Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Març 2017 #0189
The future of food and agriculture: trends and challenges

El futur de l'alimentació i l'agricultura: tendències i reptes
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). 22 de febrer de 2017, 127 p.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

L'informe explica la naturalesa dels reptes a què fan front els sistemes agrícoles i alimentaris en el present i durant tot el segle XXI, i proporciona algunes idees sobre el que està en joc i el que cal fer. El document identifica 15 tendències i 10 reptes que afecten els sistemes alimentaris mundials, i conclou que la manera habitual de gestionar l'agricultura ja no és una opció, sinó que calen grans transformacions en els sistemes agrícoles, en les economies rurals i en com emprem els nostres recursos naturals. Sense aquest tipus d'accions, no s'aconseguirà assolir la fita d’acabar amb la fam l'any 2030.

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

No major constraints on winter crops

Sense restriccions importants als cultius d'hivern
Crop Monitoring in Europe: MARS Bulletin, vol. 25, núm. 2. Febrer de 2017, 11 p.
Joint Research Centre

Tot i les condicions de fred a l’Europa central i oriental, la coberta de neu protectora ha ajudat a limitar els danys per gelades en els cereals d'hivern en moltes àrees

Llegiu-ne més
shadow bottom

Desenvolupament rural

Población y despoblación en España

Població i despoblació a Espanya
Federación Española de Municipios y Provincias (FEM). Gener de 2017, 12 p.
Federación Española de Municipios y Provincias (FEM)

Aquest document que us enllacem analitza en detall l'evolució demogràfica registrada a Espanya entre 2015 i 2016, a partir de les últimes dades de població per municipis publicades per l'INE. És un repàs detallat a la realitat que s'està donant, província a província, amb especial deteniment en les àrees rurals, que són les que pateixen de manera més accentuada la crisi demogràfica. Es desprèn de l'informe que la meitat dels municipis espanyols són ja en risc d’extinció. Per això, els autors consideren urgent l'adopció immediata de mesures concretes per sostenir i incrementar la població dels municipis petits i mitjans, no només per una qüestió d'interès social sinó també econòmica

Llegiu-ne més
shadow bottom
Le pastoralisme, un mode de vie résilient face à de nombreux défis

Pasturatge, un estil de vida resilient que fa front a reptes nombrosos
Coordination Sud. Gener de 2017, 4 p.
Coordination Sud

Document elaborat per l'associació Coordination Sud, encarregada de coordinar totes les ONG franceses de solidaritat internacional. Aquesta nota de síntesi fa especial èmfasi en el caràcter resilient i agroecològic d'aquest sistema extensiu ramader que practiquen 120 milions de persones arreu del món. També n’enfoca l'aspecte econòmic, que, segons els autors, és sovint poc tractat

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Study on agricultural interbranch organisations in the EU

Estudi sobre el rol de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries a la UE
Arcadia International. 21 de febrer de 2017, 156 p.
Arcadia International

Document de treball per a la conferència organitzada per la Comissió Europea que tindrà lloc el pròxim 24 de març de 2017 a Brussel·les. L'estudi presenta l’estat i inventari de les interprofessionals europees, el seu funcionament, la legislació respectiva nacional en tots els estats membres de la UE i l'impacte en la cadena de subministrament d'aliments

Llegiu-ne més
shadow bottom
Balance Gran Consumo 2016

Balanç Gran Consum 2016
Kantar World Pannel. 6 de febrer de 2017, 20 p.
Kantar World Pannel

Us enllacem la presentació de l'informe anual sobre consum. Segons l'informe, actualment hi ha en els lineals el doble de productes amb marca de distribuïdor que fa 15 anys. En 7 anys, la compra de productes frescos al cistell de consum del canal de la gran distribució ha augmentat 10 punts (del 45% al 54%) la despesa en productes frescos

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: Informe de ESPAÑA

Revisió de l'aplicació de la normativa mediambiental de la UE: informe d'ESPANYA
Commissió Europea, 3 de febrer de 2017.
Commissió Europea

Us enllacem un dels 28 informes de països de la UE que descriu els punts forts i febles i les oportunitats en matèria mediambiental. Els tres reptes principals en l'aplicació de la política i la legislació mediambientals de la UE a Espanya són: millorar la gestió de l'aigua, cosa que inclouria completar el tractament d'aigües residuals urbanes; millorar la gestió dels residus i desenvolupar el potencial de l'economia circular; i millorar la fiscalitat mediambiental, i també reduir les subvencions perjudicials per al medi ambient

Llegiu-ne més
shadow bottom

Pesca

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products

Els hàbits de consum de la UE pel que fa a la pesca i l'aqüicultura
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture products (EUMOFA). 9 de febrer de 2017, 66 p.
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture products (EUMOFA)

Aquest estudi es basa en els resultats d'una enquesta de l'Eurobaròmetre (document referenciat a la nostra publicació Novetats estadístiques de 13 de gener de 2017), entrevistes amb els minoristes i venedors de peix, l'anàlisi de la literatura sobre el tema i la revisió de les campanyes nacionals de tota la UE

Llegiu-ne més
shadow bottom
The dark side of aquaculture

El costat fosc de l'aqüicultura
Frédéric Le Manach (BLOOM); Megan Bailey (Dalhousie University) [et al.]. 14 de febrer de 2016, 32 p.
BLOOM

Informe que denuncia la transformació de peix comestible en farina, cosa que amenaça la seguretat alimentària de les poblacions, particularment la dels països en desenvolupament que se n'alimenten. Us enllacem l'informe de l'ONG francesa i de dues universitats del Canadà que assegura que en el període entre 1950 i 2013 el 25% de la captura de peixos al món (...) s'ha reduït a farina i oli. Al voltant del 57% de la producció mundial de farina de peix subministrada per la indústria de l'aqüicultura i piscicultura es destina al sector porcí (22%) i a la indústria avícola (14%); la resta s'utilitza en particular per a l’alimentació d’animals domèstics o de visons criats per la seva pell

Llegiu-ne més

Política agrària

Modernización y simplificación de la Política Agrícola Común: elementos para el debate

Modernització i simplificació de la Política Agrària Comuna: elements per al debat
Ricard Ramon i Sumoy (CE). Jornada PAC 2021-2027: fortalecer la PAC, fortalecer Europa. Madrid, 17 de febrer.
Cooperativas Agrarias de España

Us enllacem la presentació de la Comissió Europea a la jornada organitzada per Cooperativas Agrarias de Espanya. Es tracta de reflexions genèriques davant la nova reforma de la PAC. En la ponència, Ricard Ramon (Direcció General d'Agricultura de la Comissió Europea) va parlar dels paràmetres que influiran en el debat de la PAC, com ara la disminució gradual de pressupost, l'augment de la despesa en ajuts associats o la interrelació entre els diferents tipus de pagaments en l'actual PAC, i el protagonisme creixent que prendrà el pagament verd o greening en els pròxims mesos. Va parlar, a més, dels èxits de la PAC en el sector agroalimentari

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
¿Quo vadis PAC? La próxima reforma a debate. Posibles escenarios

Quo vadis PAC? La pròxima reforma a debat. Possibles escenaris
Albert Massot (Parlament Europeu). Jornada PAC 2021-2027: fortalecer la PAC, fortalecer Europa. Madrid. 17 de febrer, 18 p.
Cooperativas Agrarias de España

Us enllacem la presentació d'Albert Massot, Departament B de Polítiques Estructurals i de Cohesió del Parlament Europeu, sobre els diversos escenaris amb què ens podem trobar en aquesta reforma. Hi exposa detalladament el calendari de la reforma i les línies del debat. Massot aposta per una reforma intermèdia entre el model radical, que advoca per la desaparició de la PAC, i l'extrem oposat que vol que res no canviï. Augura que serà una reforma que vindrà a completar l'anterior reforma de 2013 i en millorarà els aspectes que van quedar a mitges o que no han funcionat bé, per la qual cosa creu que no serà una reforma estructural de grans dimensions

[Presentació]

Llegiu-ne més

Producció ecològica

The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017

El món de l'agricultura ecològica: estadístiques i tendències emergents 2017
Research Institute of Organic Agriculture (FIBL); Organics International (IFOAM). 9 de febrer de 2017, 340 p.
Research Institute of Organic Agriculture (FIBL)

Com cada any per aquestes dates, us enllacem l'anuari sobre producció ecològica mundial de l'Institut de Recerca Independent d'Agricultura Ecològica amb oficines a Suïssa, Alemanya i Àustria. Ofereix un examen exhaustiu de l'evolució recent de l'agricultura ecològica global. Inclou contribucions dels representants del sector ecològic d'arreu del món i proporciona estadístiques d'agricultura ecològica integrals fins a l'any 2015 que cobreixen àrees de maneig ecològic, informació específica sobre l'ús del sòl en els sistemes orgànics, nombre d'explotacions i altres tipus d'operadors, i també dades de mercats seleccionats. Es desprèn de l'informe que continua l'evolució positiva dels darrers anys. Els Estats Units són el mercat principal amb 35.900 milions d'euros, seguits d'Alemanya (8.600 milions d'euros), França (5.500 milions d'euros) i la Xina (4.700 milions d'euros)

Llegiu-ne més
shadow bottom

Prospectiva

The future of food and agriculture: trends and challenges

El futur de l'alimentació i l'agricultura: tendències i reptes
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). 22 de febrer de 2017, 127 p.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

L'informe explica la naturalesa dels reptes a què fan front els sistemes agrícoles i alimentaris en el present i durant tot el segle XXI, i proporciona algunes idees sobre el que està en joc i el que cal fer. El document identifica 15 tendències i 10 reptes que afecten els sistemes alimentaris mundials, i conclou que la manera habitual de gestionar l'agricultura ja no és una opció, sinó que calen grans transformacions en els sistemes agrícoles, en les economies rurals i en com emprem els nostres recursos naturals. Sense aquest tipus d’accions, no s'aconseguirà assolir la fita d’acabar amb la fam l'any 2030

Llegiu-ne més
shadow bottom
Agricultural Projections to 2026

Perspectives agrícoles 2026
Department of Agriculture (USDA). 16 de febrer de 2017, 106 p.
Department of Agriculture (USDA)

Com cada any, us enllacem l'informe de prospectiva dels mercats agraris a 10 anys que publica l'USDA amb motiu de la jornada anual de prospectiva. Les principals conclusions són que la regió d'Àsia-Pacífic experimentarà el major creixement econòmic. Augmentaran el preu del petroli i les taxes d'interès. La producció de blat, blat de moro i soja als Estats Units augmentarà principalment per increments en la productivitat. Els preus dels cereals no tindran grans canvis. S'espera una tendència alcista, però amb variacions petites. Els subproductes de soja, farina i oli presentaran millors valors en els pròxims anys

Llegiu-ne més

Sectors productius

Grains and oilseeds outlook

Perspectives dels cereals i les oleaginoses
Department of Agriculture (USDA). Agricultural Outlook Forum: A New horitzon: The future of Agriculture. 23-24 de febrer de 2017, 16 p.
Department of Agriculture (USDA)

Presentació sobre les perspectives a curt termini del sector dels cereals i les oleaginoses dels Estats Units

 

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Situation and Outlook for the US Dairy Industry

Situació i perspectives del sector lacti USA
Department of Agriculture (USDA). Agricultural Outlook Forum: A New horitzon: The future of Agriculture. 23-24 de febrer de 2017, 8 p.
Department of Agriculture (USDA)

Presentació sobre les perspectives a curt termini del sector lacti dels Estats Units

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
El mercado del aceite de oliva en el Reino Unido

El mercat de l'oli d'oliva al Regne Unit
ICEX, setembre de 2016.
ICEX

Estudi de mercat de l'Ambaixada d'Espanya a Londres. Espanya és el principal proveïdor d'oli d'oliva del Regne Unit, amb una quota de mercat del 57% l'any 2015, seguida d'Itàlia amb el 32% i Alemanya i Bèlgica amb el 5% i 2%, respectivament. Entre els distribuïdors, els supermercats venen gran part de l'oli consumit al Regne Unit, amb Tesco com a marca líder. No obstant, encara són poques les marques espanyoles presents al mercat britànic

Llegiu-ne més
shadow bottom
El mercado del aceite de oliva en Itàlia

El mercat de l'oli d'oliva a Itàlia
ICEX, maig de 2016.
ICEX

Estudi de mercat que recull dades fins a l'any 2015. Itàlia és el primer importador i el segon exportador i productor mundial d'oli d'oliva. Té una tradició d'indústria embotelladora, tant d'olis italians com d'estrangers, que després exporta. Les importacions provenen d'Espanya, Grècia i Tunis. Espanya ha registrat els darrers 5 anys quotes superiors al 50% del total de les importacions italianes, arribant fins i tot al 84% a l'any 2014. Del total de l'oli d'oliva consumit a Itàlia, el 30% és extradomèstic, a través del canal HORECA. El 70% de l'oli consumit a la llar s'obté en grans superfícies (el 46%)

Llegiu-ne més
What might Brexit mean for UK trade in pork products?

Quin impacte comercial tindrà el Brèxit en el sector porcí?
Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB). Desembre de 2016, 8 p.
Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB)

Aquest informe de mercat de la interprofessional britànica AHDB examina els fluxos comercials entre el Regne Unit, la UE i els seus altres socis comercials més importants a escala mundial per als productes de carn de porc, i com les relacions poden canviar després que el Regne Unit deixi la UE. També examina els principals fluxos comercials globals per identificar àrees amb potencial de creixement i zones d’exportació del Regne Unit que poden ser vulnerables a una major competència

Llegiu-ne més
shadow bottom
Outlook for livestock and poultry in 2017

Perspectives del sector ramader i avícola 2017
Department of Agriculture (USDA). Agricultural Outlook Forum: A New horitzon: The future of Agriculture. 23-24 de febrer de 2017, 8 p.
Department of Agriculture (USDA)

Presentació sobre les perspectives a curt termini del sector ramader dels Estats Units

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Panorama actual y perspectivas del sector vitivinícola

Panorama actual i perspectives del sector vitivinícola
EAE Business School. 27 de febrer de 2017, 37 p.
EAE Business School

Estudi de mercat que aprofundeix en l'evolució de la producció, les vendes, el consum i els preus del sector vitivinícola en quatre àmbits diferenciats: mundial, europeu, nacional (Espanya) i regional de comunitats autònomes. D'aquesta manera, es pretén donar a conèixer els fets més rellevants fins a la data i determinar les tendències de futur que ajudin a identificar els nous rumbs cap als quals avança el sector. Les previsions indiquen que, a partir de 2018, els Estats Units cediran el primer lloc a la Xina com a major consumidor mundial. Respecte de la taxa de creixement mitjà en el consum de vi per persona al llarg dels anys 2000-2019, destaquen principalment països asiàtics: la Xina (14%), Indonèsia (12%) i Taiwan (9%)

Llegiu-ne més
shadow bottom

Tecnologia (R+D) i Innovació

Situación y evolución de la economía circular en España

Situació i evolució de l'economia circular a Espanya
Fundación COTEC. 10 de febrer de 2017, 147 p.
Fundación COTEC

L'objectiu d'aquest informe és analitzar la situació i evolució de l'Economia Circular a Espanya. S'hi recullen i analitzen els indicadors disponibles i s'identifiquen alguns dels principals actors implicats, i també els casos d'èxit i Bones Pràctiques. L'informe ha estat dirigit i coordinat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en col·laboració amb l'Associació Internacional Reciclar Ciutat, (RECNET) i l'Associació per a la Sostenibilitat i el Progrés de les Societats (ASYPS). Segons recull l'informe, la Comissió Europea calcula que l'aplicació de tota la normativa vigent en matèria de residus crearia més de 400.000 llocs de treball a la UE, 52.000 dels quals a Espanya

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament