• Imprimeix

Estadístiques Medi Natural

Contingut: Dades sobre la caça i la pesca continentatl així com estadístiques bàsiques relacionades amb l'evolució de l'ordenació forestal a Catalunya i la distribució de la superfície forestal segons diferents tipologies de bosc, a més de dades sobre les actuacions forestals i els seus aprofitaments.

Actualització: anual

Format de les dades: PDF, XLS