• Imprimeix

Convenis formalitzats l'any 2014

Contingut: Text complert dels convenis signats pel Departament d'Agricultura amb altres entitats i relació dels convenis signats per anys.

Actualització: contínua

Format de les dades: PDF, XLS, CSV

Data d'actualitazió: 25 d'abril de 2016

Convenis formalitzats pel Departament d'Agricultura. Any 2014

RESOLUCIÓ AAM/910/2015, de 21 d'abril,

per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l'any 2014. (DOGC núm. 6866 - 07/05/2015)

07/05/2015