Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Octubre 2016 #0183
Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard

Protocol internacional sobre malbaratament alimentari i residus
World Resource Institute (WRI). 7 d'octubre de 2016, 153 p.
World Resource Institute (WRI)

Des d'aquest enllaç accedireu al primer estàndard global per mesurar la pèrdua i el malbaratament dels aliments. La versió 1.0 d'aquest Protocol esta dividida en tres parts. La part I inclou una visió general de la finalitat i la destinació de l'estàndard FLW (Food Loss & Waste); una definició de termes i aplicacions; els possibles objectius de quantificació; els passos per orientar la preparació d'una auditoria, un resum dels requisits de la norma i els principis subjacents de comptabilitat i presentació d'informes. Les parts II i III proporcionen més detalls sobre els requisits de la norma i orienten sobre la seva aplicació i implantació. A més, el document conté apèndixs, glossari de termes, etc

Llegiu-ne més

Desenvolupament rural

OECD Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies

Perspectiva regional de l'OCDE 2016: regions productives per a societats inclusives
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 11 d'octubre de 2016 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

Informe que es publica cada 2 anys. Recull les perspectives de les zones rurals i urbanes de l'OCDE i les recomanacions que fa aquesta organització per assolir els reptes futurs. L'informe palesa que les regions rurals més properes a les ciutats s'han recuperat més de pressa de la crisi recent que les més llunyanes. Els sectors comercials de manufactures i extracció de recursos, entre d'altres, han estat els motors de la recuperació tant a zones rurals com urbanes. L'OCDE en aquest informe fa una crida perquè les polítiques de desenvolupament rural s'actualitzin i adoptin la Política Rural 3.0 que centra l'atenció a promoure avantatges competitius en les regions mitjançant inversions equilibrades i serveis locals adients. Podeu accedir des d'aquest enllaç al resum en castellà

Llegiu-ne més
shadow bottom
Informe anual de la ONU sobre mujeres

2016, 52 p.
ONU

Aprofitant el mes en què se celebra el Dia Internacional de la Dona Rural, us enllacem el darrer informe anual de l'ONU sobre la situació de la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones. Les dones rurals són una quarta part de la població mundial segons aquest informe. Menys del 20% de dones són titulars de les terres que treballen, i també tenen més dificultats que els homes per obtenir crèdits. Aquesta publicació us ofereix material estadístic i gràfic amb les darreres dades sobre dones, també a escala mundial

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard

Protocol internacional sobre malbaratament alimentari i residus
World Resource Institute (WRI). 7 d’octubre de 2016, 153 p.
World Resource Institute (WRI)

Des d'aquest enllaç accedireu al primer estàndard global per mesurar la pèrdua i el malbaratament dels aliments. La versió 1.0 d'aquest Protocol esta dividida en tres parts. La part I inclou una visió general de la finalitat i la destinació de l'estàndard FLW (Food Loss & Waste); una definició de termes i aplicacions; els possibles objectius de quantificació; els passos per orientar la preparació d'una auditoria, un resum dels requisits de la norma i els principis subjacents de comptabilitat i presentació d'informes. Les parts II i III proporcionen més detalls sobre els requisits de la norma i orienten sobre la seva aplicació i implantació. A més, el document conté apèndixs, glossari de termes, etc

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2016

L'estat mundial de l'agricultura i l'alimentació 2016
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). 17 d’octubre de 2016, 214 p.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

Ja podeu llegir el darrer informe de la FAO que anualment analitza el tema més candent que afecta l'agricultura mundial. Enguany, la temàtica gira a l'entorn del canvi climàtic. L'Acord de París, adoptat al desembre de 2015, representa un nou principi en l'esforç mundial per estabilitzar el clima abans no sigui massa tard. S’hi reconeix la importància de la seguretat alimentària en la resposta internacional al canvi climàtic, com queda reflectit en el fet que molts països situïn en un lloc destacat el sector de l'agricultura en les seves contribucions previstes per a l'adaptació i la mitigació. Per ajudar a posar en pràctica aquests plans, aquest informe assenyala les estratègies, les oportunitats de finançament i les necessitats de dades i informació corresponents. També s'hi descriuen les polítiques i institucions transformadores que poden permetre superar els obstacles per a la seva execució

Llegiu-ne més
shadow bottom

Mercats mundials

Situación de los mercados de productos básicos y perspectivas a corto plazo 2014–2016

Situació dels mercats de productes bàsics i perspectives a curt termini 2014-2016
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). Comitè de Problemes de Productes Bàsics: 71è període de sessions. Roma. 4-6 d'octubre de 2016, 20 p.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

Aquest document fa un examen general de les principals novetats en els mercats de productes bàsics agrícoles des de l'últim període de sessions del Comitè de Problemes de Productes Bàsics que va tenir lloc l'any 2014. Durant els anys 2015-16, els preus internacionals de les matèries primeres i els productes hortícoles i tropicals han seguit tendències divergents: s'han produït caigudes notables en els preus del te, la banana, el cotó i els cuirs i pells a causa de la pressió dels abundants subministraments, mentre que els preus de les fruites tropicals, els cítrics i les matèries primeres s'han mantingut estables o han pujat lleugerament, recolzats en la sòlida demanda mundial

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

Brexit Brief: Impact on Farming

Breu informe sobre l'impacte del Brexit en el sector agrari
Andersons. Juliol de 2016, 2 p.
Andersons

Informe de l'empresa consultora Andersons que mostra que és possible que els preus de producció hagin de baixar considerablement per a continuar sent competitius si el Regne Unit no aconsegueix negociar un acord comercial amb la UE abans de la seva sortida. Sense un acord comercial, els productes agrícoles del Regne Unit estaran subjectes als elevats aranzels d'importació que la UE estableix per a les mercaderies procedents de fora del mercat únic. També s'enfrontaran a barreres no aranzelàries elevades que se sumen als costos, com ara les llicències d'importació

Llegiu-ne més
shadow bottom
Ploughing the wrong furrow: the costs of agricultural exceptionalism and the precautionary principle

Llaurant tort: els costos de l'excepcionalisme agrícola i el principi de precaució
Séan Rickard. 18 d'octubre de 2016, 44 p.
Institute of Economic Affairs UK

Un nou document de l'Institut d'Afers Econòmics del Regne Unit es proposa demostrar com és de cara la Política Agrària Comuna i l'alt cost que comporten les ampliacions de les regulacions sobre la PAC en els àmbits de l'alimentació, el benestar dels animals i el medi ambient, que a més no tenen en compte les preferències dels consumidors. Segons l'autor, les xifres oficials mostren que el compliment de les regulacions agrícoles actuals costa gairebé 600 M£ cada any només a la Gran Bretanya. El que és pitjor, aquestes xifres no tenen en compte els costos a llarg termini resultants dels efectes de les regulacions sobre la competitivitat i l'assequibilitat d'aliments, és a dir, el cost real és molt més gran. Per a l'autor, el Brexit agrari significa que el Regne Unit pot evitar les regulacions agrícoles costoses que probablement faran que els preus dels aliments es disparin

Llegiu-ne més

Prospectiva

Productos bàsicos, perspectivas a medio plazo: tendencias y cuestiones incipientes

Productes bàsics, perspectives a termini mitjà: tendències i qüestions incipients
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). Comitè de Problemes de Productes Bàsics: 71è període de sessions. Roma. 4-6 d'octubre de 2016, 13 p.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

Aquest document presenta una avaluació de les perspectives dels mercats mundials de productes agrícoles en la pròxima dècada (2025). Amb un augment més o menys proporcional de l'oferta i la demanda, es preveu que els preus reals dels productes agrícoles es mantindran relativament estables. Segons les previsions, en el pròxim decenni canviarà la composició de la demanda d'aliments, mentre que el seu creixement es desaccelerarà progressivament. S'estancarà la demanda de cereals alimentaris, encara que és probable que la demanda de carn, peix i productes lactis s'incrementi de manera relativament forta, la qual cosa hauria de provocar una demanda addicional de cultius farratgers, en particular de cereals secundaris i farines de proteïna

Llegiu-ne més
shadow bottom
Reunión ministerial sobre las tendencias a largo plazo de los precios de los productos básicos y el desarrollo agrícola sostenible

Reunió ministerial sobre les tendències a llarg termini dels preus dels productes bàsics i el desenvolupament agrícola sostenible
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). Roma. 3 d’octubre de 2016, 2 p.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

Us enllacem el document de treball de la reunió anual de la FAO que enguany aborda els tendències a llarg termini dels preus dels productes bàsics i el desenvolupament agrícola sostenible. Segons l'informe, la tendència a llarg termini que mostren els preus agrícoles i els repunts periòdics sobtats dels preus influeixen de manera determinant en el desenvolupament agrícola, la transformació de l’economia rural, el comerç i, en molts països, el creixement econòmic més ampli. Per aquest motiu, calen institucions que puguin respondre als diferents contextos de preus de mercat i polítiques que estimulin el sector coordinadament

Llegiu-ne més
The elimination of hunger and food insecurity on the african continent by 2025: conditions for success

L'eliminació de la fam i la inseguretat alimentària del continent africà l'any 2025: condicions per a l'èxit
New Partnership for Africa's Development (NEPAD). 13 de setembre de 2016, 62 p.
New Partnership for Africa's Development (NEPAD)

L'objectiu d'aquest treball és estudiar les condicions necessàries per aconseguir el compromís assumit pels caps d'Estat africans en la Declaració de Malabo, al juny de 2014, per eradicar la fam crònica l'any 2025 i que la població que pateix inseguretat alimentària passi del 19% al 5%. Per aconseguir aquest ambiciós objectiu, i alhora reduir les importacions, en un context de creixement de la població, la NEPAD considera que la producció ha d'augmentar un 61% respecte de 2015. Aquest augment requereix incrementar la superfície agrícola en 39 milions hectàrees (sobretot en el sud i l'est), els rendiments en un 3,2% per any (a una mitjana de 4,9 t/ha l'any 2025) i els ramats el 5,8%, i reduir un 9% les pèrdues posteriors a la collita. L'informe advoca per una "revolució verda" en l'agricultura africana mitjançant la promoció de l'ús de fertilitzants, llavors millorades, la mecanització i el crèdit, i també el desenvolupament de la irrigació i la infraestructura rural

Llegiu-ne més

Sectors productius

Supply of raw materials in the EU: an in depth Outlook

Subministrament de matèries primeres a la UE: una perspectiva en profunditat
Tassos Haniotis (European Commission). Strategic supply of raw materials in the EU. Brussel·les. 12 d'octubre de 2016, 15 p.
COCERAL

Presentació a la jornada sobre el subministrament estratègic de matèries primeres a la Unió Europea organitzada per COCERAL i COPA-COGECA. El document aborda la importància del sector cerealístic europeu i les tendències del mercat

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
How to integrate the farmers' perspective?

Com integrar la perspectiva de l'agricultor?
Tony Bell (FEFAC). Strategic supply of raw materials in the EU. Brussel·les. 12 d'octubre de 2016, 16 p.
COCERAL

Presentació a la jornada organitzada per COCERAL i COPA-COGECA sobre el subministrament estratègic de matèries primeres a la Unió Europea

[Presentació]

Llegiu-ne més
Supply of Raw Materials. Internal market and trade

Subministrament de matèries primeres. Mercat intern i comercialització
Oliver Balkausen (Coceral). Strategic supply of raw materials in the EU. Brussel·les. 12 d'octubre de 2016, 16 p.
COCERAL

Presentació a la jornada organitzada per COCERAL i COPA-COGECA sobre el subministrament estratègic de matèries primeres a la Unió Europea. El document analitza el mercat dels cereals de la Unió Europea, les tendències i els reptes a què s'enfronta

[Presentació]

Llegiu-ne més

Teconologia (R+D) i innovació

Beneficios del maíz Bt en España (1998-2015). Una perspectiva económica, social y ambiental

Beneficis del blat de moro Bt a Espanya (1998-2015). Una perspectiva econòmica, social i ambiental
Francisco J. Areal. 4 d’octubre de 2016, 24 p.
Fundación para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en al Agricultura, el Medio Ambiente y la Alimentación (ANTAMA)

L'informe analitza els beneficis econòmics i mediambientals obtinguts a Espanya gràcies a l’adopció del blat de moro Bt, l'única varietat modificada genèticament el cultiu de la qual és permès en el marc comunitari. L'estudi avalua i quantifica els guanys econòmics, socials i ambientals que la biotecnologia agrària ha generat. L'informe conclou que l'adopció del blat de moro Bt ha permès reduir les importacions de blat de moro en més d'un milió de tones a l'Estat espanyol entre els anys 1998 i 2015, amb un estalvi de 193 MEUR, cosa molt important, segons l'autor, ja que el comerç exterior espanyol és deficitari en aquest cultiu

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament