• Imprimeix

Quadres de comandament

Contingut: Conjunt d’indicadors en format de fitxes i agrupats per temes que mostren l'estat de l'agroalimentació catalana així com pels sectors de la fruita fresca; la llet; la vinya, vi i cava i el porcí.

També hi trobareu els indicadors de desenvolupament tecnològic del sector agrari en les explotacions agràries, la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica, el turisme rural o l'aigua.

Actualització: anual

Format de les dades: PDF

Indicadors estructurals

És un conjunt d'indicadors sobre magnituds estructurals o de seguiment anual que es presenten en format de fitxes i agrupats per temes. El conjunt d'aquests indicadors ens ofereix una imatge global però amb un apropament detallat sobre les bases i els potencials de l'agroalimentació catalana. Els indicadors estructurals s'actualitzen anualment. 

En aquest apartat, hi trobareu el darrer, i per tant, el més actual, dels quadres de comandament que s'elaboren per a de cadascun dels sectors següents:

  • Fruita fresca
  • Llet
  • Vinya, vi i cava
  • Porcí

Quadre de comandament de la Tecnologia en el Sector Agrari de Catalunya

És un conjunt d’indicadors seleccionats per la seva rellevància, que permeten conèixer l’estat i l’evolució del desenvolupament tecnològic del sector agrari català.

La presentació dels resultats, en forma de fitxes i amb agregació dels indicadors per famílies, ofereix una imatge global i al mateix temps una visió detallada dels diferents subsectors analitzats.

Data d'actualització:  20.03.2018