• Imprimeix

Cooperativisme agrari català

Pla marc del cooperativisme agrari català 2016-2020

 

El 25 d'octubre de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per a l'elaboració d'un Pla marc del cooperativisme agrari català per tal de definir els objectius estratègics i les línies d'actuació de futur per a l'aplicació de les polítiques de foment.

L'estudi elaborat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya consta de dues fases:

  • La primera,  analitza dues-centes quaranta cooperatives agroalimentàries per obtenir un document de diagnosi.
  • La segona, consisteix en una reflexió estratègica, amb la participació directa de cent cinquanta cooperatives, que s'han recollit en el document de reflexió estratègica "Visió 2020".

De les actuacions estructurals del document de reflexió estratègica de les cooperatives agràries de Catalunya, vint-i-sis concerneixen a l'acció del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Pla marc del cooperativisme agrari català 2016-2020 encarrega al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dues actuacions destacades:

  • Elaborar el Programa de millora de la competitivitat de les cooperatives agràries 2016-2020
  • Elaborar un nou conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per desenvolupar el Programa de millora de la competitivitat de les cooperatvies agràries 2016-2020
ACORD GOV/62/2016, de 10 de maig,

pel qual s'aprova el Pla marc del cooperativisme agrari català 2016-2020. (DOGC núm. 7119 - 12/05/2016)

Data d'actualització:  01.06.2016