• Imprimeix

Aigua

Contingut: Informació sobre el regadiu i l'estat dels embassaments organitzat per comunitats de regants

Actualització: anual

Format de les dades: PDF

aigua

Estat dels embassaments organitzat per comunitats de regants

El DAAM duu a terme, des de l'any 2006, un seguiment mensual de l’estat dels embassaments per tal de preveure la disponibilitat d'aigua a les diferents comunitats de regants de Catalunya.

Les dades s’obtenen de les reserves d’aigua existents als embassaments que es publiquen a les pàgines Web de les Confederacions Hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer, de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i també del seguiment que realitza el DAAM en els embassaments que gestiona directament.

En els casos en què una zona regable està regulada per diferents embassaments, es sumen les reserves dels que els hi corresponen i es determina la reserva total disponible.

Aquestes dades es representen en dos gràfics per una ràpida visualització: un gràfic correspon a l’evolució mensual de les reserves de cada embassament en els dos últims anys i l’altre a l’evolució mensual de la reserva total disponible de la zona regable, al llarg dels diferents anys.

Amb aquestes dades es poden preveure amb antelació les limitacions en les dotacions d'aigua que poden afectar a les campanyes de reg.

Data d'actualització:  20.02.2014