Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
Setembre 2016 #0181
Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM)

Model d'avaluació ambiental de la ramaderia global
Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO). 26 agost 2016.
Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO)

Us enllacem l'accés a una nova eina interactiva desenvolupada per la FAO per avaluar els impactes ambientals del sector ramader. Es tracta del primer instrument de lliure accés que permetrà als usuaris el càlcul de la producció mundial de carn, llet i ous, i a la vegada les emissions de gasos d’efecte hivernacle que produeix la ramaderia. GLEAM és un programa per a agricultors, responsables de les polítiques i científics, i pot ser utilitzat per qualsevol persona que faci servir el programa informàtic Excel. Inclou diferents variables com països i regions, el nombre i el tipus de bestiar, pinsos i gestió dels fems, i recull també les condicions en què es crien els animals

Llegiu-ne més

Desenvolupament rural

Plataformas de Cooperación en un paisaje europeo: Un estudio exploratorio

Plataformes de Cooperació en un paisatge europeu: Un estudi exploratori
Cooperatives Europe; LAMA Development and Cooperation Agency. 7 setembre 2016. 35 p.
Cooperatives Europe

L'estudi exploratori, el primer d'Europa d'aquest tipus, proporciona una visió general de les cooperatives ja establertes en el desenvolupament d'innovacions en el camp de l'economia col·laborativa i exposa els resultats de l'estudi de mapeig online, l'anàlisi de 38 casos d'11 països europeus i 3 iniciatives de fora de la UE. A més, la publicació explora els interessos, la consciència, casos pràctics, les oportunitats i els desafiaments que es plantegen, a través d'una sèrie d'entrevistes realitzades a les associacions de cooperatives de 9 Estats membres de la UE. L'estudi demostra que les cooperatives poden contribuir a l'economia col·laborativa promovent models de comunitat basats més en la pertinença que en l'experiència d'usuari, el suport a noves iniciatives per administrar els béns comuns, i aconseguir oportunitats de transformació de models de negoci a través de plataformes digitals i tecnologies d'Internet

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

The Rapid Alert System for Food and Feed 2015 annual report

El sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos 2015: informe anual
30 agost 2016. 52 p.
European Food Safety

Com cada any, us oferim l'enllaç al darrer informe del Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF). Segons el document, l'any 2015 la salmonel·la present en verdures i fruites, el mercuri associat al consum de peixos i les aflatoxines en la fruita seca van ser els que van provocar el major nombre de notificacions en relació amb riscos alimentaris en els països integrats en la Unió Europea

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM)

Model d'avaluació ambiental de la ramaderia global
Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO). 26 agost 2016.
Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO)

Us enllacem l'accés a una nova eina interactiva desenvolupada per la FAO per avaluar els impactes ambientals del sector ramader. Es tracta del primer instrument de lliure accés que permetrà als usuaris el càlcul de la producció mundial de carn, llet i ous, i a la vegada les emissions de gasos d’efecte hivernacle que produeix la ramaderia. GLEAM és un programa per a agricultors, responsables de les polítiques i científics, i pot ser utilitzat per qualsevol persona que faci servir el programa informàtic Excel. Inclou diferents variables com països i regions, el nombre i el tipus de bestiar, pinsos i gestió dels fems, i recull també les condicions en què es crien els animals

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

Cork 2.0: European Conference on Rural Development

Cork 2.0: Conferència europea sobre desenvolupament rural
5-6 setembre 2016. Cork (Irlanda)
European Commission

Us enllacem al lloc on trobareu tots els detalls de la Conferència que renova el compromís de la Comissió Europea amb les polítiques de desenvolupament rural iniciades fa 20 anys, després de la primera conferència de Cork l'any 1996. La declaració d’enguany posa de manifest 10 orientacions polítiques a tenir en compte en els futurs debats de la PAC i els reptes del segle XXI. La declaració palesa també la importància de mantenir una política agrícola i rural a la UE que impulsi l'economia, la gestió mediambiental, la biodiversitat i la integració social a les zones rurals. També destaca la necessitat de millorar el desenvolupament de les zones rurals a través de solucions innovadores, inclusives i sostenibles

Llegiu-ne més
shadow bottom

Prospectiva

L’avenir des filières d’élevage

El futur del sector ramader de França
Assemblée Nationale. France. 30 març 2016
Assemblée Nationale

Informe altament recomanable en el qual s'exposa la difícil situació del sector ramader de França i també compara el sector ramader català (porcí), l'espanyol i l'alemany. L'objectiu d'aquest informe és trobar una visió estratègica comuna per a tots els sectors ramaders francesos. L'informe dóna una visió actual sobre la situació estructural, l'evolució del mercat, el paper de les cooperatives, les relacions comercials amb la indústria i la distribució, així com les perspectives a curt i mitjà terminis de França, Espanya i Alemanya

Llegiu-ne més
shadow bottom

Sectors productius

Le marché du miel en France

El mercat de la mel a França
France Agrimer. 1 agost 2016. 4 p.
France Agrimer

Us apropem un informe que us donarà les darreres dades del mercat de la mel a França

Llegiu-ne més
shadow bottom
Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función desempeña la ganadería?

Desenvolupament agrícola sostenible per a la seguretat alimentària i la nutrició: quina funció hi exerceix la ramaderia?
FAO: Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 6 agost 2016. 156 p.
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

Aquest informe tracta d'un tema de gran pertinència per als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Segons els autors, les qüestions fonamentals que ha d'atendre el desenvolupament agrícola sostenible per a la seguretat alimentària i la nutrició tenen caràcter mundial, però les formes en les quals es manifesten o poden tractar són molt diverses en els diferents sistemes ramaders i en els diferents països. Així, l'objectiu de l'informe és abordar els reptes globals de cascun dels sistemes ramaders. L'informe conclou que la ramaderia intensiva està més exposada als riscos econòmics, l'augment de la producció per unitat de superfície, donant com a resultat una major dependència dels preus de compra i venda. Davant aquest context, els autors donen recomanacions transversals als dirigents dels països, com ara la conservació i la gestió conjunta dels recursos genètics dels animals

Llegiu-ne més
shadow bottom

Tecnologia (R+D) i Innovació

The economic, social and environmental value of plant breeding in the EU

El valor econòmic, social i ambiental de l'obtenció vegetal de la UE
European Plant Technology Platform. 28 juliol 2016. 94 p.
European Plant Technology Platform

Informe elaborat per l'institut d’investigació HFFA per encàrrec de la Plataforma Tecnològica de Plantes Europees. La importància de l'estudi rau, segons els autors, a demostrar que la UE necessitaria 19 milions de hectàrees més per a produir el mateix sense les tècniques d'obtenció vegetal. La productivitat general de l'agricultura europea amb aquestes tècniques millora un 74%, cosa que permet a la Unió Europea contribuir a eradicar la fam i la malnutrició a nivell mundial. A part d'aquest benefici, els autors assenyalen que la millora genètica dels cultius aporta més de 14.000 milions al PIB de la Unió Europea, crea més llocs de feina i beneficia el medi ambient

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials

Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament