• Imprimeix

Resolució del Parlament sobre el món agrari

El debat del Parlament sobre el món agrari culmina en l'adopció de la Resolució 739/X en la sessió plenària de l'11 de juliol de 2014

Masies més sostenibles

El juliol de 2014 va tenir lloc un debat monogràfic d'Agricultura al Parlament de Catalunya, on es van exposar els reptes i les oportunitats que plantejaven la conjuntura sociopolítica i econòmica del moment, així com els requeriments i les exigències del nou escenari de la política agrària i pesquera de la Unió Europea per al període 2014-2020.

D'aleshores ençà, el Departament d'Agricultura ha continuat treballant, conjuntament amb el sector, per donar compliment a les mesures adoptades en aquella Resolució 739/X, formada per 140 mesures dividides en els 20 apartats.

Així doncs, és voluntat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació continuar treballant de forma efectiva i eficient per assolir uns sectors agroalimentari, forestal i pesquer reeixits, competitius i de futur, de manera que es garanteixi la fixació de la població al món rural, la rendibilitat de les explotacions agràries, forestals i pesqueres, i el reforç de la seva presència internacional.

A continuació es detallen les resolucions aprovades:

Destaquem

Presentació del Pla Marc del Cooperativisme Agrari Català

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Lleida, 24 d'octubre de 2014

Data d'actualització:  12.07.2018