Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Maig 2017 #0193
At the root of exodus: food security, conflict and international migration

En l'arrel de l'èxode: seguretat alimentària, conflictes i migració internacional
World Food Programme, 5 de maig de 2017
World Food Programme

Informe publicat pel Programa Mundial d'Aliments (PMA). És una contribució important a l'anàlisi i el debat sobre algunes de les causes fonamentals de les migracions, especialment les relacionades amb els conflictes i la inseguretat alimentària. Segons els autors, abordar els factors que empenyen a la migració (fam, pobresa, conflictes i falta d’oportunitats de desenvolupament) és la base per aconseguir una migració segura, ordenada i regular i de conformitat amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. El document exposa que molts joves migren de les zones rurals perquè consideren poc atractiva una agricultura escassament productiva. I afirma que s'ha d'intervenir per millorar-ne la capacitació i facilitar-ne l'esperit empresarial. A l'Àfrica, en particular, hi ha un enorme potencial per promoure el desenvolupament dels agronegocis. I és aquí on aquest col·lectiu pot jugar un paper important

Llegiu-ne més

Crisi alimentària

At the root of exodus: food security, conflict and international migration

En l'arrel de l'èxode: seguretat alimentària, conflictes i migració internacional
World Food Programme, 5 de maig de 2017
World Food Programme

Informe publicat pel Programa Mundial d'Aliments (PMA). És una contribució important a l'anàlisi i el debat sobre algunes de les causes fonamentals de les migracions, especialment les relacionades amb els conflictes i la inseguretat alimentària. Segons els autors, abordar els factors que empenyen a la migració (fam, pobresa, conflictes i falta d’oportunitats de desenvolupament) és la base per aconseguir una migració segura, ordenada i regular i de conformitat amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. El document exposa que molts joves migren de les zones rurals perquè consideren poc atractiva una agricultura escassament productiva. I afirma que s'ha d'intervenir per millorar-ne la capacitació i facilitar-ne l'esperit empresarial. A l'Àfrica, en particular, hi ha un enorme potencial per promoure el desenvolupament dels agronegocis. I és aquí on aquest col·lectiu pot jugar un paper important

Llegiu-ne més
shadow bottom

Desenvolupament rural

2016 National Park Visitor Spending Effects Economic Contributions to Local Communities, States, and the Nation

Informe sobre els efectes econòmics en les comunitats locals, els estats i la nació de les despeses dels visitants dels parcs nacionals dels Estats Units a l'any 2016
US Department of the Interior. Abril de 2017, 48 p.
US Department of the Interior

Informe publicat amb motiu de la Setmana dels Parcs Nacionals dels Estats Units. Demostra que els parcs nacionals no només ofereixen oportunitats de recreació a l'aire lliure, sinó que actuen com a motors de creixement econòmic per a les comunitats locals que els envolten. L'any 2016, els parcs nacionals dels Estats Units van arribar a un nou rècord amb 331 milions de visitants, i van contribuir en 34.900 milions de dòlars a l'economia dels EUA. Es detalla que els visitants van gastar 18.400 milions de dòlars en les comunitats properes a les entrades dels parcs

Llegiu-ne més
shadow bottom
Employment in European Agriculture: Labour Costs, Flexibility and Contractual Aspects

L'ocupació en el sector agrícola europeu: els costos laborals, flexibilitat i aspectes contractuals
Geopa-Copa. 20 de novembre de 2014, 30 p.
Geopa-Copa

Malgrat que la línia editorial d'aquest butlletí és difondre els informes de darreríssima hora, en aquesta ocasió ens permetem la llicencia d'incloure un informe publicat l'any 2014 que fa una contribució útil a la limitada informació sobre la situació dels treballadors agrícoles a sou a la Unió Europea. Es tracta d'un Projecte d'informe de COPA- COGECA sobre el mercat laboral del sector agrari a la Unió Europea encarregat per la Comissió Europea. Recull dades fins a l'any 2014. La novetat d'aquest informe és que té en compte la flexibilitat del temps de treball

Llegiu-ne més
shadow bottom
Employment in European Agriculture: Labour Costs, Flexibility and Contractual Aspects

L'ocupació en el sector agrícola europeu: els costos laborals, flexibilitat i aspectes contractuals
Geopa-Copa. 20 de novembre de 2014, 30 p.
Geopa-Copa

Llegiu-ne més

Medi ambient

Addressing agriculture, forestry and fisheries in national adaptation plans: Supplementary guidelines

Abordar l'agricultura, la silvicultura i la pesca en els plans nacionals d'adaptació: directrius suplementàries
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Abril de 2017, 116 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Aquesta nova publicació recull directrius complementàries a les directrius PNA de la CMNUCC per ajudar els països en desenvolupament a garantir que l'agricultura s'inclogui en els plans nacionals d'adaptació i es faci més adaptativa i resilient. Aquestes directrius serviran per ajudar els països vulnerables a accedir al finançament, a la vegada que promouran una àmplia participació en el procés de presa de decisions i permetran desenvolupar-ne la necessària capacitat tècnica

Llegiu-ne més
shadow bottom
Promoting forest green jobs and the social dimension of sustainable forest management in the Forest Europe

La promoció de llocs de treball verds al sector forestal i el vessant social de la gestió forestal sostenible a Europa
12th Session of United Nations Forum on Forests (UNFF12): Forest and Green Jobs Side Event. Nova York. FOREST EUROPE. 4 de maig de 2017, 19 p.
Forest Europe

Us enllacem la presentació de l'organització Forests en la reunió mantinguda amb la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE) i la FAO amb motiu de debatre com fer el treball en el sector forestal més atraient per generar nous llocs de treball verds. El document, que conté infografies, aporta dades actuals del sector forestal europeu, entre les quals destaca que 3 milions de persones treballen en el sector forestal. El nombre d'empleats en el sector forestal està disminuint a causa de l'envelliment dels treballadors i la manca de relleu generacional. Un 30% dels qui treballen al sector tenen 40 anys

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom

Mercats mundials

Commodity Markets Outlook

Perspectives dels mercats mundials
World Bank Group. Abril de 2017, 72 p.
World Bank Group

Us enllacem l'informe trimestral del Banc Mundial sobre perspectives a curt termini dels mercats globals. Inclou també previsions fins a l'any 2030 dels preus de 46 productes bàsics i dades històriques dels preus. Es preveu que el conjunt de l'Índex de Preus Agrícoles es mantindrà estable enguany, ja que la caiguda del preu dels cereals hauria de ser compensada per l'augment del preu dels olis i les farines i matèries primeres, que es preveu que augmentin un 4%. També es preveu un augment dels preus dels productes bàsics industrials, especialment l'energia i els metalls, l'any 2017

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

For a renewed impetus of the Africa-EU Partnership: Joint Communication from the European Parliament to the Council

Per un impuls renovat de l'associació Àfrica-UE: comunicat conjunt del Parlament Europeu al Consell
SWD(2017) 150-151 final. 4 de maig de 2017, 23 p.
European Commission

Aquesta comunicació proposa un marc revitalitzat per a l'acció conjunta de la UE i els seus estats membres. S'emmarca en la Cinquena Cimera Àfrica-UE que tindrà lloc el novembre de 2017, i podria reflectir-se en un full de ruta per a 2018-2020. L'agricultura ocupa un lloc destacat en el nou marc estratègic per a les relacions UE-l'África. Es preveu una associació més forta i orientada a l'acció estratègica per a més prosperitat d'ambdós socis. La Unió Europea ha de facilitar les inversions del sector privat en el sector agroalimentari africà sobre la base d'iniciatives com l'Instrument de Finançament de l'Agricultura (AgriFI) per ajudar a impulsar llocs de treball i abordar la seguretat alimentària

Llegiu-ne més
shadow bottom
Policy support for productivity vs. sustainability in EU agriculture: Towards viable farming and green growth

Polítiques de suport a la productivitat i sostenibilitat en l'agricultura de la UE: cap a una agricultura viable i un creixement verd
European Parliament. Gener de 2017, 145 p.
European Parliament

Aquest estudi del Parlament europeu presenta les principals tendències en els factors implicats en la productivitat en les últimes dècades. Les principals vies per a la intensificació sostenible són exposades a través d'estudis de casos i anàlisi de polítiques. L'article presenta una anàlisi normativa dels instruments de política capaç de conciliar la productivitat i els requisits de sostenibilitat, i també proporciona recomanacions per promoure una política agrícola eficient basada en l'estalvi dels recursos, productiva, respectuosa envers el clima i resilient

Llegiu-ne més

Sectors productius

The Wine Industry in Germany, Austria and Switzerland 1835-2016

La indústria del vi a Alemanya, Àustria i Suïssa 1835-2016
New York University. Economics Department. 5 d'abril de 2017, 83 p
American Association of Wine Economists (AAWE)(AAWE)

Aquest document de treball forma part del projecte d'història sobre l'economia mundial del vi dirigit per Kym Anderson (Universitat d'Adelaida) i Vicente Pinilla (Universitat de Saragossa). Hi podreu trobar gràfics, mapes i taules estadístiques amb dades des de l'any 1835 fins a l'any 2015

Llegiu-ne més
shadow bottom
Rapport de l'Observatoire Suisse du Marché des Vins n°. 9-1

Informe de l'Observatori Suís del Mercat del Vi núm. 9-1
Abril de 2017
Observatoire Suisse du Marche des Vins

L'Observatori Suís del Mercat del Vi va donar a conèixer a començaments d'abril el seu tercer informe anual. Es destaca que per tercer any consecutiu es va registrar una tendència a la baixa en els volums de vins DOP suïssos venuts a la gran distribució. L'informe està dedicat a cadascuna de les sis regions vitivinícoles suïsses. La conclusió principal de l'informe és que les xifres de venda de vins suïssos en els supermercats, en els últims anys, són molt similars. Com a conseqüència de les males collites des de 2013 i el cost del franc fort des de 2015, les vendes de vins suïssos en els supermercats van caure un 9,3% l'any 2016, quan ja havien caigut un 5,1% l'any 2015

Llegiu-ne més

Tecnologia (R+D) i innovació

Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016

Informe 2016 sobre l'estat dels mercats mundials dels cultius genèticament modificats
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA). 4 de maig de 2017, 135 p.
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)

Informe anual de referència del sector global dels cultius genèticament modificats. Recull dades i fets de l'any 2016 i acumulatius des de 1996 (el primer any de comercialització), la situació dels països, i les tendències i perspectives de futur en els diferents països productors. Els autors consideren que, a mesura que s'aprovin i es comercialitzin més varietats d'OGM, el percentatge d'adopció anirà en augment i beneficiarà els agricultors dels països en desenvolupament. Per exemple, s'estan començant a veure avenços en països africans com Sud-àfrica i el Sudan, on l'adopció va en augment. L'adopció de cultius OGM va augmentar unes 110 vegades a escala global en solament 21 anys de comercialització, des dels primers 1,7 milions d'hectàrees l'any 1996 als 185,1 milions d'hectàrees l'any 2016

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament