• Imprimeix

Comerç internacional

Actualització: mensual

Format de les dades: PDF, XLS, XLSX

Detall de pomes en una pomera

`

Amb l'objectiu de tenir una visió més àmplia del conjunt del sector agroalimentari català, se segueix cada any des del 1986 l'evolució de/d':

  • Importacions/introduccions
  • Exportacions/expedicions
  • Taxa de cobertura dels vint-i-quatre primers capítols de la classificació aranzelària integrada dels països comunitaris (TARIC) que composen el sector agroalimentari. Aquests capítols alhora es classifiquen segons el grau de transformació dels productes. Les dades de base es consulten a la base de dades oficial de Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç (Datacomex).

 

Aquestes importacions/introduccions i exportacions/expedicions s'entenen com activitats realitzades per empreses que tenen la seva raó social a Catalunya.

Dades anuals desglossades mensualment en volum i valor monetari.

Informació relacionada

Data d'actualització:  30.04.2018