Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Febrer 2017 #0188
The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union

La sortida del Regne Unit i la nova entesa amb la Unió Europea
Government UK. 2 de febrer de 2017, 77 p.
Government UK

El document estratègic del Govern del Regne Unit que enllacem valora diversos àmbits econòmics i posa l'accent en el fet que el Brèxit donarà al Regne Unit una oportunitat significativa per dissenyar noves polítiques agrícoles, millors i més sostenibles. D'altra banda, el Govern britànic intentarà retenir una gran part dels acords comercials vigents amb la UE, però posarà tots els mitjans per impulsar el comerç amb altres estats, entre d'altres Corea del Sud, la Xina, el Brasil i Mèxic

Llegiu-ne més

Medi ambient

3r. informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament sostenible. 30 de gener de 2017, 624 p.
Consell Assessor per al Desenvolupament sostenible

L'informe té 25 capítols, que exposen tant les tendències climàtiques i d'emissions com l'impacte que el canvi climàtic pot tenir sobre els ecosistemes i les diverses activitats econòmiques. Entre els crits d'alarma, hi ha l'adreçat al paper dels boscos, que compensen prop del 9,7% de les emissions que genera Catalunya, però que poden ser afectats per l'abandonament de la gestió i la manca d'aigua. La manca d'aigua serà un dels problemes més angoixants dels pròxims anys a tot el territori, però més marcat a l’interior i a les zones meridionals. Això incidirà sobretot en el sector agrícola i ramader

Llegiu-ne més
shadow bottom
Sistemes agroalimentaris: agricultura, ramaderia i pesca


Maria Teresa Sebastià [et al.]. Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 30 de gener de 2017, pàgines 318-324.
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Us enllacem el capítol 13 del darrer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya que parla sobre l'impacte en el sector agropecuari català. Segons els autors, l'agricultura té dos reptes importants: l'ús de l'aigua i la gestió del nitrogen. La vulnerabilitat del sistema agroalimentari català respecte del canvi climàtic implica l'adopció d'estratègies productives i de distribució d'aliments respectuoses envers el medi ambient, com ara l'agricultura ecològica, l'agricultura de precisió o qualsevol tipus d'agricultura que redueixi al màxim els efectes d'aquesta activitat en el medi

Llegiu-ne més
2nd Report on the State of the Energy Union

2n Informe sobre l'estat de la Unió d'Energia
European Commission, 1 de febrer de 2017
European Commission

Aquest informe examina els progressos assolits des de la publicació del primer informe sobre l'estat de la Unió d'Energia al novembre de 2015. Aquests informes són elements centrals per supervisar l'aplicació d'aquesta prioritat clau de la Comissió Juncker. L'informe mostra que la transició a baixes emissions de carboni progressa. En termes d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’eficiència energètica i d'energia renovable, Europa és en camí d'assolir els seus objectius per a l'any 2020. L'informe destaca que la quota d'energies renovables va assolir el 16% de la UE en consum final brut d’energia

Llegiu-ne més
shadow bottom
Water Information Network System (IHP-WINS)

Xarxa d'Informació del Sistema d'Aigua
30 de gener de 2017.
UNESCO

Us enllacem la Xarxa d'Informació del Sistema d'Aigua, una base de dades pública en línia creada per la UNESCO. Constantment actualitzada amb noves dades, aquest sistema d'informació té com a objectiu esdevenir una font mundial d'informació sobre el cicle hidrològic mundial, permetre als usuaris crear mapes personalitzats, i incloure informació sobre zones àrides, sediments, conques hidrogràfiques transfrontereres i sistemes de reg. La xarxa WINS per ajudar els estats a fer realitat l'objectiu 6 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, relatiu a l'aigua i al sanejament

Llegiu-ne més
shadow bottom
Meeting of G20 Agriculture Ministers

Reunió dels ministres d'Agricultura del G20
Berlín, 22 de gener de 2017.
The Federal Government

Els ministres d'Agricultura del G-20 han acordat un Pla d'acció sobre l'ús sostenible dels recursos hídrics. Us n'enllacen el comunicat final i el Pla d'acció. Cal destacar-hi el paper summament important que assumeixen el sector agrari i l'aigua per garantir la seguretat alimentària al món i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic

Llegiu-ne més
Meeting of G20 Agriculture Ministers

Reunió dels ministres d'Agricultura del G20
Berlín, 22 de gener de 2017.
The Federal Government

[Pla d'acció]

Llegiu-ne més
Global surface water explorer

Explorador mundial d'aigües superficials
European Commission, desembre de 2016.
Joint Research Centre

Us enllacem una senzilla eina web d’ubicació d’alta resolució que mostra tot el conjunt de dades d'aigües superficials i permet als usuaris navegar pel món visualitzant-ne les dades sense necessitat d'instal·lar cap programari. També permet als usuaris veure l'historial complet de les deteccions d'aigua durant el període de 32 anys fent clic al mapa. L'eina està dissenyada com un visor de dades i no proporciona funcions analítiques. D'entre les opcions interessants que ofereix, destaquem dades sobre canvis estacionals, variacions dels darrers 32 anys

Llegiu-ne més
Sòl

Josep M. Alcañiz Baldellou [et al.]. Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. 30 de gener de 2017, pàgines 293-310.
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Anàlisi dels efectes del canvi climàtic en el sòl i la contribució del sòl en les emissions, entre altres aspectes. Els autors afirmen que les previsions de canvi climàtic a Catalunya impliquen un augment de l'energia que incideix en el sòl, que es destina, en part, al manteniment de la vida (i a l'emissió de GEH), i, en part, al manteniment de les reserves de carboni orgànic del sòl. Els canvis d’usos del sòl, també relacionats amb el canvi climàtic, tenen un pes més gran que el canvi climàtic mateix en les emissions de GEH del sòl, i, per tant, s'han de tenir molt en compte en les polítiques de mitigació. En cultius de secà, les emissions són més baixes quan s'adopta un conreu de conservació, però en sòls de regadiu són més difícils de preveure

Llegiu-ne més
shadow bottom
Contribución de la agricultura a la mitigación de los efectos del cambio climático

Contribució de l'agricultura a la mitigació dels efectes del canvi climàtic
Madrid, 26 de gener de 2017.
Oficina Comercial Digital de Holanda en España

Podeu consultar totes les ponències en aquest enllaç, i conèixer més detalls del Full de ruta 2030 (Ponència del MAPAMA), que recollirà una llista de mesures per afavorir l'agricultura climàticament intel·ligent (Ponència sobre economia agrària de la UPM). Les ponències holandeses descriuen com el seu govern treballa juntament amb empreses i l'àmbit científic a través l'anomenat triangle d'or, que sustenta la presa de decisions i acords en la matèria

Llegiu-ne més
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016

Canvi climàtic, impactes i vulnerabilitats a Europa
European Environment Agency, 25 de gener de 2017.
European Environment Agency

Informe que es publica cada 4 anys. Avalua les últimes tendències i projeccions sobre el canvi climàtic i els seus impactes a tot Europa, i proposa estratègies i polítiques per mitigar el canvi climàtic. Totes les regions europees són vulnerables al canvi climàtic, però algunes regions experimentaran impactes més negatius que d'altres. Es preveu que l'Europa meridional i sud-oriental sigui una àrea de fort impacte. Aquesta regió ja està experimentant grans augments en condicions extremes de calor i la disminució de les precipitacions, cosa que ha augmentat el risc de sequeres més greus, l'afectació als cultius i la pèrdua de biodiversitat

Llegiu-ne més

Política agrària

The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union

La sortida del Regne Unit i la nova entesa amb la Unió Europea
Government UK. 2 de febrer de 2017, 77 p.
Government UK

El document estratègic del Govern del Regne Unit que enllacem valora diversos àmbits econòmics i posa l'accent en el fet que el Brèxit donarà al Regne Unit una oportunitat significativa per dissenyar noves polítiques agrícoles, millors i més sostenibles. D'altra banda, el Govern britànic intentarà retenir una gran part dels acords comercials vigents amb la UE, però posarà tots els mitjans per impulsar el comerç amb altres estats, entre d'altres Corea del Sud, la Xina, el Brasil i Mèxic

Llegiu-ne més
shadow bottom

Producció ecològica

Caracterización del sector de la producción ecológica española en términos de valor y mercado, referida al año 2015

Caracterització del sector de la producció ecològica espanyola en termes de valor i mercat, referida a l'any 2015
MAPAMA. Desembre de 2016, 192 p.
Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA)

Informe anual elaborat per la consultora Prodescon per al Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA). Segons aquest estudi, l'any 2015, el sector de la producció ecològica a Espanya va experimentar un notable desenvolupament en tots els seus vessants: estructures productives, consum intern, mercats exteriors. El document reflecteix que l'any 2015 es van exportar productes ecològics per valor de 778 milions d'euros (724 milions l'any 2014) i se'n van importar per valor de 431 milions (365 l'any 2014). El sector de la producció ecològica aporta el 3,5% del saldo comercial positiu al sector agroalimentari global.

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament