• Imprimeix

Plans i programes

Contingut: Els plans i els programes són documents estratègics que especifiquen l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que s'han de dur a terme per arribar-hi. Aquests documents són l'eix vertebrador i marquen les grans directrius estratègiques de les polítiques públiques del Departament. 

Actualització: En funció del pla

Format de les dades: PDF