• Imprimeix

Quadre de Comandament

Degut a canvis organitzatius en els informes periòdics de l'Observatori del Porcí alguns dels indicadors han canviat de nom.

En aquest cas l'indicador del 2012 A1 Quadre de comandament ha canviat el seu nom i a partir del 2013 el seu nom és E1-Quadre de comandament (inclou Baròmetre mensual).

Data d'actualització:  30.04.2018