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, per realitzar un projecte de recerca de transferència tecnològica, per a donar valor afegit als productes forestals i subproductes del suro  19/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-275_2015.pdf
276 2015 Resolució per al qual s'encarrega a l'IRTA per portar a terme la vigilància sanitària del litoral català 17/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-276_2015.pdf
277 2015 Addenda segona al contracte de subvenció núm. 9/84 signat en data 30.12.2013 entre l’Autoritat de Gestió Conjunta del Programa de la Conca Marina Mediterrània ENPI, CBC i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, relatiu a una subvenció de la Unió Europea 01/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-277_2015.pdf
282 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Badalona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-282_2015.pdf
283 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Barcelona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-283_2015.pdf
284 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  i la Confraria de Pescadors de Blanes, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-284_2015.pdf
285 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Calella, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-285_2015.pdf
286 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Cambrils, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-286_2015.pdf
287 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Deltebre, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-287_2015.pdf
288 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-288_2015.pdf
289 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-289_2015.pdf
290 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol de Confraries de Pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-290_2015.pdf
291 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Escala, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-291_2015.pdf
292 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Estartit, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors  [ 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-292_2015.pdf
293 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Malgrat de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-293_2015.pdf
294 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Mataró, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-294_2015.pdf
295 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Montgat-El Masnou-Premia de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-295_2015.pdf
296 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Palamós, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-296_2015.pdf
297 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita (Verge del Carme),per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-297_2015.pdf
298 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita (Sant Pere),per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-298_2015.pdf
299 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-299_2015.pdf
300 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Pol de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-300_2015.pdf
301 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sitges, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-301_2015.pdf
302 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Torredembarra, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-302_2015.pdf
303 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Tossa de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-303_2015.pdf
304 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-304_2015.pdf
305 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Llança, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-305_2015.pdf
306 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Pineda de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-306_2015.pdf
307 2015 Memoràndum d'entesa entre el Ministeri Regional d'Agricultura de la Regió de Jutlàndia Central (Dinamarca) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya (Espanya), mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   18/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-308_2015-catala.pdf
308 2015 Conveni de col·laboració entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i el DAAM, per a la realització dels treballs de control assistit per a teledetecció de les superfícies dels règims d'ajuts inclosos a la sol·licitud única, any 2015 19/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-309_2015.pdf
309 2015 Memoràndum d'Entesa (MOU) entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Promotora d'Exportacions Catalanes, SA i Fujian Provincial Departament of Agriculture, en matèria de promoció dels productes i tecnologies agrícoles 01/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-310_2015.pdf
311 2015 Conveni entre el DARP i la Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-311_2015.pdf
312 2015 Conveni entre el DARP i la Confraria de Pescadors de Lloret de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-312_2015.pdf
313 2015 Conveni entre el DARP i la Confraria de Pescadors de Roses, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-313_2015.pdf
314 2015 Conveni entre el DARP i la Confraria de Pescadors de Tarragona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-314_2015.pdf
315 2015 Conveni marc de col·laboració entre DAAM i la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC (Escola Superior d'Agricultura de Barcelona) per a l'establiment d'un programa marc de cooperació sobre el coneixement aplicat a la biodiversitat i a la gestió dels serveis ecosistèmics 21/09/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-315_2015.pdf
316 2015 Conveni entre el DARP i la Confraria de Pescadors de Cadaqués, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors   06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-316_2015.pdf
317 2015 Conveni entre el DARP i la Confraria de Pescadors de Calafell, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors  [PD 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-317_2015.pdf
318 2015 Conveni entre el DARP i la Confraria de Pescadors del Port de la Selva, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-318_2015.pdf
319 2015 Conveni entre el DARP i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 03/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-319_2015.pdf
320 2015 Conveni entre el DARP i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 03/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-320_2015.pdf
321 2015 Conveni entre el DARP i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 03/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-321_2015.pdf
322 2015 Conveni entre el DARP i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors 03/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-322_2015.pdf
323 2015 Conveni específic per al desenvolupament de les accions previstes per al 2015 al conveni marc de col•laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Diputació Barcelona, l'Ajuntament de Castellar del Riu i l'Institut d'Estudis Catalans, per a la restauració i conservació del Pi de les tres branques i del Pi Jove, a Castellar del Riu (El Berguedà) 30/10/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-323_2015.pdf
324 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Fígols i Alinyà, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 02/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-324_2015.pdf
325 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Llívia, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 02/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-325_2015.pdf
326 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 02/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-326_2015.pdf
327 2015 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Pinell de Brai, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  [ 02/07/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/Conveni-signat-327_2015.pdf
328 2015 Encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i TRAGSA, per a l’execució del projecte de reparació de drenatges i obres auxiliars del canal del marge esquerra de l'Ebre a la zona de la pedrera (TM Tortosa i l'Aldea) 30/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/Conveni-signat-328_2015.pdf
329 2015 Encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), per a la gestió de la identificació dels èquids de criança i renda a Catalunya durant l'any 2015 18/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/Conveni-signat-329_2015.pdf
330 2015 Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Banc dels Aliments (de Barcelona) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per sufragar la transformació en suc de fruita retirada del mercat per Organitzacions de Productors de Catalunya en el marc dels Reglaments (UE) 543/2011 R(UE) 1031/2014 amb destinació a la distribució gratuïta 11/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-330_2015.pdf
331 2015 Addenda segona al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Conselh Generau d'Aran, per a l'exercici dels serveis i funcions ambientals transferits al Conseh Generau d'Aran per al 2015 24/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-331_2015.pdf
332 2015 Resolució per la qual s'encarrega al Servei de Meteorologia de Catalunya l'assistència en l'edició del mapa del perill diari d'incendi forestal 21/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-332_2015.pdf
334 2015 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Gremi de Peixaters de Catalunya, per a la realització d'una campanya de promoció del consum de peix de temporada 15/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-334_2015.pdf
335 2015 Conveni marc de col·laboració entre el DARP i la Fundació Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona 05/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-335_2015.pdf
336 2015 Conveni específic de col·laboració entre el DARP i la Fundació Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, en matèria de promoció i difusió del programa "Fruita a les escoles". 06/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-336_2015.pdf
337 2015 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, per a la prestació de serveis de suport en el control de la pesca i dels afers marítims al litoral català 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-337_2015.pdf
338 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Associació per al Desenvolupament de la Catalunya Centra i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-338_2015.pdf
339 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-339_2015.pdf
340 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-340_2015.pdf
341 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-341_2015.pdf
342 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Consorci Gal Alt Urgell-Cerdeanya i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-342_2015.pdf
343 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-343_2015.pdf
344 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Associació Leader de Ponent i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-344_2015.pdf
345 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Consorci Grup d’Acció Local Noguer-Segrià Nord i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-345_2015.pdf
346 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Consorci Leader Pirineu Occidental i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-346_2015.pdf
347 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-347_2015.pdf
348 2015 Conveni tipus entre el Grup d'Acció Local Consorci per al Desenvolupament Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques i el DARP referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-348_2015.pdf
355 2015 Conveni entre el DARP en qualitat d'Organisme Pagador dels fons FEAGA i FEADER i el Departament de Territori i sostenibilitat, referent a l'execució d'actuacions en el marc del Programa de Desenvolupament rural 26/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-355_2015.pdf
356 2015 Cinquena Addenda al conveni de col·laboració entre el DAAM i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per a l'encàrrec de servei del control de qualitat del marisc a les zones de producció de Catalunya 02/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-356_2015.pdf
357 2015 Conveni de col·laboració entre el DARP, la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, per a l'edició i difusió de la versió en llengua castellana del Llibre Blanc, sobre el control de plagues en espais verds 17/11/20105 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-357_2015.pdf
358 2015 Addenda per a l'any 2016 del conveni de col·laboració entre el DARP i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en relació amb el projecte del Hub forestal 17/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-358_2015.pdf
359 2015 Conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat de Catalunya a través Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d'estadística, període 2015 16/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-359_2015.pdf
362 2015 Acord de pròrroga del conveni de col·laboració entre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la integració de les trucades d'emergència del cons d'agents rurals en el 112 Catalunya 22/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/Conveni-signat-362_2015.pdf
363 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i la Societat de Pescadors Esportius de Solsona, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-363_2015.pdf
364 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre DARP i l'Associació de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-364_2015.pdf
365 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre DARP i l'Associació de Pescadors Esportius La Guingueta i Espot, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-365_2015.pdf
366 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i la Societat de Pescadors Alt Llobregat, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-366_2015.pdf
367 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i la Societat de Pescadors de Llavorsí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-367_2015.pdf
368 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i la Societat de Caça i Pesca la Bonaigua Valls d'Àneu, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-368_2015.pdf
369 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i la Societat de Pescadors Esportius de Tremp, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-369_2015.pdf
370 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i la Societat de Pescadors Esportius de l'Alta Ribagorça, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-370_2015.pdf
371 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i la Societat de Pescadors de Ponts, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-371_2015.pdf
372 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i la Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-372_2015.pdf
373 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el DARP i el Club de Caça i Pesca Alt Urgell, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-373_2015.pdf
374 2015 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre DARP i l'Associació de Pescadors de Cardós-Tírvia, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 30/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-374_2015.pdf
375 2015 Resolució per la qual s'aprova l'addenda al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA de 13.11.2008, per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA la realització dels treballs i serveis relatius al manteniment d’espais naturals i forests públiques, gestió de fauna i flora i altres programes d’interès general del quart trimestre de 2015 03/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-375_3015.pdf
376 2015 Resolució per al qual s'aprova l'addenda al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA de 13.11.2008, per tal qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA la realització dels treballs i serveis que corresponen a la Subdirecció General de Biodiversitat. 09/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-376_2015.pdf
377 2015 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització d'actuacions preventives i de control en el pla de contingència de la sarna sarcòptica de la cabra salvatge als Ports de Tortosa i Beseit 10/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-377_2015.pdf
378 2015 Encàrrec de gestió entre el DARP i TRAGSA, per l'execució del projecte de retirada de les canonades de fibrociment substituïdes a la CR del Pinell de Brai (Terra Alta) 15/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-378_2015.pdf
379 2015 Resolució per la qual s'encarrega a l'IRTA els treballs per l'anàlisi de dioxines i bifenils policlorats en peix i pinso 22/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-379_2015.pdf
380 2015 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, l'execució dels treballs inclosos al conveni signat en data 1 de juny de 2015, entre la Fundació Bancària La Caixa i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 23/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-380_2015.pdf
382 2015 Conveni de gestió entre el DAAM i l'Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del DAAM 18/05/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-382_2015.pdf
383 2015 Conveni col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a l'assistència mútua i cooperació en matèria de control i inspecció de l'activitat pesquera 21/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-383_2015.pdf
384 2015 Conveni entre el DARP i el Consorci de l'Alta Garrotxa, que regula l'aportació de 121.540,00 euros d'acord amb el Pla d'actuacions 2015 30/11/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-384_2015.pdf
386 2015 Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), per a la promoció de l'especialitat de vitivinicultura a l’Institut Priorat, de Falset, durant l'any 2016. 29/12/2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2015/fitxers-binaris/conveni-signat-386_2015.pdf
001 2016 Conveni entre el DARP i l'empresa Ballesté Pau, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 12/01/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-001_2016.pdf
002 2016 Conveni entre el DARP i l'empresa Ganicam, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 12/01/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-002_2016.pdf
003 2016 Resolució per la qual s'aprova l'addenda al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA de 13.11.2008, per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i serveis relatius al manteniment i gestió de forests públiques, a la prevenció d’incendis forestals i al seguiment, control i gestió de les espècies cinegètiques i piscícoles i altres programes d’interès general del primer semestre de 2016 09/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-003_2016.pdf
005 2016 Conveni de col·laboració entre el DARP i Agroassessors Consultors Tècnics, SL, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 28/01/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-005_2016.pdf
006 2016 Conveni de col·laboració entre el DARP i Associació d'Empresaris Agraris de Lleida, entitat col·laboradora en la tramitació de la declaració única agrària (DUN) i dels ajuts i declaracions vinculats 28/01/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-006_2016.pdf
007 2016 Resolució per la qual s'encarrega al Servei Meteorològic de Catalunya, per al subministrament d'informació meteorològica 17/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-007_2016.pdf
008 2016 Resolució per al qual s'encarrega a l'IRTA per portar a terme la vigilància sanitària del litoral català 16/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-008_2016.pdf
009 2016 Conveni de gestió entre el DARP i l'Ajuntament de Tremp, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 14/01/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-009_2016.pdf
012 2016 Conveni de col·laboració entre el DARP i l'Explotació Agropecuaria La Valleta, SL, per a la instal·lació i el seguiment d'un separador sòlid/líquid de purins 29/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-012_2016.pdf
014 2016 Resolució d'encàrrec de gestió del DARP a TRAGSATEC, SA, per l'execució de les tasques necessàries per a avaluar l'aplicació i l'eficàcia del Pla de Consum de Fruita a les Escoles 08/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-014_2016.pdf
015 2016 Conveni de col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades 28/01/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-015_2016.pdf
016 2016 Conveni entre el DARP i la Fundació del Món Rural, per a formalitzar la transferència corrent per a l'any 2016 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-016_2016.pdf
017 2016 Conveni específic de col·laboració entre el DARP i la Universitat de Lleida (Víctor Àguila i Gimeno) 29/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-017_2016.pdf
018 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Ramadera Terraplé, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 22/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-018_2016.pdf
019 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Porgaporcs, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 22/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-019_2016.pdf
020 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Minfa, SCP, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 22/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-020_2016.pdf
021 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Manuel Baró Lleset, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 22/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-021_2016.pdf
022 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació Catalana d'Empreses de Fruita i Hortalisses (AFRUCAT), per a la promoció i distribució de fruita a centres educatius dins el Pla de Consum de Fruita del curs escolar 2015/2016 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-022_2016.pdf
023 2016 Protocol de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament d'empresa i Coneixement, per a la promoció i seguiment del doctorat industrial en la indústria agroalimentària 03/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-023_2016.pdf
024 2016 Resolució per la qual s'encarrega al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l'execució d'actuacions de recerca i transferència tecnològica 19/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-024_2016.pdf
025 2016 Conveni entre el DARP i el Secretariat de Federacions i d'Agrupació de Defensa Forestal de Catalunya, per a la concessió d'una subvenció directa, per a la pròrroga de la contractació de l'assegurança d'accidents personals i de responsabilitat civil general del personal voluntari que col·labora amb les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya en les tasques pròpies de la prevenció i extinció d’incendis forestals 11/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-025_2016.pdf
026 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut Català del Suro, per a l'aportació econòmica per import de 65.000 euros 02/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-026_2016.pdf
027 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Prades, per a la realització del mapa de sòls (1:25.000) del terme municipal 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-027_2016.pdf
030 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Alimentària Exhibitions, SLU. per a l'organització de la Fira Alimentària 2016 22/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-030_2016.pdf
031 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i les Agrupacions de Defensa Vegetal interessades i membres de l'Associació d'ADV, d'entitats amb ADV i d'Entitats d'Assessorament de Catalunya per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut agroambiental i clima: Sistemes alternatius a la lluita química 14/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/Conveni-signat-031_2016.pdf
032 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, S.G.R. per finançar projectes de petites i miatjanes empreses a través de la línia PIMES i autònoms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari  26/05/216 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/Conveni-signat-032_2016.pdf
033 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació de Frisona de Catalunya, per a la gestió del centre autonòmic de control lleter de Catalunya 24/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-033_2016.pdf
034 2016 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, l'execució dels treballs de lluita contra el Caragol Poma al Delta de l'Ebre i Pals, Fase I 07/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/resolucio-signada-034_2016.pdf
035 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Codornices Urgell, SAT, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 05/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-035_2016.pdf
036 2016 Conveni entre el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la concessió d'una subvenció directa 11/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-036_2016.pdf
037 2016 Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el DARP, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 02/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-037_2016.pdf
038 2016 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'0gricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Girona 03/05/216 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-038_2016.pdf
039 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Os de Civís per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 03/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-039_2016.pdf
040 2016 Conveni tipus de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Entitat Municipal Descentralitzada d’Asnurri per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 03/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-040_2016.pdf
041 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament de Soriguera per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 03/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-041_2016.pdf
042 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament de Prullans per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 15/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-042_2016.pdf
043 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Arestui per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 03/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-043_2016.pdf
044 2016 Resolució per la qual s’encarrega al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) la realització d’una sèrie de tasques agrupades en diferents programes per a la gestió en general dels espais forestals i encaminada cadascuna a uns objectius concrets 17/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-044_2016.pdf
045 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de La Seu d'Urgell per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 18/02/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-045_2016.pdf
046 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Tírvia per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 18/020/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-046_2016.pdf
047 2016 Annex: Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Lleida 03/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-047_2016.pdf
048 2016 Annex: Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Lleida 08/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-048_2016.pdf
049 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l’atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-049_2016.pdf
050 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la zona nord-oriental de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-050_2016.pdf
051 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Associació per la Gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-051_2016.pdf
052 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-052_2016.pdf
053 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-053_2016.pdf
054 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l’atorgament d’una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-054_2016.pdf
055 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l’atorgament d’una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-055_2016.pdf
056 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Consorci Leader Pirineu Occidental i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l’atorgament d’una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-056_2016.pdf
057 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-057_2016.pdf
058 2016 Addenda tipus de modificació del Conveni signat en data 2.12.2015 entre el Grup d'Acció Local Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, referent a l'atorgament d'una subvenció directa per sufragar les despeses de funcionament i animació dels GAL seleccionats per a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020  06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-058_2016.pdf
059 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 2016 02/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-059_2016.pdf
060 2016 Contracte programa Centre de la Propietat Forestal 2016 23/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-060_2016.pdf
061 2016 Addenda al Conveni de Col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per al reconeixement d'investigadors vinculats 21/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-061_2016.pdf
062 2016 Conveni de col·laboració en matèria de préstecs preferents relatius als ajuts de la convocatòria 2016 per a la incorporació de joves a les explotacions agràries, per a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries i per a la diversificació agrària que s'hagin subscrit en el marc del contracte global d'explotació (CGE) 10/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-062_2016.pdf
063 2016 Resolució per la qual s'encarrega a l'IRTA els treballs per l'execució dels plans de millora de fertilització agrària a les comarques gironines, Vallès, Osona i assaig de fertilització al Maresme 04/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-063_2016.pdf
063 Rr 2016 Resolució rectificativa de l'encàrrec de gestió del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a l'IRTA per portar a terme els treballs per a l'execució dels plans de millora de fertilització agrària a les comarques gironines, Vallès, Osona, Baix Ebre, Montsià i assaig de fertilització al Maresme 14/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-063_2016_Rr.pdf
071 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Asociación de Criadores de Ganado Caprino de Raza Pirenaica (ARACRAPi) per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-071_2016.pdf
072 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació Nacional de Criadors d'Ovins de Raça Ripollesa (ANCRI) per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-072_2016.pdf
073 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Criadors d'Oví de Raça Aranesa (ACORA) per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-073_2016.pdf
074 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Ramaders de Vaca de l'Albera per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-074_2016.pdf
075 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-075_2016.pdf
076 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació del Foment de la Raça Assinina Catalana per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-076_2016.pdf
079 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació d'Associacions de Criadors de Cavall Pirinenc Català per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-079_2016.pdf
080 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Asociación de Ganaderos de Ovino de Raza Maellana per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-080_2016.pdf
081 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de criadors de la vaca Pallaresa per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Conservació de races autòctones 05/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-081_2016.pdf
082 2016 Resolució per la qual s'aprova l'addenda al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA de 13.11.2008, per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i serveis relatius al manteniment i gestió de forests públiques, a la prevenció d’incendis forestals i al seguiment, control i gestió de les espècies cinegètiques i piscícoles i altres programes d'interès general del segon semestre de 2016 18/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-082_2016.pdf
083 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals per a la realització d'un estudi d'estimació dels estocs de carboni als sòls agrícoles de Catalunya 02/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-083_2016.pdf
086 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l’empresa Parella 2006 Sagàs, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. 26/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-086_2016.pdf
087 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Caballos Llargués, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 11/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-087_2016.pdf
088 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Piensos Borràs, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 14/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-088_2016.pdf
089 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), referent al recolzament tècnic, difusió, seguiment i avaluació de l'aplicació del desenvolupament local participatiu, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponent a l'anualitat 2016 18/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-089_2016.pdf
090 2016 Conveni de col·laboració en matèria de préstecs preferents relatius als ajuts de la convocatòria 2016 destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de l'operació 19.2 del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 06/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-090_2016.pdf
091 2016 Conveni de col·laboració en matèria de finançament relatius als ajuts de la convocatòria 2016  per al desenvolupament de projectes de cooperació dels Grups d'Acció Local (GAL) de Catalunya 26/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-091_2016.pdf
092 2016 Conveni entre el Consorci Forestal de Catalunya i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la concessió d'una subvenció directa 10/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-092_2016.pdf
093 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consell Català de la Producció Integrada de Catalunya per a la gestió del control dels compromisos específics de l'ajut d'agroambient i clima: Sistemes Alternatius a la Lluita Química 15/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-093_2016.pdf
094 2016 Conveni d’atorgament d’una subvenció directa entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el grup seleccionat per l’ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre, per a l’execució del projecte mediambiental contemplat a l’operació 16.05.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 27/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-094_2016.pdf
095 2016 Convenio transfronterizo de partenariado iForWood: Innovación en la movilización y la transformación de la madera pirenaica. 31/05/216 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-095_2016.pdf
096 2016 Conveni entre els joves agricultors i ramaders de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la concessió d'una subvenció directa. 29/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-096_2016.pdf
097 2016 Conveni entre el DARP i l'empresa Comercial Ramadera Baix Camp, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer. 14/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-097_2016.pdf
098 2016 Conveni entre la Unió de Pagesos de Catalunya i el DARP, per a la concessió d'una subvenció directa 30/08/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-098_2016.pdf
099 2016 Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Banc dels Aliments (de Barcelona) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per sufragar la transformació en suc de fruita retirada del mercat per Organitzacions de Productors de Catalunya en el marc dels Reglaments (UE) 543/2011 i R(UE) 1031/2014 amb destinació a la distribució gratuïta. 29/08/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-099_2016.pdf
100 2016 Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat de Barcelona i l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la realització de pràctiques acadèmiques. 13/09/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-100_2016.pdf
101 2016 Conveni específic entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT) en relació a la producció de perdius roges de la granja cinegètica de Torreferrussa. 28/09/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-101_2016.pdf
102 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i Renault España Comercial, SA, en matèria de vehicles de baixes emissions. 21/09/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-102_2016.pdf
103 2016 Resolució per la qual s'encarrega a l'IRTA els treballs per l'anàlisi de dioxines i bifenils policlorats en peix i pinso. 06/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/resolucio-signada-103_2016.pdf
104 2016 Resolució per la qual s'encarrega a Tragsatec, SA, la realització dels treballs d'edició de les actualitzacions del SIGPAC. 06/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/resolucio-signada-104_2016.pdf
105 2016 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, el suport a la gestió a les reserves nacionals de caça de l'Alt Pallars, Boumort, Cadí, Cerdanya-Alt Urgell i suport al pla de vigilància sanitària a les reserves. 09/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/resolucio-signada-105_2016.pdf
106 2016 Resolució per la qual s’encarrega a Forestal Catalana, SA, els treballs corresponents al Projecte de promoció, preservació i millora genètica de la diversitat genètica forestal de Catalunya. 03/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/resolucio-signada-106_2016.pdf
107 2016 Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència, d'Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l'any 2016. 20/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-107_2016.pdf
108 2016 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, les actuacions per al suport al Pla dels danys de la fauna salvatge i riscos originats envers les persones, l'agricultura i la ramaderia. 11/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/resolucio-signada-108_2016.pdf
109 2016 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, d'una part de les actuacions del Projecte 2015-2016 de “Control i eradicació del cargol poma i millora de la Biodiversitat al Delta de l'Ebre” presentat pel grup ad hoc seleccionat a l’empara de l'Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre. 15/09/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/resolucio-signada-109_2016.pdf
110 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i ASAJA per a la concessió d'una subvenció directa 17/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-110_2016.pdf
111 2016 Conveni específic de col·laboració entre l'administració general de l'estat a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d'estadística, any 2016 30/09/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-111_2016.pdf
112 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Gremi de Peixaters de Catalunya i l'Institut Municipal de Mercats, i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors per la realització d’una campanya de promoció i informació de l'etiquetatge a les peixateries 26/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-112_2016.pdf
113 2016 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'Associació pel Control i la Promoció de la Qualitat de les Primeres Matèries (QUALIMAC) per al foment, promoció i difusió de la qualitat de les matèries primeres 26/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-113_2016.pdf
114 2016 Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 27/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-114_2016.pdf
115 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Mas la Coromina 2010, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 20/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-115_2016.pdf
116 2016 Conveni de col·laboració entre la Fundació Agroterritori i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 08/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-116_2016.pdf
117 2016 Encàrrec de gestió del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) per a la gestió de la identificació dels èquids de criança i renda a Catalunya durant l'any 01/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-117_2016.pdf
118 2016 Conveni entre la Federació de Frisona de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la concessió d'una subvenció directa per al control oficial del rendiment lleter en bestiar boví, oví i caprí de Catalunya 29/09/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-118_2016.pdf
119 2016 Addenda vuitena al conveni marc de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 07/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-119_2016.pdf
120 2016 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, per l'execució de neteja de maquinària agrícola en la lluita contra el caragol poma al Delta de l'Ebre de 2016 07/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-120_2016.pdf
121 2016 Acord de pròrroga per l'any 2017 del Conveni de col·laboració entre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la integració de les trucades d'emergència del cos d’agents rurals en el 112 Catalunya 14/07/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-121_2016.pdf
122 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Farrera per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   25/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-122_2016.pdf
123 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de la Vall de Boí per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   25/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-123_2016.pdf
124 2016 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   25/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-124_2016.pdf
125 2016 Resolució per la qual s'encarrega a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya l'execució de tasques en matèria d'informació geogràfica amb finalitats agràries i mediambientals  23/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-125_2016.pdf
126 2016 Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 07/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-126_2016.pdf
127 2016 Resolució per la qual s'encarrega al Servei Meteorològic de Catalunya l'assistència en l'edició del mapa de perill diari d'incendi forestal i per al subministrament de material meteorològic i climàtic per a l'any 2017 30/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-127_2016.pdf
128 2016 Conveni de col·laboració entre el Fondo Español de Garantía Agraria i la Generalitat de Catalunya per a la realització dels treballs de control assistit per teledetecció de les superfícies dels règims d'ajut inclosos en la sol·licitud única, a realitzar l'any 2016 23/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-128_2016.pdf
129 2016 Acord marc de col·laboració entre l'Agència Catalana del Consum i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria d'anàlisi de mostres per a la defensa i protecció dels consumidors i usuaris 02/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-129_2016.pdf
130 2016 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Barcelona 14/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-130_2016.pdf
131 2016 Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 2016 20/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-131_2016.pdf
132 2016 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona per al desenvolupament d'una activitat conjunta de recerca i serveis de control de qualitat, autenticitat i seguretat alimentària 24/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-132_2016.pdf
133 2016 Conveni entre la Fundació Dieta Mediterrània i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la concessió d'una subvenció directa 12/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-133_2016.pdf
134 2016 Conveni de col·laboració entre Miguel Torres, SA, CRDO Catalunya i l'Incavi, pel seguiment tècnic, vitícola i enològic de varietats experimentals 01/02/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-134_2016.pdf
135 2016 Protocol entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació mitjançant el qual es formalitza l'encàrrec de gestió dels ingressos derivats dels expedients sancionadors i de les taxes en matèria de medi natural i biodiversitat 30/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-135_2016.pdf
136 2016 Addenda al conveni subscrit entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR, per finançar projectes de petites i mitjanes empreses a través de la línia pimes i autònoms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari 30/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-136_2016.pdf
137 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Corporació Alimentària Guissona, SA, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 17/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-137_2016.pdf
138 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Cooperativa del Camp d'Ivars d'Urgell i Secció de Crèdit, SCCL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 17/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-138_2016.pdf
139 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Frigoríficos Costa Brava, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 31/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-139_2016.pdf
140 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Casademont, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 31/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-140_2016.pdf
141 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Bellsolà, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 31/03/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-141_2016.pdf
142 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa GB Artesanos Gastronómicos, SLU, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 18/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-142_2016.pdf
143 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Sant Dalmai, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 20/04/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-143_2016.pdf
144 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Cuinats Jotri, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 05/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-144_2016.pdf
145 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Escorxador de Girona, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l’escola agrària de l'Empordà 05/05/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-145_2016.pdf
146 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Pere Cornellà, SAU, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 14/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-146_2016.pdf
147 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Nestlé España, SA, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 14/06/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-147_2016.pdf
148 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Frit Ravich, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 18/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-148_2016.pdf
149 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 21/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-149_2016.pdf
150 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-150_2016.pdf
151 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-151_2016.pdf
152 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-152_2016.pdf
153 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-153_2016.pdf
154 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-154_2016.pdf
155 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Badalona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-155_2016.pdf
156 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Barcelona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-156_2016.pdf
157 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Blanes, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-157_2016.pdf
158 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Cadaqués, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-158_2016.pdf
159 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Calafell, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 15/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-159_2016.pdf
160 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Calella, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-160_2016.pdf
161 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Cambrils, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-161_2016.pdf
162 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Deltebre, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-162_2016.pdf
163 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-163_2016.pdf
164 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-163_2016.pdf
165 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-165_2016.pdf
166 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l’Escala, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-166_2016.pdf
167 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Estartit, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 07/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-167_2016.pdf
168 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Lloret de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 15/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-168_2016.pdf
169 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Malgrat de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-169_2016.pdf
170 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Mataró, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-170_2016.pdf
171 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Montgat – El Masnou – Premià de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-171_2016.pdf
172 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Palamós, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-172_2016.pdf
173 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Roses, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-173_2016.pdf
174 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita “Verge del Carme”, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-174_2016.pdf
175 2016 Conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-175_2016.pdf
176 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-175_2016.pdf
177 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Pol de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-177_2016.pdf
178 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sitges, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-178_2016.pdf
179 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Tarragona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-179_2016.pdf
180 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Torredembarra, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-180_2016.pdf
181 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Tossa de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-181_2016.pdf
182 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-182_2016.pdf
183 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors del Port de la Selva, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-183_2016.pdf
184 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Llançà, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/112016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-184_2016.pdf
185 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Pineda de Mar, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 29/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-185_2016.pdf
186 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat Autònoma de Barcelona per desenvolupar projectes en l'àmbit de la relació entre l'ésser humà i els animals de companyia 01/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-186_2016.pdf
187 2016 Resolució per la qual es prorroga l'encàrrec a Forestal Catalana, SA, per la mobilització de productes fustaners provinents de l'aprofitament de boscos gestionats per la Direcció General de Forests 27/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-187_2016.pdf
188 2016 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, per a la prestació de serveis de suport en el control de la pesca i dels afers marítims al litoral català 27/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-188_2016.pdf
189 2016 Resolució per la qual s'encarrega al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) l'anàlisi estadístic de les dades obtingudes en els projectes de seguiment i avaluació d’espècies cinegètiques i piscícoles i de prevenció de danys a la ramaderia 05/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-189_2016.pdf
190 2016 Resolució per la qual s'encarrega a TRAGSA (Empresa de Transformació Agrària, SA) per l'execució del Projecte de retirada de les canonades de fibrociment a la CR de Pinell de Brai (Terra Alta) 15/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-190_2016.pdf
191 2016 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i Apicultors Lleidatans Associats per a la utilització del laboratori de l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer com a laboratori de referència per a l'anàlisi de la producció de mels dels seus associats 21/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-191_2016.pdf
192 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 17/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-192_2016.pdf
193 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Comercialització Avícola Subirats, SL, interessada en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 19/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-193_2016.pdf
194 2016 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Pondex, SAU, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 21/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-194_2016.pdf
195 2016 Addenda conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a organisme pagador dels fons Feaga i Feader, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, referent a l'execució d'actuacions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 13/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-195_2016.pdf
196 2016 Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme vinculat al Departament d'Empresa i Coneixement per a l'atorgament d'una subvenció directa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 24/11/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-196_2016.pdf
197 2016 Addenda al Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya i la Fundació del Món Rural per a formalitzar la transferència corrent per a l'any 2016 06/10/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-197_2016.pdf
221 2017 Conveni de col·laboració entre Frutas Leridanas, SA (FRULESA) i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la promoció i distribució de fruita a centres educatius dins el Pla de Consum de Fruita del curs escolar 2016/2017 16/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-221_2016.pdf
222 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), la Federació Catalana de Caça (FCC) i l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT) en relació a la granja cinegètica de perdius roges de Torreferrusa 01/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-222_2016.pdf
223 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 2017 (aportació 2017) 30/12/2016 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2016/fitxers-binaris/conveni-signat-223_2016.pdf
001 2017 Protocol d'intencions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en relació a la finca anomenada “Riberes de Llobregat” 16/02/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-001_2017.pdf
002 2017 Protocol d'actuació pel traspàs del Centre de Formació i Estudis Agrorurals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya 11/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-002_2017.pdf
003 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Cervesers Artesans de Lleida per a la millora dels coneixements i les tècniques d'anàlisi i control de qualitat en la producció de cervesa artesana 12/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-003_2017.pdf
004 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació Rurbans en matèria de formació integral dels pastors de Catalunya 12/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-004_2017.pdf
005 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Vall Companys, SA, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 27/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-005_2017.pdf
006 2017 Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) , per a la promoció de l’especialitat de vitivinicultura a l'Institut Priorat, de Falset, durant l'any 2017 12/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-006_2017.pdf
007 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació Conveni Pallaresa, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-007_2017.pdf
008 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors de l'Alt Llobregat, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-008_2017.pdf
009 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Pescadors de Cardós-Tírvia, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-009_2017.pdf
010 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-010_2017.pdf
011 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius de Ponts, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-011_2017.pdf
012 2017 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Lleida 23/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-012_2017_c.pdf
013 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-013_2017.pdf
014 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat la Bonaigua, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-014_2017.pdf
015 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació de Frisona de Catalunya, per a la gestió del Centre Autonòmic de Control Lleter de Catalunya. Any 2017 15/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-015_2017.pdf
016 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Pesca Esportiva d'Alòs de Balaguer, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-016_2017.pdf
017 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius Alta Ribagorça, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-017_2017.pdf
018 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius La Guingueta, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-018_2017.pdf
019 2017 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de la Pobla de Segur per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 07/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-019_2017.pdf
020 2017 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Joan Fumat per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 07/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-020_2017.pdf
021 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors de Llavorsí, en matèria de permisos de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-021_2017.pdf
022 2017 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, les actuacions per al suport al Pla de prevenció dels danys i dels riscos ocasionats per la fauna cinegètica 26/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-022_2017.pdf
023 2017 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Barcelona 16/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-023_2017_c.pdf
024 2017 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat Politècnica de Catalunya 09/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-024_2017_c.pdf
025 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Secretariat de Federacions i d'Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya per a la concessió d’una subvenció directa, per a la pròrroga de la contractació de l'assegurança d'accidents personals i de responsabilitat civil general del personal voluntari que col·labora amb les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya en les tasques pròpies de la prevenció i extinció d'incendis forestals 16/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-025_2017.pdf
026 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci Institut Català del Suro per a l'aportació econòmica per import de 65.000 € 18/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-026_2017.pdf
027 2017 Conveni de col·laboració amb Caixabank en matèria de finançament dels ajuts de les convocatòries 2017 a 2020 per al desenvolupament de projectes de cooperació dels Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya 01/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-027_2017.pdf
028 2017 Acord específic entre l'Agència Catalana del Consum i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de concreció de l'activitat analítica i el finançament per a l'any 2017 en desenvolupament de l’acord marc de col·laboració de 2 de desembre de 2016 en matèria d'anàlisi de mostres per a la defensa i protecció dels consumidors i usuaris 10/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-028_2017.pdf
029 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), referent al recolzament tècnic, difusió, seguiment i avaluació de l’aplicació del desenvolupament local participatiu, en el marc del programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponent a l'anualitat 2017 05/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-029_2017.pdf
030 2017 Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la realització de la gestió de les forests declarades d'utilitat pública a la comarca del Berguedà 12/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-030_2017.pdf
031 2017 Resolució per la qual s'encarrega al Servei Meteorològic de Catalunya per al subministrament d'informació meteorològica 12/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/resolucio-signada-031_2017.pdf
032 2017 Addenda al conveni de col·laboració signat el 6 de juliol de 2016 en matèria de préstecs preferents relatius als ajuts de la segona convocatòria 2016, destinats a l'aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader, en el marc de l'operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 24/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-032_2017.pdf
033 2017 Conveni de col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades (Cerme Assessors, SL) 30/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-033_2017.pdf
034 2017 Conveni de col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades (Agrocamp Gestors, SL) 30/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-034_2017.pdf
035 2017 Conveni de col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades (V. Blanch Gabinet d’Assessors, SLP) 30/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-035_2017.pdf
036 2017 Conveni de col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades (Agrosolucions Enginyeria i Serveis, SL) 30/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-036_2017.pdf
037 2017 Conveni de col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades (Fruits Segrià Urgell SAT 1258) 30/01/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-037_2017.pdf
038 2017 Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 07/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-038_2017.pdf
039 2017 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Lleida 07/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-039_2017_c.pdf
040 2017 Resolució per la qual s'encarrega al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) la realització d'una sèrie de tasques agrupades en diferents programes per a la gestió en general dels espais forestals i encaminada cadascuna a uns objectius concrets 27/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-040_2017.pdf
041 2017 Addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 2017 05/07/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-041_2017.pdf
042 2017 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Camarasa per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 07/07/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-042_2017.pdf
043 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’empresa Torelló Llopart, SA, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 21/02/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-043_2017.pdf
044 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Blancher Capdevila Pujol, SA, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 19/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-044_2017.pdf
045 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Bodegues Sumarroca, SL, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 06/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-045_2017.pdf
046 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Gramona, SA, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 03/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-046_2017.pdf
047 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Pere Llopart Vilarós, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 03/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-047_2017.pdf
048 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Bodegas Ca n'Estella, SL, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 06/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-048_2017.pdf
049 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Agustí Torelló, SA, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 03/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-049_2017.pdf
050 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Forestal de Catalunya, en matèria d'activitats formatives i transferència tecnològica 04/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-050_2017.pdf
051 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa González Byass, SA, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 22/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-051_2017.pdf
052 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Josep Maria Raventós i Blanc, SA, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech 22/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-052_2017.pdf
053 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per al desenvolupament d'una eina informàtica per a l'anàlisi de “big-data” de la distribució dels fluxos de nutrients en els sòls de Catalunya 18/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-053_2017.pdf
054 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d'Acció Local Pesquer Costa Brava, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc de l'execució a Catalunya del programa operatiu del fons marítim i de la pesca 2014-2020 09/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-054_2017.pdf
055 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Grup d'Acció Local Terres de l’Ebre, per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc de l'execució a Catalunya del programa operatiu del fons marítim i de la pesca 2014-2020 07/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-055_2017.pdf
056 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Ganicam, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 11/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-056_2017.pdf
057 2017 Conveni entre la Unió de Pagesos de Catalunya i el Departament d’Agricultura, Ramaderia,  Pesca i Alimentació, per a la concessió d’una subvenció directa 05/07/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-057_2017.pdf
058 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Futbol Club Barcelona, el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona i la Fundació Reial Club Deportiu Espanyol en matèria de promoció i difusió del programa "Fruita a les escoles" 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-058_2017.pdf
059 2017 Conveni entre els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la concessió d'una subvenció directa 05/07/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-059_2017.pdf
060 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Caballos Llargués, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 11/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-060_2017.pdf
061 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Albesa Ramadera, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 11/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-061_2017.pdf
062 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Porgaporcs, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 11/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-062_2017.pdf
063 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Cercle Tancat, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 09/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-063_2017.pdf
064 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Codornices Urgell, SAT, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 11/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-064_2017.pdf
065 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Agropecuària d’Artesa de Segre, SCCL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 26/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-065_2017.pdf
066 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Ballesté Pau, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 11/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-066_2017.pdf
067 2017 Addenda per la convocatòria 2017 al conveni de col·laboració en matèria de préstecs preferents relatius als ajuts de la convocatòria 2016 per a la incorporació de joves a les explotacions agràries, per a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries i per a la diversificació agrària que s’hagin subscrit en el marc del Contracte Global d'Explotació (CGE)  07/07/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-067_2017.pdf
068 2017 Addenda segona al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per al reconeixement d'investigadors vinculats 08/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-068_2017.pdf
069 2017 Resolució per la qual s'encarrega a Tragsatec, SA, la realització dels treballs per als controls terreny imatge-fotointerpretació. Any 2017 15/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-069_2017.pdf
070 2017 Conveni entre la Fundació Dieta Mediterrània i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la concessió d'una subvenció directa 12/09/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-070_2017.pdf
071 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Parella 2006 Sagàs, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer. 21/08/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-071_2017.pdf
072 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Ramadera Terraplé, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer. 29/08/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-072_2017.pdf
073 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa GB Artesanos Gastronómicos, SLU, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l’Empordà. 27/09/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-073_2017.pdf
074 2017 Conveni de cooperació educativa entre la Universitat Ramon Llull i l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 21/06/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-074_2017.pdf
075 2017 Conveni pel qual el Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A., en qualitat d'autoritat de certificació del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), encomana a la comunitat autònoma de Catalunya la gestió de determinades funcions, en la seva condició d'organisme intermedi de certificació. 02/10/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-075_2017.pdf
076 2017 Resolució per la qual s'aprova l'addenda al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA, de 13.11.2008, per la qual  s'encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i serveis relatius al manteniment i gestió de forests públiques, a la prevenció d'incendis forestals i al seguiment, control i gestió de les espècies cinegètiques i piscícoles, per a l'any 2017. 20/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-076_2017.pdf
077 2017 Segon conveni d'atorgament d'una subvenció directa entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el grup seleccionat per l'Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre, per a l'execució del projecte mediambiental contemplat a l'operació 16.05.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 13/10/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-077_2017.pdf
078 2017 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Girona 06/07/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-078_2017-c.pdf
079 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Caça i Pesca Alt Urgell, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-079_2017.pdf
080 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Consorci Centre d’Estudis Porcins, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 11/10/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-080_2017.pdf
099 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Ports de la Generalitat per fixar les actuacions cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020 (FEMP) que executa Ports de la Generalitat en els ports pesquers de Catalunya i el procediment de reemborsament comunitari de les actuacions certificades. 26/10/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-099_2017.pdf
100 2017 Conveni marc de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i d'atorgament a aquesta entitat d’una subvenció exclosa de concurrència pública per a sufragar part de les despeses de funcionament per a la prestació dels seus serveis l'any 2017 01/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-100_2017.pdf
101 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i d'atorgament d'una subvenció directa amb caràcter d'ajut d'estat 01/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-101_2017.pdf
102 2017 Convenio interadministrativo entre el Fondo Español de Garantía Agraria OA (FEGA) y la comunidad autónoma de Cataluña para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la sol·licitud única de la campaña 2017 16/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-102_2017.pdf
103 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Piensos del Segre, SA, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 26/10/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-103_2017.pdf
104 2017 Encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), per a la gestió de la identificació dels èquids de criança i renda a Catalunya durant l'any 2017 30/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-104_2017.pdf
105 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Segre Porc, SCP, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 09/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-105_2017.pdf
106 2017 Segona addenda al conveni subscrit entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR, per finançar projectes de petites i mitjanes empreses a través de la línia pimes i autònoms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari 21/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-106_2017.pdf
107 2017 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de la Sénia per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 21/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-107_2017.pdf
108 2017 Resolució per la qual s'encarrega a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya l'execució de tasques en matèria d'informació geogràfica amb finalitats agràries i mediambientals 29/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-108_2017.pdf
109 2017 Resolució per la qual s'encarrega a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya la realització i publicació de dos fulls del Mapa de sòls de Catalunya a escala 1:25.000 imprescindibles per disposar d'informació detallada per a la ordenació de l’espai rural, la gestió sostenible del sòl, l'ús eficient de l'aigua de reg i la fertilització 30/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-109_2017.pdf
110 2017 Pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), la Federació Catalana de Caça (FCC) i l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT) en relació a la granja cinegètica de perdius roges de Torreferrusa 14/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-110_2017.pdf
111 2017 Resolució per la qual s'encarrega a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat) per a la realització de cinc projectes necessaris per poder realitzar inversions indispensables en infraestructures de regadius existents i aconseguir una millor eficiència en la utilització de l’aigua (18/12/2017) + Resolució rectificativa de l'encàrrec a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat) per a la realització de cinc projectes necessaris per poder realitzar inversions indispensables en infraestructures de regadius existents i aconseguir una millor eficiència en la utilització de l'aigua. 18/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-111_2017-r.pdf
112 2017 Conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya per a la delegació de funcions de control, edició i distribució dels passaports per a desplaçaments sense ànim comercial de gossos, gats i fures 11/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-112_2017.pdf
113 2017 Addenda per a l'any 2018 del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en relació amb el projecte del hub forestal 19/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-113_2017.pdf
114 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) (Aportació exercici 2018 27/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-114_2017.pdf
115 2017 Resolució per la qual s'aprova l'addenda al conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana, SA,  de 13.11.2008, per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA, la realització dels treballs i serveis relatius al manteniment i gestió de forests públiques, a la prevenció d'incendis forestals i al seguiment, control i gestió de les espècies cinegètiques i piscícoles, per a l'any 2018. 28/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-115_2017.pdf
116 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Cotècnica, SCCL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'escola agrària de Vallfogona de Balaguer 11/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-116_2017.pdf
117 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors de Ponts, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controla 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-117_2017.pdf
118 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Caça i Pesca Alt Urgell, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controla 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-118_2017.pdf
119 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius de Solsona, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controla 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-119_2017.pdf
120 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Alt Llobregat, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controla 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-120_2017.pdf
121 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Pesca Esportiva d'Alòs de Balaguer, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controla 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-121_2017.pdf
122 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Pesca Esportiva de la Vall de Boí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controla 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-122_2017.pdf
123 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius de l'Alta Ribagorça, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controla 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-123_2017.pdf
124 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat la Bonaigua, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-124_2017.pdf
125 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-125_2017.pdf
126 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius la Guingueta i Espot, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-126_2017.pdf
127 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació de Pescadors de Cardós-Tírvia, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-127_2017.pdf
128 2017 Conveni de col·laboració en activitats d'interès general, entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa European Telemedicine Clinic, SL, per a desenvolupar un projecte de responsabilitat social corporativa a la forest de la finca patrimonial “El Dalmau” de Sant Llorenç Savall, titularitat de la Generalitat de Catalunya 20/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-128_2017.pdf
129 2017 Pròrroga de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors de Llavorsí, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-129_2017.pdf
130 2017 Pròrroga de l’acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Associació Conveni Pallaresa, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 15/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-130_2017.pdf
131 2017 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Víllec i Estana per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 19/10/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-131_2017.pdf
132 2017 Acord de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Societat de Pescadors Esportius de Solsona, en matèria de permisos de pesca en zones de pesca controlada 09/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-132_2017.pdf
133 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Cofradía de Pescadores San Telmo d'Arenys de Mar per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-133_2017.pdf
134 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Badalona per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-134_2017.pdf
135 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Barcelona per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-135_2017.pdf
136 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Blanes per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-136_2017.pdf
137 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Cadaqués per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-137-2017.pdf
138 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Calafell per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-138-2017.pdf
139 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Calella per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-139-2017.pdf
140 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Cambrils per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 201 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-140-2017.pdf
141 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Deltebre per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-141-2017.pdf
142 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-142_2017.pdf
143 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Ampolla per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-143-2017.pdf
144 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de les Cases d'Alcanar per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-144_2017.pdf
145 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Escala per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-145_2017.pdf
146 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de l'Estartit per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-146_2017.pdf
147 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Lloret de Mar per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-147_2017.pdf
148 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Malgrat de Mar per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-148_2017.pdf
149 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Mataró per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-149_2017.pdf
150 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Montgat-Masnou-Premià per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-150_2017.pdf
151 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Palamós per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-151_2017.pdf
152 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Roses per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-152_2017.pdf
153 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de St. Carles de la Ràpita – Verge del Carme per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-153_2017.pdf
154 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de St. Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-154_2017.pdf
155 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-155_2017.pdf
156 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sant Pol de Mar per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-156_2017.pdf
157 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Sitges per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-157_2017.pdf
158 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Tarragona per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-158_2017.pdf
159 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Torredembarra per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-159_2017.pdf
160 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Tossa de Mar per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-160_2017.pdf
161 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-161_2017.pdf
162 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors del Port de la Selva per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-162_2017.pdf
163 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Llançà per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017. 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-163_2017.pdf
164 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Confraria de Pescadors de Pineda per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors, per l'any 2017. 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-164_2017.pdf
165 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-165_2017.pdf
166 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-166_2017.pdf
167 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-167_2017.pdf
168 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, per a la realització de tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de Confraries de Pescadors. 23/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-168_2017.pdf
169 2017 Acord de pròrroga per l'any 2018 del Conveni de col·laboració entre el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la integració de les trucades d'emergència del cos d'Agents Rurals en el 112 Catalunya. 11/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-169_2017.pdf
170 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, per a la cessió gratuïta d'un espai que doni servei als ciutadans del Lluçanès. 01/03/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-170_2017.pdf
171 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa La Fleca de l'Empordà, SAU, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà 11/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-171_2017.pdf
172 2017 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Mataró, per a la utilització d'equips de laboratori amb finalitats eductives. 21/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-172_2017.pdf
186 2017 Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Presidència d'Interior i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Diputació de Barcelona per a la contractació conjunta i finançament de la campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l'any 2017. 08/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-186_2017.pdf
187 2017 Resolució per la qual s'encarrega al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) l'execució d'actuacions de recerca i transferència tecnològica. 24/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-187_2017.pdf
188 2017 Resolució per la qual s'encarrega a Tragsatec, SA, la realització dels treballs d'edició de les actualitzacions del SIGPAC. 13/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-188_2017.pdf
189 2017 Resolució per la qual s'encarrega al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) l'assistència d'expert a la reunió semestral del Projecte europeu BIO4ECO 14/07/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-189_2017.pdf
190 2017 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA d'una part de les actuacions del Projecte 2016-2017 de “Control i erradicació del cargol poma i millora de la Biodiversitat al Delta de l'Ebre” presentat pel grup ad hoc seleccionat a l’empara de l’Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre. 13/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-190_2017.pdf
191 2017 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA part de les actuacions del Projecte 2016-2017 de “Control i eradicació del cargol poma i millora de la Biodiversitat al Delta de l'Ebre” presentat pel grup ad hoc seleccionat a l'empara de l’Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre. 30/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-191_2017.pdf
192 2017 Resolució per la qual s'encarrega al Servei Meteorològic de Catalunya l'assistència en l'edició del mapa de perill diari d'incendi forestal i per al subministrament de material meteorològic i climàtic per a l'any 2018. 19/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-192_2017.pdf
193 2017 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA per a la prestació de serveis de suport en el control de la pesca i dels afers marítims al litoral català. Any 2018. 20/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-193_2017.pdf
194 2017 Conveni de col·laboració entre Llet Nostra Alimentària, SL i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a l'ajut complementari per al subministrament de llet a centres educatius de màxima complexitat per al curs escolar 2016/2017 13/04/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-194_2017.pdf
195 2017 Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al Departament d'Empresa i Coneixement per a l'atorgament d'una subvenció directa a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 11/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-195_2017.pdf
196 2017 Segona addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 2017. 20/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-196_2017.pdf
197 2017 Addenda al contracte programa Centre de la Propietat Forestal 2017. 20/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-197_2017.pdf
198 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya i la Fundació del Món Rural per a formalitzar la transferència corrent per a l'any 2018. 15/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-198_2017.pdf
199 2017 Addenda al segon conveni de 13 d'octubre de 2017 d'atorgament d'una subvenció directa, entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el grup seleccionat per l'Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre. 01/12/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-199_2017.pdf
200 2017 Conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya, Ecoembes, la Fundació Ecoalf, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ports de la Generalitat i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, de mesures de lluita contra l'escombraria marina. 26/09/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-200_2017.pdf
201 2017 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Fundació Món Rural per acordar la distribució de les despeses derivades de l'ús de l'immoble situat a la ronda Sant Martí, 2-6, de Lleida 21/11/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-201_2017.pdf
205 2017 Conveni sobre el conveni Transfronterer de Partenariat (segona fase) del projecte “suport al desenvolupament de noves iniciatives per a consolidar productes locals en entorns rurals (TR3s LOCAL)” mitjançant el programa de cooperació territorial interreg V a Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 02/05/2017 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2017/fitxers-binaris/conveni-signat-205_2017.pdf
001 2018 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Montagut i Oix per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 23/01/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-001_2018.pdf
002 2018 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Gavet de la Conca per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 14/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-002_2018.pdf
003 2018 Conveni entre l'administració general de l’estat, mitjançant el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la cessió dels sistemes informàtics Reganip (Registre d'Aeronaus i Instal·lacions Permanents) i Regmaq (Registre de Maquinària Agrícola). 14/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-003_2018.pdf
004 2018 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Tortellà per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 10/01/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-004_2018.pdf
005 2018 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Les Preses per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 07/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-005_2018.pdf
006 2018 Conveni específic de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat de Barcelona 06/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-006_2018-censurat.pdf
007 2018 Resolució per la qual s'aprova la segona addenda al Conveni formalitzat entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i Forestal Catalana en data 13.11.2008, per a l'encàrrec a Forestal Catalana, SA, dels treballs i serveis recurrents per a l'any 2018, referents al seguiment i suport a la gestió de material i infraestructures del cos d'agents rurals i el manteniment de la Finca Torreferrussa 07/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-007_2018.pdf
008 2018 Conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Sales de Llierca per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 10/01/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-008_2018.pdf
009 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l’empresa Carns Serraplà, SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'escola agrària de l'Empordà. 19/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-009_2018.pdf
010 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Federació de Frisona de Catalunya, per a la gestió del Centre Autonòmic de Control Lleter de Catalunya. Any 2018. 01/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-010_2018.pdf
011 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Cellers de Can Suriol del Castell, SL, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l’escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech. 19/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-011_2018.pdf
012 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Enric Nadal, SLU, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech. 26/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-013_2018.pdf
013 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Albet i Noya, SL, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech. 26/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-013_2018.pdf
014 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa Massana Noya, SL, interessats en promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i Domènech. 26/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-014_2018.pdf
015 2018 Resolució per la qual s'encarrega a Tragsatec, SA la realització dels treballs d'edició de les actualitzacions del SIGPAC 06/03/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-015_2018.pdf
016 2018 Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat de Vic i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 01/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-016_2018.pdf
017 2018 Conveni específic de col·laboració entre el DARP i la Universitat de Lleida 30/04/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-017_2018.pdf
026 2018 Resolució per la qual s'encarrega a Forestal Catalana, SA d'una part de les actuacions del Projecte 2017-2018 de “Control i eradicació del cargol poma i millora de la Biodiversitat al Delta de l'Ebre” presentat pel Grup AD Hoc seleccionat a l'empara de l'Ordre ARP/296/2015, de 17 de setembre.. 05/06/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-026_2018.pdf
027 2018 Protocol de col·laboració entre el DARP i Òmnium Cultural en matèria de prevenció d'incendis forestals i el transport de la Flama del Canigó 08/06/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-027_2018.pdf
028 2018 Conveni entre el DARP i l'empresa RECAREDO MATA CASANOVAS, S. A., interessats en promoure, impulsar i desenvolupar , en règim d'alternança i amb formació Dual, el cicle formatiu dual, el cicle formatiu de grau superior de Vitivinicultura a l'escola agrària de viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech 14/05/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-028_2018.pdf
029 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i i l’associació d’iniciatives rurals de Catalunya (ARCA), referent al recolzament tècnic, difusió, seguiment i avaluació de l'aplicació del desenvolupament local participatiu, en el marc del programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponent a l'anualitat 2018. 07/06/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-029_2018.pdf
031 2018 Proposta d'acord de col·laboració entre el departament d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació i l'INCAVI  per a la utilització d'equips de laboratori amb finalitats analítiques 25/06/2018 http://gecoplus.intranet.gencat.cat/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-031_2018.pdf
032 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Empresa Jordi Nadal Soy, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de Grau Superior de processos i qualitat en la indústria alimentària a l'EA de l'Empordà 04/06/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-032_2018.pdf
033 2018 Conveni de col·laboració en matèria de préstecs preferents destinats a l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader, en el marc del programa de desenvolupament rural de catalunya 2014-2020. 28/06/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-033_2018.pdf
034 2018 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) d'atorgament d'una subvenció exclosa de concurrència pública i d'un ajut d'estat. 18/07/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-034_2018.pdf
037 2018 Conveni de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Ajuntament de Meranges per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest de titularitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 02/05/2108 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-037_2018.pdf
038 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa RAESGRA SL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. 04/06/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-038_2018.pdf
039 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'empresa GRUPO PREMIER PIGS SL , per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. 18/06/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-039_2018.pdf
040 2018 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades a nom d'AGRO CONSULTORIA BARONS, SL 08/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-040_2018.pdf
041 2018 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades a nom de VALLPINAR SAT 08/02/2108 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-041_2018.pdf
042 2018 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la tramitació de la Declaració Única Agrària (DUN) i de les ajudes i declaracions vinculades a nom de MÓN AGROTÈCNIC, SLPU. 08/02/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-042_2018.pdf
043 2018 Conveni entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària Q.A. I la Comunitat Autònoma de Catalunya, per la realització de treballs de control sobre el terreny per teledetecció-satèl·lit en la campanya 2018. 14/09/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-042_2018.pdf
044 2018 Addenda de modificació del conveni entre el (DARP) i l'Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), referent al recolzament tècnic, difusió, seguiment i avaluació de l'aplicació del desenvolupament local participatiu, en el marc del programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014 – 2020, corresponent a l'anualitat 2018 19/09/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-044_2018.pdf
045 2018 Conveni de col·laboració entre Miguel Torres, CRDO Catalunya i l'INCAVI, degudament signat per totes les parts col·laboradores i relacionat amb el seguiment tècnic, vitícola i enològic de varietats experimentals. 19/09/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-045_2018.pdf
046 2018 Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i GRAMEIMPULS, SA per a l'experimentació de varietats tradicionals. 04/10/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-046_2018.pdf
047 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa Promociones Veterinarias, SA (PROVETSA), per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. 18/09/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-047_2018.pdf
048 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’empresa BOVCAT, Societat Cooperativa Catalana Limitada, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. 18/09/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-048_2018.pdf
051 2018 Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Universitat Autònoma de Barcelona, per al reconeixement d'investigadors vinculats. 30/06/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-051_2018.pdf
052 2018 Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'empresa URGELLET, SCCL, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer 12/11/2018 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/01-departament/convenis/enllacos-documents/2018/fitxers-binaris/conveni-signat-052_2018.pdf
Número conveni Any signatura Objecte Data signatura URL