• Imprimeix

Convenis formalitzats l'any 2017

Contingut: Text complert dels convenis signats pel Departament d'Agricultura amb altres entitats i relació dels convenis signats l'any 2017

Actualització: anual

Format de les dades: PDF, XLS, CSV

Data d'actualitazió: 29 de maig de 2018

Convenis formalitzats pel Departament d'Agricultura. Any 2017

RESOLUCIÓ ARP/669/2018, de 4 d'abril,

per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2017. (DOGC núm. 7596 - 11/04/2018)

11/04/2018