• Imprimeix

Resolució del Parlament sobre el món agrari

El debat del Parlament sobre el món agrari culmina en l'adopció de la Resolució 739/X en la sessió plenària de l'11 de juliol de 2014

Masies més sostenibles

Els passats dies 9, 10 i 11 de juliol va tenir lloc el debat monogràfic d'Agricultura al Parlament de Catalunya, d'acord amb el compromís adquirit pel conseller d'Agricultura, Josep Ma Pelegrí, amb els representants dels grups polítics i del propi sector.

Així mateix, es van exposar els reptes i les oportunitats que comporta la conjuntura sociopolítica i econòmica actual i, sobretot, els requeriments i les exigències que planteja el nou escenari de la política agrària i pesquera de la Unió Europea per al període 2014-2020, la qual introdueix canvis significatius en els objectius, en l'organització i en la distribució dels recursos, però, sobretot, obre el camí cap a una manera diferent d'entendre les polítiques agràries i el suport a l'agricultura des de la mateixa Unió Europea.

El debat va servir també per marcar quines han de ser les línies estratègiques de futur per al sector i per al Departament d'Agricultura durant els propers anys:

  • estimular la capacitat productiva, incrementar les exportacions,
  • fomentar l'agricultura de proximitat,
  • compatibilitzar la protecció del medi natural amb el desenvolupament sostenible i la bioeconomia,
  • potenciar l'agricultura del coneixement,
  • aplicar estratègies de desenvolupament territorial,
  • identificar espècies invasores perilloses,
  • potenciar la concentració social en temes de país (política agrària comuna, política pesquera comuna, desenvolupament rural, política forestal, etc.) i
  • fomentar la pesca sostenible.

 

Finalment, cal destacar els principals reptes del Departament per dur a terme d'una forma efectiva i eficient el full de ruta cap a un sector reeixit, competitiu i de futur, que garanteixi la fixació de la població al món rural i la rendibilitat de les explotacions agràries, forestals i pesqueres:

  1. Potenciar la competitivitat del sector i el seu posicionament en el mercat global.
  2. Reforçar la presència internacional.

 

Es tracta el 5è debat monogràfic sobre agricultura al Parlament de Catalunya des del retorn de la democràcia. L'anterior (2010) va donar lloc a la Resolució 671/VIII sobre el món agrari. Aquest acord, format per 7 grans eixos d'actuació que desplegaven un total de 131 mesures i pres amb ampli consens de totes les forces polítiques, ha estat la guia de l'actuació de la Generalitat durant aquests anys i ha facilitat l'adopció de projectes que Govern i sector consideren estratègics.

A dia d'avui, l'assoliment global dels compromisos de la Resolució 671 (de l'anterior Ple monogràfic) és de més del 90%.

A continuació es detallen les resolucions aprovades:

Destaquem

Presentació del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Lleida, 24 d'octubre de 2014

Data d'actualització:  24.02.2016