• Imprimeix

Convenis

Convenis formalitzats

Contingut: Text complert dels convenis signats pel Departament d'Agricultura amb altres entitats i relació dels convenis signats per anys.

Actualització: contínua

Format de les dades: PDF, XLS, CSV

Data d'actualitazió: 26 d'octubre de 2017

RESOLUCIÓ ARP/799/2016, de 23 de març,

per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el segon semestre de 2015. (DOGC núm. 7092 - 05/04/2016)

05/04/2016