Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Maig 2017 #0194
Key Trends and Drivers

Tendències clau i impulsors principals
FRUIT LOGISTICA; a Trend Report Fresh Produce Trade 2025. Febrer de 2017, 14 p.
FRUIT LOGISTICA

Primera part de les quatre que integren l'obra completa de FRUIT LOGÍSTICA a l'entorn de les perspectives de futur del sector hortofructícola a escala global a l'horitzó de l'any 2025. Aquesta primera part sobre les tendències, com la resta de parts, es basa en les enquestes realitzades a experts internacionals de tota la cadena de subministrament alimentari. S'hi han definit els canvis més radicals des de la perspectiva del sector. Amb la col·laboració dels coneixements i l'experiència de l'anomenat Gottlieb Duttweiler Institute, un Think Tank suís, s'han determinat els camps d'actuació més rellevants. L'objectiu d'aquest primer informe és proporcionar al sector idees, impulsos i visió interna i provocar un debat sobre l'evolució del futur del sector

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

Dry and cold weather affects yield outlook

El clima sec i fred afecta les perspectives de rendimients
Crop monitoring in Europe: MARS Bulletin, vol. 25, núm. 5. 22 de maig de 2017, 38 p.
Joint Research Centre

El darrer informe de seguiment i perspectives de condicions meteorològiques per als cultius europeus apunta que la colza i l'ordi de primavera estan per sota de la mitjana de fa cinc anys, però el blat i l'ordi d'hivern se'n mantenen per sobre. Condicions climàtiques negatives obstaculitzen el creixement i desenvolupament dels cultius d'hivern a diverses regions d'Europa, com ara Castella-Lleó a Espanya, en què la sequera està afectant els cultius de blat. També cal remarcar el cas de l’oest de França, on la manca de precipitacions afecta el blat dur

Llegiu-ne més
shadow bottom

Desenvolupament rural

EIP-AGRI seminar 'oving EIP-AGRI implementation forward

Seminari EIP-AGRI: impulsant la implementació dels programes d'innovació EIP-AGRI
Atenes (Grècia), 10-11 de maig.
EIP-AGRI

Podeu enllaçar tota la documentació del seminari organitzat per la DG d'Agricultura de la Comissió Europea sobre experiències en programes d'innovació i agricultura. Hi ha presència de Catalunya entre les comunicacions. L'experiència d'alguns Grups Operatius durant el seminari contribuirà a la comprensió dels enfocaments dins dels projectes dels grups i com augmentar el seu impacte. L'objectiu general del seminari és continuar millorant la implementació dels programes d’innovació EIP-AGRI compartint i aprenent de les experiències i enfocaments pràctics per posar en pràctica el finançament del PDR en suport dels Grups Operatius esmentats

Llegiu-ne més
shadow bottom
Mixed farming systems: livestock/cash crops: Final report

Sistemes agrícoles mixtos: ramaderia/cultius per vendre: informe final
EIP-AGRI Focus Group. Maig de 2017, 34 p.
EIP-AGRI Focus Group

Informe final de 20 experts de l'Associació Europea per a la Innovació Agrícola (EIP-AGRI). El document analitza la informació disponible a Europa sobre sistemes mixtos (ramaderia/cultius per a vendre) per entendre en quines condicions els sistemes mixtos suposen una alternativa sostenible a l'especialització. Els sistemes mixtos, segons els autors, són els que integren com a mínim un tipus de cultiu i un tipus de producció animal en l'àmbit de l'explotació o a escala regional, incloent sistemes mixtos basats en l'intercanvi de recursos entre explotacions especialitzades. L'informe fa 3 recomanacions principals per mantenir els sistemes mixtos existents i aprofitar pràctiques mixtes per incrementar la sostenibilitat de les explotacions i regions agrícoles especialitzades

Llegiu-ne més
Developing Sustainable Value Chains in Morocco

Agroindústria i les cadenes de valor sostenibles al Marroc
Meknès, 20 d'abril de 2017
CIHEAM

Us enllacem tota la documentació derivada del Fòrum sobre les Cadenes de Valor Sostenibles en el marc del Saló Internacional de l'Agricultura al Marroc. L'agricultura contribueix de manera significativa a l'economia del Marroc i dona feina al 40 per cent de la força laboral del país. Però el sector continua fent front a grans reptes i cal fer passos importants perquè sigui més sostenible. Les empreses del sector privat al Marroc ja han començat a fer passos concrets cap a models de negoci més inclusius i respectuosos envers el medi ambient. Per exemple, Lesieur Cristall, una empresa líder en olis vegetals, ha invertit en dues calderes de biomassa per produir vapor a partir de residus d'oliva, i ha arribat a reduir el consum de combustible un 40%.

Llegiu-ne més
Revenus et trajectoires agricoles en afrique d’ici 2050 : vers un trop-plein d’agriculteurs

Rendes i perspectives agrícoles a l'Àfrica d'aquí a 2050: cap a un excés d'agricultors?
Agence Française de Développement (AFD); FARM. 2017, 38 p.
Agence Française de Développement (AFD)

Els autors fan una anàlisi estat per estat del continent africà i mostren com la diversitat de l'Àfrica dona lloc a grans disparitats en les projeccions 2050. Exposa que 34 estats africans estan en un camí "desfavorable als agricultors", 9 en una trajectòria "que pot promoure agricultors" i 10 en un "canvi estructural clàssic". Al continent, la població activa agrícola creixerà un 89% (97% en l'Àfrica subsahariana), mentre que augmentaria la bretxa entre els ingressos agrícoles i no agrícoles

Llegiu-ne més

Indústria agroalimentària

Tendencias en Alimentación fresca: Informe de resultados

Tendències en alimentació fresca: informe de resultats
MERCABARNA. 6 de maig de 2017, 80 p.
MERCABARNA

Us enllacem l'estudi de mercat encarregat per MERCABARNA a l'empresa Psyma Company. L'objectiu de l’anàlisi és obtenir una visió de les tendències generals en alimentació i en producte fresc en particular. La preocupació per la salut; l'interès pel que és natural; la proximitat i la sostenibilitat d'aquí; la practicitat (consum de processats) i facilitat en el consum, i la recerca del plaer són les cinc grans tendències que marcaran el futur de l'alimentació a Espanya

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Beneficios de la agricultura de conservación en un entorno de cambio climático

Beneficis de l'agricultura de conservació en un entorn de canvi climàtic
Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEACSV). 18 de maig de 2017, 136 p.
Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEACSV)

Aquest estudi demostra que l'agricultura de conservació és clau en la mitigació del canvi climàtic. Aquests sistemes basats en la reducció de conreu han dut a un major segrest del carboni al sòl, necessari per millorar-ne l'estructura, la fertilitat i la capacitat d'emmagatzematge de l'aigua i evitar-ne la degradació, a més de suposar un mecanisme per mitigar el canvi climàtic. A Espanya, en termes de CO2, la quantitat fixada per la superfície gestionada mitjançant tècniques d'agricultura de conservació és de més de 9 milions de tones de CO2 a l'any, amb un potencial de fixació pròxim als 53 milions de tones de CO2 i un estalvi energètic a l'entorn d'una mitjana del 20% respecte de les tècniques convencionals

Llegiu-ne més
shadow bottom
Planeta Vivo Informe 2016: Riesgo y resiliencia en una nueva era

Planeta Viu informe 2016: risc i resiliència en una nova era
WWF Global
WWF Global

L'Índex de Planeta Viu 2016 revela que la població mundial de peixos, aus, mamífers, amfibis i rèptils va disminuir un 58% entre els anys 1970 i 2012 a causa de les activitats humanes; i descriu la tendència per a l'any 2020, un escenari demolidor que preveu una disminució de la biodiversitat de fins a un 67% en solament mig segle (en el període 1970-2020). Els autors insten a reformar els nostres sistemes alimentari i energètic, i a complir els compromisos mundials per frenar el canvi climàtic, protegir la biodiversitat i fomentar el desenvolupament sostenible

Llegiu-ne més

Prospectiva

Nutrition Transition and the Structure of Global Food Demand

Transició dels sistemes alimentaris i de l'estructura de la demanda mundial d'aliments
Centre de Recherche Français de l'Économie Internationale (CEPII). Març de 2017, 80 p.
Centre de Recherche Français de l'Économie Internationale (CEPII)

Informe que quantifica, amb un enfocament innovador, l'evolució de la demanda mundial d'aliments durant el període 2010-2050. Els treballs anteriors generalment consideren el menjar en el seu conjunt, cosa que n'emmascara la forta heterogeneïtat de la demanda i les oportunitats de reassignacions entre productes. La novetat d'aquest treball és modelar el fenomen de la transició nutricional, que es caracteritza per un augment concomitant dels ingressos i la demanda en calories, i pel creixement en productes d'origen animal, greixos i productes rics en sucre en el règim alimentari de les llars

Llegiu-ne més
shadow bottom

Sectors productius

Synthèse de l'étude sur le coût alimentaire des élevages porcins et avicoles en fonction du mode de fabrication des aliments(FAF/FAB)

Resum de l'estudi sobre el cost dels aliments de les granges de porcs i aus, depenent del procés de fabricació d'aliments
Centre d'Étude et de Recherche sur l'Économie et l'Organisation des Productions Animales (CEREOPA), 2016.
Centre d'Étude et de Recherche sur l'Économie et l'Organisation des Productions Animales (CEREOPA)

L'estudi va ser encarregat per FranceAgriMer. Es tracta d'entendre millor i objectivar la veritable bretxa existent en el cost dels aliments segons siguin obtinguts a l'explotació mateixa (FAF) o comprats al fabricant de pinso compost (FAB). El seu objectiu principal és proporcionar respostes sobre la realitat d'aquesta diferència en les diferents regions franceses, tenint en compte tots els costos auxiliars a l'oferta d'aliments de porc i aus de corral. L'estudi també analitza els orígens de la FAF i els seus reptes de futur, i mostra quin és el paper dels fabricants d'aliments compostos (FAB) i la seva contribució en el subministrament a explotacions

Llegiu-ne més
shadow bottom
Key Trends and Drivers

Tendències clau i impulsors principals
FRUIT LOGISTICA; a Trend Report Fresh Produce Trade 2025. Febrer de 2017, 14 p.
FRUIT LOGISTICA

Primera part de les quatre que integren l'obra completa de FRUIT LOGÍSTICA a l'entorn de les perspectives de futur del sector hortofructícola a escala global a l'horitzó de l'any 2025. Aquesta primera part sobre les tendències, com la resta de parts, es basa en les enquestes realitzades a experts internacionals de tota la cadena de subministrament alimentari. S'hi han definit els canvis més radicals des de la perspectiva del sector. Amb la col·laboració dels coneixements i l'experiència de l'anomenat Gottlieb Duttweiler Institute, un Think Tank suís, s'han determinat els camps d'actuació més rellevants. L'objectiu d'aquest primer informe és proporcionar al sector idees, impulsos i visió interna i provocar un debat sobre l'evolució del futur del sector

Llegiu-ne més
shadow bottom
Chances and Risks

Oportunitats i riscos
FRUIT LOGISTICA; a Trend Report Fresh Produce Trade 2025. Abril de 2017, 7 p.
FRUIT LOGISTICA

Segona part de les quatre que integren l'obra completa de FRUIT LOGÍSTICA a l'entorn de les perspectives de futur del sector hortofructícola a escala global a l'horitzó de l'any 2025. Enfoca els desafiaments de futur, que passen per modificar els mètodes de cultiu convencionals; el Big Data; l'agricultura de precisió, o l'automatització en l'agricultura. Aquests són alguns dels punts que hi són tractats, i aclareix les perspectives sobre oportunitats i riscos

Llegiu-ne més
Future Trends in Distribution

Tendències de futur en la distribució
FRUIT LOGISTICA; a Trend Report Fresh Produce Trade 2025. Maig de 2017, 7 p.
FRUIT LOGISTICA

Tercera part de les quatre que integren l'obra completa de FRUIT LOGÍSTICA a l'entorn de les perspectives de futur del sector hortofructícola a escala global a l'horitzó de l'any 2025. Tracta sobre l'impacte del comerç electrònic en el sector hortofructícola, i com es podran resoldre els desafiaments en l'última etapa de la cadena de subministrament. Quins en seran els nous actors? Finalment, ofereix criteris de reflexió a l'entorn de riscos i oportunitats

Llegiu-ne més
Nuevo panorama varietal citrícola

Nou panorama varietal citrícola
Cajamar. 15 de maig de 2017, 26 p.
Cajamar

Document de treball de la jornada tècnica organitzada per la Fundació Copuzol i el Grup Cooperatiu Cajamar. Aquest informe revisa els preus en camp a Espanya durant les últimes campanyes. Mentre hi ha varietats els preus de liquidació de les quals amb prou feines cobreixen els costos de producció, d'altres produeixen alts beneficis. Una elecció correcta de varietats i les inversions necessàries per al canvi varietal, amb empeltades i reempeltades, han estat i són una baula fonamental en la innovació de la nostra citricultura i la reconversió del sector

Llegiu-ne més
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament