• Imprimeix

Convenis formalitzats l'any 2016

Contingut: Text complert dels convenis signats pel Departament d'Agricultura amb altres entitats i relació dels convenis signats l'any 2016

Actualització: anual

Format de les dades: PDF, XLS, CSV

Data d'actualitazió: 5 de març de 2018

Convenis formalitzats pel Departament d'Agricultura. Any 2016

RESOLUCIÓ ARP/705/2017, de 27 de març,

per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2016. (DOGC núm. 7344 - 05/04/2017)

05/04/2017