• Imprimeix

Indicadors de mercat: B4.2 Comerç exterior. Paritat moneda, aranzels i transport marítim

Data d'actualització:  17.01.2012