Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Març 2017 #0190
Managing risk in the dairy sector: how futures markets could help

Gestió del risc en el sector lacti: com els mercats de futurs podrien ajudar?
EU Agricultural Markets Briefs número 11, març de 2017.
Europena Commission

Informe de la Comissió Europea que explica com els contractes de futurs podrien controlar la volatilitat dels lactis. Després de presentar dades i xifres sobre la volatilitat dels preus en el sector lacti, l'informe explica com funcionen els mercats de futurs (amb exemples) i il·lustra com poden ajudar agricultors i operadors. Posteriorment, analitza els mercats de futurs disponibles en l'actualitat en el sector lacti a la UE, i fa una comparació amb els EUA i Nova Zelanda i amb altres mercats de futurs de sectors com el dels cereals

Llegiu-ne més

Desenvolupament rural

La formación de los jóvenes agricultores en Europa

La formació dels joves agricultors a Europa
José Luis Lavilla Heras. Director del Centre de Formació i Estudis Agrorurals (Reus). V Foro Nacional de Desarrollo Rural. 15-17 de febrer de 2017, 19 p.
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragaón, Navarra y País Vasco

Presentació al Vè Fòrum de Desenvolupament Rural organitzat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de l'Aragó, Navarra i el País Basc, dedicat enguany a tractar com afrontar els reptes dels joves agricultors. Lavilla ha reflexionat sobre les causes que estan portant a la pèrdua d'agricultors i ramaders a Europa. Tot i el marc favorable que hi ha en la Comunitat Europea per a la producció d'aliments, el 20% de les explotacions estan desapareixent. A més, ha explicat que el sector està canviant i que el consumidor cada vegada demana més aliments ecològics i respectuosos envers el medi ambient. Tots aquests factors estan fent que els joves es plantegin els estudis vinculats a l’agricultura com a alternativa de futur

 

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Los retos de los jóvenes agricultores: una perspectiva desde los Estados Unidos

Els reptes dels joves agricultors: una perspectiva des dels Estats Units
Miguel I. Gómez, Dyson School of Applied Economics and Management. New York. V Foro Nacional de Desarrollo Rural. 15-17 de febrer de 2017, 37 p.
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco

Presentació al Vè Fòrum de Desenvolupament Rural organitzat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de l'Aragó, Navarra i el País Basc, dedicat enguany a tractar com afrontar els reptes dels joves agricultors. L'autor afirma que als Estats Units es té en compte que si no hi ha agricultors es posa en perill la capacitat de produir els aliments que la població necessita. Des de fa uns deu anys, gairebé coincidint amb la crisi financera de 2008, s'aprecia un canvi en la societat nord-americana, en què el jovent mostra més interès en l'agricultura. A més, les polítiques públiques tenen un paper primordial en el sector agroalimentari nord-americà

[Presentació]

Llegiu-ne més
Rural Innovation and Digital Revolution in Agriculture

Innovació rural i revolució digital a l'agricultura
Watch Letter 2017, número 38, 113 p.
Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes

Document de treball de la Taula Rodona celebrada al Saló Internacional de l'Agricultura a París el 28 de febrer de 2017, que recull diversos articles d'experts internacionals a l'entorn del tema de la revolució digital al sector agrari. Es dóna informació sobre el rol de les TIC al medi rural. Segons els autors, el món agrícola s'està connectant cada vegada més a la modernitat i la revolució digital, fet que està produint una revolució agrícola quant als mètodes i les pràctiques de producció d’aliments. Aquesta revolució també ha arribat a la capacitació agrària. L'agricultor viu cada vegada més com un tècnic i també com un gestor de dades. Per desenvolupar agricultura de precisió i adoptar les TIC i les eines digitals en la seva explotació, requereix d'una capacitació concreta i pràctica

Llegiu-ne més

Indústria agroalimentària

Europe and Central Asia regional overview of food insecurity: The food insecurity transition

Panorama regional d'inseguretat alimentària a Europa i l'Àsia Central: transició cap a la inseguretat alimentària
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 14 de març de 2017, 56 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

El creixement econòmic i l'augment de la renda per càpita han eradicat pràcticament la fam a Europa i l'Àsia Central. Però, a mesura que els països prosperen, els hàbits de consum canviants generen noves amenaces per a la salut. Això és el que els autors anomenen transició cap a la inseguretat alimentària. L'informe destaca l'augment de sobrepès i les malalties associades. La primera part de l'informe presenta el problema. La segona part es dedica a les solucions, per la qual cosa analitza diverses polítiques prometedores, adaptades als ingressos i al perfil nutricional de cada país, per abordar, i finalment eradicar, la inseguretat alimentària. Es tracta de polítiques que han estat provades i han demostrat ser eficaces

Llegiu-ne més
shadow bottom
A new ambition for EU agri-food systems

Una nova ambició per als sistemes agroalimentaris d'Europa
Farm Europe. Global Food Fòrum. 7 de febrer de 2017, 32 p.
Farm Europe

A començaments del mes de febrer, es van presentar al Parlament Europeu, amb la presència del comissari Hogan, les recomanacions del Global Food Fòrum que es va desenvolupar a Milà a finals d'octubre de l'any passat. El Global Food Forum és una nova iniciativa propiciada per Farm Europe que té com a objectiu propiciar un espai conjunt de debat i propostes per a la cadena agroalimentària, i per a contribuir al desenvolupament d'aquest sector estratègic europeu. Els treballs presentats giren a l'entorn dels eixos següents: sostenibilitat econòmica del model europeu; instruments de gestió de riscos; sostenibilitat mediambiental; nous compromisos de la cadena agroalimentària; nutrició, salut i mercat interior, i Brexit i comerç internacional

Llegiu-ne més
Manual para las agroindustrias interesadas en empezar una nueva actividad como centro logístico de biomasa: información básica

Manual per a les agroindústries interessades a començar una nova activitat com a centre logístic de biomassa: informació bàsica
Services Coop de France SCDF, febrer de 2017.
SUCELLOG

Aquest primer Manual ha estat elaborat en el marc del Projecte SUCELLOG (IEE / 13/638 / SI2.675535), amb el suport de la Comissió Europea mitjançant el Programa sobre Energia Intel·ligent per a Europa (EIE). Les agroindústries que estan equipades amb instal·lacions de processament de productes agrícoles ofereixen una oportunitat immillorable per esdevenir un centre logístic agroindustrial oferint biomassa sòlida de qualitat a partir de matèries primeres

Llegiu-ne més
Étude prospective sur les comportements alimentaires de demain et elaboration d’un dispositif de suivi des principales tendances de consommation a destination des entreprises de la filiere alimentaire

Estudi de prospectiva sobre els hàbits alimentaris del futur i l'elaboració d'un dispositiu de vigilància de les principals tendències de consum destinat a les empreses del sector agroalimentari
28 de febrer de 2017, 123 p.
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Estudi elaborat per BLEZAT Consulting, le Crédoc et Deloitte Développement Durable - Financement: Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Ania, CGAD, CGI, Coop de France, FCD et FranceAgriMer. Neix de la necessitat expressada pel Comitè Estratègic de les Indústries Agroalimentàries del Govern francès de conèixer i anticipar els canvis de les tendències i els comportaments alimentaris per ajudar els professionals del sector a adaptar les seves visions estratègiques. Amb aquest objectiu, l'estudi de prospectiva d'aquí a 2025 identifica 16 tendències i el seu impacte en cada baula de la cadena alimentària

Llegiu-ne més
Total Retail 2017

Comerç minorista de 2017
Price Waterhouse Coopers (PWC). 22 de febrer de 2017, 45 p.
Price Waterhouse

Informe a partir de l'enquesta sobre la venda al detall que anualment elabora la consultora PwC. Enguany, reflecteix els hàbits de compra i les expectatives de 29 territoris i 25.000 compradors en línia. Les seves respostes poden ajudar els minoristes a resoldre l'enigma d'on han d'invertir per obtenir resultats òptims. El 70% dels compradors a tot el món continuen preferint comprar comestibles en una botiga, i el 23% ho fa en línia. La Xina és, de llarg, el país on els compradors prefereixen comprar queviures en línia: un aclaparador 65% ho prefereix

Llegiu-ne més

Sectors productius

Declining Rice Area and New Eating Habits Create Opportunities in Spain’s Rice Market

La disminució de la superfície d'arròs i els nous hàbits alimentaris creen oportunitats en el mercat espanyol de l'arròs
United States Department of Agriculture (USDA). 3 de març de 2017, 14 p.
United States Department of Agriculture (USDA)

Estudi de mercat del Servei d'Afers Exteriors del Departament d'Agricultura dels EUA. Si bé els Estats Units no és un dels principals proveïdors d'arròs de la península Ibèrica, les exportacions a Espanya presenten actualment una mitjana de més de 1.100 tones mètriques, i aquesta xifra continua creixent. Els autors afirmen que els Estats Units té potencial com a proveïdor en certs nínxols de mercat com l'arròs d'especialitat (Calrose, Júpiter, arròs salvatge). A més, Espanya podria ser usada amb finalitats de transbordament. Els intercanvis comercials d'arròs entre tots dos països consisteixen principalment en NCP 100630 (arròs semiblanquejat o blanquejat)

Llegiu-ne més
shadow bottom
Livre blanc de Bioéconomie céréalière

Llibre blanc de la bioeconomia cerealística
Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB); Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM). 25 de febrer de 2017, 12 p.
Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB)

Tenint en compte el paper del blat i del panís que, a través de la fotosíntesi, capturen carboni de l'atmosfera i el converteixen en biomassa al servei de la bioeconomia, l'Associació General de Productors de Blat (AGPB) i l'Associació General de Productors de Blat de Moro (AGPM) presenten un llibre blanc per dinamitzar la bioeconomia cerealística. Segons l'informe, la biomassa vegetal és un repte per a França en benefici de 28 milions d'hectàrees agrícoles i 16 milions d’hectàrees de bosc

Llegiu-ne més
shadow bottom
Managing risk in the dairy sector: how futures markets could help

Gestió del risc en el sector lacti: com els mercats de futurs podrien ajudar?
EU Agricultural Markets Briefs número 11, març de 2017.
Europena Commission

Informe de la Comissió Europea que explica com els contractes de futurs podrien controlar la volatilitat dels lactis. Després de presentar dades i xifres sobre la volatilitat dels preus en el sector lacti, l'informe explica com funcionen els mercats de futurs (amb exemples) i il·lustra com poden ajudar agricultors i operadors. Posteriorment, analitza els mercats de futurs disponibles en l'actualitat en el sector lacti a la UE, i fa una comparació amb els EUA i Nova Zelanda i amb altres mercats de futurs de sectors com el dels cereals

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament