• Imprimeix

Observatori del boví de llet i de carn

Funcions: L'Observatori del boví de llet i de carn és una eina d'informació i anàlisi que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural posa a disposició del sector agroalimentari amb les següents funcions:

  • Recollir dades tècniques i econòmiques de les diferents tipologies d’explotacions de boví de llet i de carn
  • Analitzar la situació del sector i les diferents problemàtiques que l'afecten.
  • Aportar informació per a l’assessorament en aquest àmbit, sobre la situació estructural i conjuntural del sector. Recollint i aportant, entre altres, informació sobre producció, preus pagats i percebuts en diferents baules de la cadena, anàlisi i indicadors de costos i marges, comerç exterior, consum, etc.
  • Col·laborar amb la Taula Sectorial de la Llet i la Taula Sectorial del Vacum de Carn i amb els diversos serveis del DAAM en l’execució de les funcions que tenen atribuïdes en l’àmbit de la producció agrària.
  • Elaborar un informe anual sobre l’evolució del sector.
  • Elaborar publicacions i estudis en la matèria.
  • Qualsevol altra funció que li encarregui el conseller o la consellera, el secretari o la secretària general, i el director o la directora general competent en la matèria objecte del Observatori del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Data d'actualització:  01.06.2018