• Imprimeix

Novetats Estadístiques

Nous butlletins de Novetats Estadístiques responsius per afavorir el visionat en els diferents dispositius electrònics com ara ordinador, tablet i mòbil

Aquest butlletí s'edita setmanalment amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Per a més informació sobre butlletins anteriors, podeu adreçar-vos a la nostra bústia de correu electrònic: estudis_prospectiva.daam@gencat.cat