• Imprimeix

Programa d'acció marítima

La Política Marítima de Catalunya té especial cura de la dimensió mediambiental i, per tant, de la sostenibilitat associada a la nova estratègia, especialment en la preservació dels ecosistemes marins que són els garants de la provisió de serveis a la societat.

Eina de país consensuada entre tots els departaments que interpel·la el conjunt de la societat i posa les bases per a una política marítima pròpia.

Amb aquest instrument Catalunya reivindica la seva condició de país marítim i la rellevància de l'economia blava sostenible com a motor econòmic.

El Consell Català de Cogestió Marítima és l'organisme que durà a terme la governança de l'Estratègia, basant-se en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els diferents àmbits marítims.

L'Estratègia te com a horitzó l'any 2030 i gira al voltant dels quatre àmbits d'actuació següents:

  1. Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l'Economia Blava, respectuós amb el conjunt dels usos humans del mar.
  2. Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals.
  3. Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
  4. Un marc de governança innovador que doni impuls a la Estratègia i en garanteixi l'operativitat.

 El Pla estratègic consta de 89 línies d'actuació

 

 

 

 

Primera Estratègia Marítima per a Catalunya

ACORD GOV/12/2018, de 12 de juny,

en relació amb l'Estratègia marítima de Catalunya. (DOGC núm. 7642 - 14/06/2018)

Correu de contacte

programa.accio.maritima@gencat.cat

Data d'actualització:  16.11.2018