• Imprimeix

Guies de pràctiques correctes

L'Agència Catalana de Seguretat Alimentària recull les Guies de pràctiques correctes d'higiene (GPCH). Aquestes guies són elaborades pels diferents sectors alimentaris de manera voluntària, a través de les associacions que els representen, i validades per l'Autoritat Competent.

Enllaços relacionats