Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Octubre 2016 #0182
Short food supply chains and local food systems in the EU

Les cadenes de subministrament d'aliments de circuit curt i sistemes alimentaris locals de la UE
European Parliament. 5 setembre 2016. 10 p.
European Parliament

Informe del Parlament europeu sobre circuits curts, que reconeix que el mercat de la distribució alimentària a la UE està molt concentrat, ja que es distribueix principalment a través de supermercats i hipermercats, que representen el 54% de les vendes de comestibles. Segons l'informe, aquesta concentració perjudica els mitjans d'existència dels petits agricultor

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

EU-28 grain maize yields revised downwards

Els rendiments de blat de moro a la UE-28 han estat revisats a la baixa
Monitoring in Europe: MARS Bulletin, vol. 24, núm. 9. Setembre 2016 38 p.
Join Research Centre

A la UE-28 els rendiments de blat de moro han estat revisats a la baixa, un 5,4% respecte a l'anterior butlletí, a causa de manca de pluges. El rendiment total de cereals a la UE-28 s'estima per sota de la mitjana de cinc anys en baixar un 3,7% respecte a l'anterior butlletí corresponent al mes d'agost

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Contribución de la agroalimentación al crecimiento económico de la Unión Europea

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). 19 setembre 2016. 33 p.
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Document de treball de la jornada que porta el mateix títol i que va tenir lloc el 19 de setembre a Madrid organitzada per la COAG i el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación d’Espanya. Entre d’altres dades el document destaca que la quota del comerç (exportacions i importacions) de la UE fou del 16,6% el 2014. La UE ha doblat els seus intercanvis comercials amb la resta del món entre 1990 i 2010

Llegiu-ne més
shadow bottom
A competitive eu food and drink industry for growth and jobs

Una indústria agroalimentària competitiva pel creixement econòmic i la creació de llocs de treball
FoodDrink Europe. 27 setembre 2016.
FoodDrink Europe

Document de la confederació de la indústria agroalimentària i de begudes d'Europa. Conté dades actuals i rellevants de la indústria agroalimentària europea, així com els reptes a assolir d’aquí al 2025 i recomanacions polítiques per tal d'assolir-los. Destaquem de l'informe la dada següent: la indústria alimentària i de begudes processa el 70% de les matèries primeres produïdes pels agricultors europeus

Llegiu-ne més
The global competitivenees report 2016-2017

Informe mundial sobre competitivitat
World Economic Forum. 28 setembre 2016. 399 p.
World Economic Forum

Informe anual de referència que mesura la productivitat i la prosperitat dels països. Espanya ha pujat un lloc respecte a l'any anterior en la llista dels 140 països analitzats i se situa en el número 32è. Us recomanem la lectura del capítol titulat Competitivitat en l'etapa de la fi del boom del mercats de productes bàsics (p.8)

Llegiu-ne més
Short food supply chains and local food systems in the EU

Les cadenes de subministrament d'aliments de circuit curt i sistemes alimentaris locals de la UE
European Parliament. 5 setembre 2016. 10 p.
European Parliament

Informe del Parlament europeu sobre circuits curts, que reconeix que el mercat de la distribució alimentària a la UE està molt concentrat, ja que es distribueix principalment a través de supermercats i hipermercats, que representen el 54% de les vendes de comestibles. Segons l'informe, aquesta concentració perjudica els mitjans d'existència dels petits agricultor

Llegiu-ne més
shadow bottom
Consumer Markets: Scoreboard : Making markets work for consumers

Quadre d'Indicadors dels Mercats de Consum de 2016
Fent que el mercats funcionin pels consumidors/ European Commission. 2 setembre 2016. 70 p.
European Commission

Us apropem l'informe de la Comissió Europea que recull les qualificacions atorgades pels consumidors de la UE a les prestacions de 42 mercats de béns i serveis. Els productes carnis són els que pitjor resultat obtenen, mentre que les begudes no alcohòliques, pa, pastes i cereals treuen pitjor nota que en enquestes anteriors. Trobareu aquests informació relativa al sector agroalimentari a les pàgines 35-39

Llegiu-ne més
shadow bottom
Etat des lieux: les coopératives agricoles et le numérique. Quels impacts? Quels défis à relever?

Estat de la qüestió: Les cooperatives i l'era digital. Quins són els impactes. Quins són els reptes?
Price Waterhouse Cooper (PWC). Setembre 2016. 59 p.
Price Waterhouse Cooper (PWC)

Informe que pretén posar de manifest com les noves tecnologies estan transformant les cooperatives agrícoles. Així mateix, apunta com la digitalització ajuda el sector en els seus reptes i com els marcs legals i les polítiques hauran d’anar evolucionant d’acord amb aquesta transformació

Llegiu-ne més
shadow bottom
Plataformas de Cooperación en un paisaje europeo: Un estudio exploratorio

Plataformes de Cooperació en un paisatge europeu: Un estudi exploratori
Cooperatives Europe; LAMA Development and Cooperation Agency. 7 setembre 2016. 35 p.
Cooperatives Europe

L'estudi exploratori, el primer d'Europa d'aquest tipus, proporciona una visió general de les cooperatives ja establertes en el desenvolupament d'innovacions en el camp de l'economia col·laborativa i exposa els resultats de l'estudi de mapeig online, l'anàlisi de 38 casos d’11 països europeus i 3 iniciatives de fora de la UE. A més, la publicació explora els interessos, la consciència, casos pràctics, les oportunitats i els desafiaments que es plantegen, a través d'una sèrie d'entrevistes realitzades a les associacions de cooperatives de 9 Estats membres de la UE. L'estudi demostra que les cooperatives poden contribuir a l'economia col·laborativa promovent models de comunitat basats més en la pertinença que en l'experiència d'usuari, el suport a noves iniciatives per administrar els béns comuns, i aconseguir oportunitats de transformació de models de negoci mitjançant plataformes digitals i tecnologies d'Internet

Llegiu-ne més
Asociación Nacional de Grandes Enpresas de Distribución (ANGED): Informe anual

Associació Nacional de Grans Empreses de la Distribució (ANGED): Informe anual
14 de setembre de 2016
Associació Nacional de Grans Empreses de la Distribució (ANGED)

Anuari que recopila dades sobre l'evolució i la participació de les empreses associades en l'economia espanyola, així com una radiografia del comerç i la distribució organitzada. També s'hi pot consultar dades sobre el comerç electrònic i la competència en el sector comercial. Aquest document inclou també la Memòria d'Activitats de l'Associació i l'informe de Sostenibilitat d'ANGED

Llegiu-ne més
shadow bottom

Mercats mundials

Informe sobre el Comercio Mundial: Igualdad de condiciones para el comercio de las pymes

Informe sobre el Comerç Mundial: Igualtat de condicions per al comerç de les pimes
Organización Mundial de Comercio (OMC). 14 setembre 2016
Organización Mundial de Comercio (OMC)

Enguany, aquest informe anual examina la participació de les pimes en el comerç internacional. Destaquem, entre altres dades i fets que recull l'informe, que des de l'establiment de l'OMC, fa més de 20 anys, els seus membres han aconseguit reduir els obstacles aranzelaris fins a la mitjana actual del 9%, que equival a una retallada de gairebé un terç des del 1998. La mitjana dels aranzels aplicats en règim de la nació més afavorida és del 8,1% per als productes no agrícoles i del 14,9% per als productes agrícoles. Aquest panorama, segons l'OMC, té un petit defecte: els aranzels consolidats se segueixen establint en nivells molt elevats. La bretxa entre els tipus aplicats i consolidats genera incertesa respecte a la política comercial, ja que un membre de l'OMC sempre pot elevar el seu tipus aplicat al nivell del tipus consolidat

Llegiu-ne més
shadow bottom

Pesca

La acuicultura en España

L'aqüicultura a Espanya 2016
Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR). Setembre 2016. 89 p.
Ja podeu consultar l'informe anual que descriu la situació de l'aqüicultura espanyola. La producció aqüícola espanyola el 2014 va sumar un total de 282.242 tones i assolir un valor en primera venda de 450,1 milions d'euros; la principal espècie produïda en aquest any va ser el musclo (220.449 t), seguida pel llobarro (17.376 t), l'orada (16.230 t) i la truita irisada

Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR)

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

Brexit : the challenge for the food and drink sector: Safeguarding business, jobs and trade

Brexit: Els Canvis per al sector de l’alimentació i les begudes: Protegint els negocis, els llocs de feina i el comerç
IBEC for Irish busines. 12 setembre 2016. 28 p.
IBEC for Irish busines

L'Associació de la Indústria Irlandesa (IBEC) ha publicat una enquesta entre més de 450 empreses de tots els sectors de l'economia, segons la qual les empreses de l’alimentació i les begudes són les més preocupades per l'impacte que pugui tenir el Brexit. El 42% de les empreses de l'alimentació i begudes considera que el Brexit tindrà un impacte negatiu en el valor de les exportacions, mentre que aquest percentatge baixa fins al 26% en el conjunt de les empreses enquestades. L'informe fa un resum dels impactes negatius que generarà aquesta situació en les exportacions i l'ocupació en el sector agroalimentari.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Panel Global Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st century

Panell Global dels sistemes alimentaris i dietes: fent front als desafiaments del segle XXI
International Food Policy Research Institute (IFPRI). 1 setembre 2016. 133 P.
International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Es tracta d'un informe que proposa passes concretes als governs per aconseguir que tota la població tingui accés a una dieta saludable

Llegiu-ne més

Sectors productius

Annual report AVEC

Informe anual AVEC
Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries. 29 setembre 2016. 52 p.
Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries (AVEC)

Us referenciem com cada any l'anuari de l'Associació de Processadors i Comercialitzadors Avícoles en la Unió Europea. El document dóna fets i xifres actuals del sector i té un capítol dedicat a les perspectives avícoles mundials a l'horitzó de l'any 2025, quan, segons l'informe, s'espera una pujada dels preus en tots els tipus de carn, encara que el consum augmentarà. La demanda mundial d'importació de carn d'aus de corral es preveu que romandrà molt alta a curt termini, però anirà perdent pistonada a llarg termini (3,2% any durant la pròxima dècada respecte al 5,0% l'anterior)

Llegiu-ne més
shadow bottom
Long-term Dairy Outlook

Perspectives del sector lacti a llarg termini
International Farm Comparison (IFCN). 26 setembre 2016
International Farm Comparison (IFCN)

Document de prospectiva per al sector lacti, elaborat per l'IFCN, que és una organització sense ànim de lucre que va ser fundada el 2005 per donar suport a la investigació agrícola en general. D'altra banda, l'associació té l'objectiu de fomentar a nivell nacional i internacional la cooperació entre investigadors, agricultors, assessors i empreses agroindustrials. Del document, se'n desprèn el següent: la producció de llet augmentarà 208 milions de tones l'any 2025, a causa d'una creixent població i més consum de lactis. Així mateix, en els propers deu anys hi haurà també canvis significatius en el nombre i grandària de les explotacions. La principal conclusió és que el 2025 hi haurà menys però més grans granges a nivell mundial

Llegiu-ne més
shadow bottom
Present and Future in The Global Swine Market

Present i futur del mercat global del porcí
Jim Lon (director Executiu de Genesus Inc). Retos del Porcino Blanco Español, 21 setembre 2016. Lleida. 50 p.
Cooperativas Agroalimentàries

Presentació de la jornada organitzada per Cooperativas Agro-alimentarias de España, amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i el Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). Analitza la situació actual i les perspectives en els mercats internacionals, fent especial èmfasi en els principals països productors i els mercats de destinació més atractius per a la nostra carn de porc

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Global Pork Market:Perspectives from the U.S.: Challenges & Opportunities

Perspectives del mercat global del porcí
Erin Borror (Economista agrari de la U.S. Meat Export Federation). Retos del Porcino Blanco Español, 21 setembre 2016. Lleida. 50 p.
Cooperativas Agro-alimentarias de España

Presentació de la jornada organitzada per Cooperativas Agro-alimentarias de España, amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i el Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), que analitza la situació actual i les perspectives del porcí provinent dels Estats Units.

[Presentació]

Llegiu-ne més
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament