Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Juliol 2016 #0180
Trees, forests and land use in drylands The first global assessment

Els arbres, els boscos i l'ús de la terra a les zones àrides del planeta. Primera avaluació global
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 19 de juliol de 2016
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Un nou estudi de la FAO contribueix a pal·liar una notable falta d'informació en relació amb la presència i l'extensió dels boscos i els arbres a les zones àrides del món, on la seguretat alimentària i els mitjans de vida de milions de persones, ja de per si precaris, esdevenen cada vegada més amenaçats pel canvi climàtic. És una eina valuosa per a la política i la inversió destinades al desenvolupament sostenible i la lluita contra canvi climàtic. Els resultats preliminars de l'estudi indiquen que hi ha arbres en diferents densitats en gairebé un terç dels 6.100 milions d'hectàrees de terres àrides del món. Les terres àrides tenen una extensió de més de dues vegades la mida de l'Àfrica, i gairebé el 18% d'aquesta zona és boscosa.

Llegiu-ne més

Indústria agroalimentària

Memoria Anual de 2015

Memòria anual de 2015
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), 13 de juliol de 2016.
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)

Aquesta memòria d'activitats recull totes les actuacions desenvolupades per la FIAB a través de la nova estructura de les seves àrees de treball: Competitivitat i Sostenibilitat; Comunicació i Relació amb l'Associat; Política Alimentària, Nutrició i Salut, i l'Àrea de Desenvolupament de Negoci de la IAB, que vertebra els àmbits d'Internacionalització, R+D+I i Finances, Estudis Econòmics i Talent

Llegiu-ne més
shadow bottom
Anuari de la PIME catalana 2016: resultats econòmics-financers 2010-2014


Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). Juliol de 2016, 163 p.
Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)

Es manté el pes absolutament majoritari de la PIME en l'economia catalana en termes de nombre d'empreses: suposen el 99,5% o més del conjunt d'empreses en els 4 sectors de l'economia. Pel que fa al VAB, les PIME suposen la totalitat del sector primari, el 91,8% de la construcció, el 60,4% dels serveis i el 53,9% de la indústria. Quant a l'ocupació, les PIME representen la totalitat del sector primari, el 95,2% de la construcció, el 68,4% de la indústria i el 67,8% dels serveis

Llegiu-ne més

Medi ambient

El estado de los bosques del mundo 2016: Los bosques y la agricultura: desafíos y oportunidades en relación con el uso de la tierra

L'estat dels boscos del món 2016; els boscos i l'agricultura: desafiaments i oportunitats en relació amb l'ús de la terra
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 18 de juliol de 2016, 36 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Aquest informe que es publica cada 2 anys explora els desafiaments i les oportunitats que representa la complexa interrelació dels boscos, l'agricultura i el desenvolupament sostenible. L'informe demostra que la gestió sostenible dels boscos i l'agricultura i la seva integració en els plans estratègics de l'ús de la terra és essencial per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), garantir la seguretat alimentària i fer front al canvi climàtic. L'informe destaca que a l'Amèrica llatina la causa principal de la desforestació és l'agricultura comercial

Llegiu-ne més
shadow bottom
Trees, forests and land use in drylands The first global assessment

Els arbres, els boscos i l'ús de la terra a les zones àrides del planeta. Primera avaluació global
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 19 de juliol de 2016
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Un nou estudi de la FAO contribueix a pal·liar una notable falta d'informació en relació amb la presència i l'extensió dels boscos i els arbres a les zones àrides del món, on la seguretat alimentària i els mitjans de vida de milions de persones, ja de per si precaris, esdevenen cada vegada més amenaçats pel canvi climàtic. És una eina valuosa per a la política i la inversió destinades al desenvolupament sostenible i la lluita contra canvi climàtic. Els resultats preliminars de l'estudi indiquen que hi ha arbres en diferents densitats en gairebé un terç dels 6.100 milions d'hectàrees de terres àrides del món. Les terres àrides tenen una extensió de més de dues vegades la mida de l'Àfrica, i gairebé el 18% d'aquesta zona és boscosa.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Pesca

El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para todos

L'estat mundial de la pesca i l'aqüicultura 2016: contribució a la seguretat alimentària i la nutrició per a tothom
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Juliol de 2016, 224 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

L'informe de referència sobre el subministrament de peix en el món que cada 2 anys publica la FAO exposa que el consum mundial de peix per persona ha superat per primera vegada els 20 quilograms anuals gràcies als majors subministraments procedents de l'aqüicultura i a la fortalesa de la demanda, les captures rècord d'algunes espècies clau i la reducció de les deixalles. No obstant això, tot i el progrés significatiu en algunes zones, l'estat dels recursos marins mundials no ha millorat. L'informe sosté que gairebé un terç de les poblacions de peixos amb valor comercial es captura avui a un ritme biològicament insostenible: el triple envers l'any 1974

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

The Interactions Between the EU's External Action and the Common Agricultural Policy

Les interaccions entre la política d’acció exterior de la Unió Europea i la Política Agrícola Comuna
11 de juliol de 2016, 74 p.
Segons aquest estudi del Parlament Europeu, els nous acords comercials entre la Unió Europea i el Regne Unit a causa del Brexit, l’assumpte del reverdiment, i l'evolució geopolítica de la Mediterrània, l'est d'Europa i els Balcans seran els aspectes que influiran més a l'hora de dissenyar la nova PAC post2020

European Parliament

Llegiu-ne més
shadow bottom
What's at stake for Suppliers of Food Products to and from the UK

Què és en joc per als subministradors de productes alimentaris tant a dins com fora del Regne Unit; una quantificació i anàlisi de les principals categories d'importacions i exportacions d'aliments del Regne Unit en risc en cas d'un Brexit
Gira food. Juliol de 2016, 9 p.
Gira food

Enllacem la presentació de la consultora internacional de recerca i prospectiva GIRA. El document estableix l'exposició actual dels operadors en els principals productes alimentaris. No hi ha reflexions sobre la qüestió de la justificació de sortir, només algunes dades comercials clau

[Presentació]

Llegiu-ne més

Prospectiva

Foresight study on land use and food security in 2050

Estudi de prospectiva sobre l'ús de la terra i el subministrament d'aliments l'any 2050
AGRIMONDE, juny de 2016.
AGRIMONDE

L'Institut de Recerca Agronòmica de França (INRA) i el Centre Francès de Cooperació Internacional en Recerca Agronòmica per al Desenvolupament (CIRAD) són els autors d'aquest estudi, que és una ampliació del que van publicar l'any 2011. Es tracta d'un estudi de prospectiva que identifica i quantifica els principals determinants de l'evolució de l'ús de la terra en el món i la seva relació amb el subministrament d'aliments a l'horitzó de l'any 2050 i el canvi climàtic, considerant cinc escenaris d'evolució contrastants. També preveu la creació d’una Administració mundial encarregada d'afavorir la transició cap a un tipus d'alimentació més saludable, reduir alhora el malbaratament d'aliments a tota la cadena i garantir mitjançant polítiques l'accés segur a la terra de tot tipus d'agricultura a diferents escales geogràfiques

Llegiu-ne més
shadow bottom

Sectors productius

Meat Market Observatory [web]

Observatori de la carn
European Commission, 15 de juliol de 2016
European Commission

Us enllacem una nova eina que de ben segur us serà d'utilitat. Es tracta del nou Observatori de la Carn implementat per la Comissió Europea, amb l'objectiu de millorar la transparència del mercat de carn de boví i de vedella i el sector de la carn de porcí, i ajudar així els operadors a seguir i preveure tendències per fer front millor a la volatilitat dels mercats. L'Observatori pren la forma d’una pàgina web amb diferents seccions que proporcionarà informació regular i oportuna sobre preus, producció i comerç, amb algunes anàlisis a curt termini complementades per una junta econòmica formada per representants de diferents parts de la cadena que es reuniran un parell de vegades l'any. Segueix el mateix model que l’Observatori de la Llet

Llegiu-ne més
shadow bottom

Tecnologia (R+D) i Innovació

Informe ASEBIO 2015: Situación y tendencias del sector de la biotecnologia en España

Informe ASEBIO 2015: situació i tendències del sector de la biotecnologia a Espanya
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO)
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO). 8 de juliol de 2016, 166 p.

Us enllacem l'informe anual del sector biotecnològic a Espanya durant l'any 2015. El document destaca enguany que Catalunya es reafirma com la comunitat autònoma amb una major concentració d’empreses usuàries de la biotecnologia (21,21%), seguida d'Andalusia (11,83%) i la Comunitat de Madrid (11,52%). Per distribució sectorial, destaca el predomini de les empreses d'alimentació (62,7%)

Llegiu-ne més
shadow bottom
The RIO (Research and Innovation Observatory) country Report

Informe de l'Observatori de Recerca i Innovació per països
Joint Research Centre, 18 de juliol de 2016
Joint Research Centre

El Centre Europeu d'Investigació i Recerca de la Comissió Europea ha publicat la segona edició dels informes per països, que avaluen l'evolució dels sistemes nacionals de recerca i innovació i identifiquen els desafiaments clau. L'informe actual apunta que durant el període 2010-2013 diversos països de la UE han millorat el seu equilibri estructural, i alguns han aconseguit preservar o fins i tot augmentar la seva despesa pública en R+D. No obstant això, un gran nombre de països encara són a les beceroles en inversions en R+D. En el cas d’Espanya, els pressupostos públics de R+D també han minvat considerablement: des de 9.673 milions d'euros l'any 2009 a 6.406,5 milions d'euros l'any 2015 (cosa que representa un 2,52% i un 1,46% del pressupost estatal total, respectivament). Aquest percentatge s'aproxima als valors observats l'any 2001 (1,49%).

Llegiu-ne més
Raw Materials Scoreboard

Marcador de matèries primeres
European Commission, 14 de juliol de 2016.
European Commission

El marcador de matèries primeres és una iniciativa de l'Associació Europea per a la Innovació (EIP) sobre les matèries primeres. La seva finalitat és proporcionar dades quantitatives sobre els objectius generals de l'EIP en el context de la política de matèries primeres. Presenta informació rellevant i fiable que es pot utilitzar en la formulació de polítiques en una varietat d'àrees. El quadre de resultats, per exemple, pot ser usat per monitoritzar el progrés cap a una economia circular, un tema crucial en què la Comissió Europea ha adoptat recentment un ambiciós pla d'acció. El marcador es publicarà cada dos anys

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament