• Imprimeix

Convenis formalitzats l'any 2015

Contingut: Text complert dels convenis signats pel Departament d'Agricultura amb altres entitats i relació dels convenis signats l'any 2015

Actualització: contínua

Format de les dades: PDF, XLS, CSV

Data d'actualitazió: 13 d'abril de 2018

Convenis formalitzats pel Departament d'Agricultura. Any 2015

RESOLUCIÓ ARP/799/2016, de 23 de març,

per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el segon semestre de 2015. (DOGC núm. 7092 - 05/04/2016)

05/04/2016

RESOLUCIÓ ARP/2770/2015, de 30 de novembre,

per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el primer semestre de 2015. (DOGC núm. 7012 - 04/12/2015)

04/12/2015