Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Novembre 2016 #0184
GECO 2016 (Global Energy and Climate Outlook): Road from Paris

GECO 2016 (Perspectives Mundials per a l'Energia i el Canvi Climàtic): el camí des de París
25 d'octubre de 2016, 133 p.
Joint Research Centre (JRC)

GECO 2016 es presenta com una continuació de l’edició 2015 de GECO, que va informar sobre la compatibilitat entre les polítiques de mitigació del canvi climàtic i el creixement econòmic. A més de l'informe principal, GECO 2016 proporciona els balanços d'energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a una sèrie de països i regions clau, i també una descripció de les polítiques considerades. Aquest informe examina els efectes sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i els mercats d'energia de dos escenaris on continuen les tendències actuals més enllà de 2020: un en què s'han inclòs les contribucions nacionals previstes i un altre de 2° C d'acord amb els límits acordats en les negociacions internacionals

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

Contrasting end-of-season weather conditions. Delays to summer crops harvesting and winter sowing are mostly manageable

Contrastant les condicions climàtiques de final de temporada. Els retards en els cultius d'estiu i la sembra d'hivern són majoritàriament gestionables Monitoring in Europe: MARS Bulletin, vol. 24, núm. 10. Octubre de 2016, 38 p.
Join Research Centre

El pronòstic per a la UE-28 de blat de moro en gra ha estat revisat lleugerament a la baixa, mentre que les previsions per a la patata i els cultius de remolatxa sucrera i de gira-sol han estat revisades lleugerament a l'alça. Entre els fenòmens meteorològics d’aquest final de temporada, cal destacar les condicions de sequera persistent a França. Aquestes condicions també han obstaculitzat la sembra de cereals d’hivern a França, Alemanya occidental i els països del Benelux

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

EU food and drink industry: Data & trends 2016

Indústria de begudes i aliments de la UE: dades i tendències 2016
Food and Drink Europe. 26 d'octubre de 2016, 25 p.
Food and Drink Europe

La indústria d'aliments i begudes d’Europa és el sector de fabricació més gran en termes de volum de negocis, valor afegit i ocupació, i una important contribuent a l'economia d’Europa. L'any 2015, el volum de producció d'aliments i begudes va ser el més alt des de l’any 2008. Aquests són només alguns dels aspectes més destacats de l'última edició de l'informe anual de la Confederació de la Indústria Agroalimentària i de Begudes d'Europa, que ofereix una imatge completa de l'estructura i l'economia del sector europeu d'aliments i begudes. L'informe proporciona una anàlisi en profunditat del mercat únic i els mercats mundials, i la classificació mundial d'empreses d'aliments i begudes.

Llegiu-ne més
shadow bottom
GreenItaly 2016: una risposta alla crisi, una sfida per il futuro 2016

Una resposta a la crisi, un repte per al futur 2016
Symbola. Fondazione per la Qualità Italiane, 21 d'octubre de 2016.
Symbola. Fondazione per la Qualità Italiane

Segons aquest informe, elaborat per Symbola (Fundació per a la Qualitat Italiana) i Unioncamere (Unió de Cambres de Comerç d'Itàlia), amb el patrocini del Ministeri de Medi Ambient italià, l'agricultura italiana s'ha tornat la més verda d'Europa: compta amb el major nombre de certificacions alimentàries en l’àmbit comunitari per a productes amb denominació d'origen DOP/IGP i el major nombre d'empreses que practiquen l'agricultura ecològica, però també amb la menor incidència de productes agroalimentaris amb residus químics no conformes a les normes, i la decisió de no cultivar organismes genèticament modificats.

Llegiu-ne més

Medi ambient

Towards Quantifying the Links Between Environment and Economic Growth

Cap a la quantificació dels vincles entre medi ambient i creixement econòmic
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). París, 24-25 d'octubre de 2016.
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

Podeu accedir a totes les ponències d’aquest fòrum organitzat a partir de 3 eixos temàtics: com el creixement econòmic afecta el medi ambient; com la degradació ambiental afecta el creixement econòmic, i com les polítiques ambientals poden ajudar a treure el màxim profit de la protecció ambiental i el creixement econòmic

Llegiu-ne més
shadow bottom
GECO 2016 (Global Energy and Climate Outlook): Road from Paris

GECO 2016 (Perspectives Mundials per a l'Energia i el Canvi Climàtic): el camí des de París
25 d'octubre de 2016, 133 p.
Joint Research Centre (JRC)

GECO 2016 es presenta com una continuació de l’edició 2015 de GECO, que va informar sobre la compatibilitat entre les polítiques de mitigació del canvi climàtic i el creixement econòmic. A més de l'informe principal, GECO 2016 proporciona els balanços d'energia i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per a una sèrie de països i regions clau, i també una descripció de les polítiques considerades. Aquest informe examina els efectes sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i els mercats d'energia de dos escenaris on continuen les tendències actuals més enllà de 2020: un en què s'han inclòs les contribucions nacionals previstes i un altre de 2° C d'acord amb els límits acordats en les negociacions internacionals

Llegiu-ne més
shadow bottom
Trends and projections in Europe 2015: Tracking progress towards Europe's climate and energy targets

Tendències i perspectives a Europa sobre el compliment dels objectius energètics i de mitigació del canvi climàtic
European Environment Agency, 20 d'octubre de 2016.
European Environment Agency (EEA)

Informe anual que proporciona una avaluació actualitzada sobre els progressos dels països europeus en matèria de canvi climàtic i energia. Es desprèn de l’informe que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle van disminuir un 23% entre 1990 i 2014 i van arribar als nivells més baixos de la història. Les projeccions apunten a una reducció del 25% l'any 2020, cosa que prepara el camí per assolir una reducció del 40% de gasos amb efecte d'hivernacle l'any 2030

Llegiu-ne més
Forest Products Annual Market Review 2015-2016

Anuari de productes forestals 2015-2016
UNECE/FAO. 2016, 161 p.
UNECE/FAO

Aquest informe que us enllacem ofereix informació general i estadística sobre els mercats de productes forestals de l'any 2015 i començaments de 2016 a la regió de la CEPE (Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides), i també les influències del mercat de fora de la regió. L'estat general dels mercats de productes forestals a la regió de la CEPE es va mantenir relativament estable l'any 2015. Tret de la indústria del paper i cartró, que es contreu, el consum de tots els altres productes augmenta entre l'1,3% i el 2,6% any rere any

Llegiu-ne més
shadow bottom
Rivers and lakes in European cities. Past and future challenges

Els rius i llacs a les ciutats europees. Passat i reptes futurs
European Environment Agency (EEA). 20 d'octubre de 2016, 56 p.
European Environment Agency (EEA)

L'informe descriu els problemes de gestió de l'aigua relacionats amb els rius i llacs i resumeix com les ciutats europees desenvolupen estratègies i mesures per fer front als reptes clau a què fan front actualment en relació amb les seves aigües superficials continentals. L'informe aplega 17 estudis de casos sobre els rius urbans i la restauració de llacs per il·lustrar aspectes importants de la gestió urbana i l'aigua

Llegiu-ne més
shadow bottom

Mercats mundials

UK Food and Drink: International Action Plan 2016-2020

Pla internacional d’acció per als aliments i les begudes britànics 2016-2020

GOV.UK

Nou pla d'acció elaborat pel Govern britànic en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals (DEFRA) i el nou Departament per al Comerç Internacional (DIT). L’objectiu del Pla és aconseguir, amb el suport del Govern, un creixement de 2.900 milions de £ en les exportacions agroalimentàries britàniques en els pròxims cinc anys. El Pla estableix un objectiu específic d’increment en cinc anys de l’exportació actual per a cada un dels que defineix com mercats prioritaris: Austràlia i Nova Zelanda (293 milions de £); Amèrica llatina (215 milions); França (132 milions); Alemanya (610 milions); l’Índia (349 milions); USA i el Canadà (579 milions); la Xina (405 milions); el Japó (185 milions), i el Golf Pèrsic (154 milions)

 

Llegiu-ne més
shadow bottom

Pesca

Seafood in Europe. A food system approach for sustainability

Peix i marisc a Europa. Un enfocament per a la sostenibilitat del sistema alimentari
European Environment Agency. 20 d'octubre de 2015, 60 p.
European Environment Agency

Aquest informe és una primera contribució a l'esforç col·lectiu de replantejar el sistema alimentari d'Europa per assolir els objectius de sostenibilitat. L'informe es basa a enfocar el sistema alimentari per explorar la base de coneixements, i la malla d'actors i activitats que permeten la UE produir, comerciar i consumir peix i marisc. Després, aborda també les implicacions d'una anàlisi d'aquest tipus en la política alimentària de la UE i el desenvolupament del coneixement com un mitjà per transformar el sistema alimentari d'Europa en línia amb els objectius de sostenibilitat

Llegiu-ne més
shadow bottom
Étude de compétitivité comparée de la filière pêche française et de ses principaux concurrents européens

Estudi comparatiu sobre la competitivitat de la indústria pesquera francesa i els seus principals competidors europeus
France Agrimer. 21 d'octubre de 2016, 10 p.
France Agrimer

Aquest estudi elaborat al mes de juny i ara publicat ha d’establir les bases d’un futur Observatori de la Indústria Pesquera Francesa que podria permetre el seguiment periòdic de l’evolució de la seva competitivitat. El document analitza la situació del sector de la pesca a França comparant-la amb la d’altres països competidors com ara Espanya, el Regne Unit, Irlanda, els Països Baixos, Dinamarca, Noruega, Islàndia i Polònia. A partir de les fortaleses i debilitats identificades, es faran recomanacions per millorar la competitivitat del sector pesquer a França. L’objectiu és proporcionar als actors de la indústria elements de reflexió en el desenvolupament d’una visió compartida de la situació i una estratègia per als pròxims anys

 

Llegiu-ne més
The EU fish market 2016

El mercat del peix a Europa 2016
European Market Observatori for Fisheries and Aquaculture products (EUMOFA). 29 de setembre de 2016, 94 p.
European Market Observatori for Fisheries and Aquaculture products (EUMOFA)

Podeu accedir a les darreres dades recollides per l’Observatori de Productes Pesquers i Aqüícoles de la UE. El document recull el període 2012 - 2015. L'any 2015, la UE va exportar menys productes pesquers i aqüícoles en volum (-11%) en comparació amb 2014, però van augmentar en valor 4,5 milions d'euros (+ 3%), la quantitat més alta mai registrada. Aquest augment va ser impulsat pel valor de les exportacions de tonyina vermella d'Espanya i farina de peix de Dinamarca

Llegiu-ne més

Política Agrària

CAP Reform Post-2020: Challenges in Agriculture

Reforma de la PAC 2020: canvis en el sector agrícola
European Parliament. 28 d'octubre de 2016, 316 p.
European Parliament

Estudi del Parlament Europeu que planteja establir a partir de 2021 un nou règim de pagaments directes contractualitzats integrats per diversos nivells dependents dels objectius i necessitats adquirides

Llegiu-ne més
shadow bottom
Commission Work Programme for 2017

Programa de treball de la Comissió per a l'any 2017
Comissió Europea, 25 d'octubre de 2016.
European Commission

La Comissió estableix com una de les seves prioritats per al pròxim any “la construcció d'un mercat interior més just i profund reforçant la base industrial”. Tanmateix, estableix com una de les seves deu prioritats per a 2017 les negociacions bilaterals amb països tercers i l'acord amb els Estats Units. Sota el nom de Comerç: Acord de lliure comerç amb els Estats Units raonable i equilibrat, la Comissió planteja el seu interès a completar les negociacions bilaterals amb països com el Japó i obrir noves negociacions amb Austràlia, Xile i Nova Zelanda. La Comissió planteja seguir treballant en la reforma dels instruments de defensa comercial amb una proposta de modificació de la legislació antidúmping de la UE

 

Llegiu-ne més

Sectors productius

Actualité des relations commerciales entre industriels de la volaille et grande Distribution

Context actual de les relacions comercials entre els productors avícoles i la gran distribució
Institut Technique de l’Aviculture et de l'Elevage des Petits Animaux (ITAVI). 26 d'octubre de 2016, 20 p.
France Agrimer

Document resultant de l'entrevista realitzada per l’Observatori de Preus i Marges de França a l'Institut Tècnic de l'Avicultura (ITAVI). El document gira a l'entorn de les relacions entre els productors d'aus de corral i les marques de distribució per identificar prioritats a fi d'estimular la demanda, promoure la innovació i assegurar les inversions industrials

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
État des lieux des contrats de commercialisation des porcs

Estat de la qüestió dels contractes de comercialització del porcí a França
Institut du Porc (Fr). 26 d'octubre de 2016, 27 p.
France Agrimer

Document resultant de l'entrevista realitzada per l'Observatori de Preus i Marges de França a l'Institut del Porc. Davant d'una crisi estructural (a causa de la falta de competitivitat) i econòmica (en relació amb els preus del porc i els mercats de productes bàsics a França), l'IFIP ha considerat interessant enfocar una vintena de mercats per fer un bon seguiment del sector. S'hi identifiquen factors d'èxit com són la segmentació i la resposta a necessitats específiques i factors de fracàs com els excessos de poder, l'oportunisme alguns operadors que poden faltar als compromisos, o els límits reglamentaris

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom

Tecnologia (R+D) i innovació

Modernization of Agricultural Statistics in Support of the Sustainable Development Agenda: Seventh International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VII)

Modernització de les estadístiques agrícoles en suport de l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible: Setena Conferència Internacional sobre Estadístiques Agrícoles (ICAS VII)
Roma (Itàlia), 26-28 d'octubre de 2016.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

Us enllacem presentacions i més documents de la 7a Conferència Internacional sobre Estadístiques Agrícoles (ICAS VII), que té lloc cada tres anys i convoca els estadístics agrícoles d'alt nivell que representen les oficines nacionals d'Estadística i els ministeris d'Agricultura d'arreu del món. La Conferència és oberta a tots els productors i usuaris d'estadístiques agrícoles, entitats governamentals, món acadèmic, socis de desenvolupament i organitzacions internacionals. Enguany, l'esdeveniment se centra en estudis d'investigació i les millors pràctiques per al seguiment dels objectius relacionats amb l'agricultura de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Té com a objectiu ajudar a abordar les necessitats canviants i les oportunitats per a les estadístiques agrícoles, sota el tema general de Modernització de les estadístiques agrícoles en suport de l'Agenda per al Desenvolupament Sostenible

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament