La informació i les dades de les memòries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i dels organismes i les empreses públiques que en depenen s'han de considerar a simples efectes divulgatius, sense que tinguin caràcter exhaustiu ni valor a efectes jurídics