• Imprimeix

Calendari electoral

Calendari electoral
Gener de 2016
Inici del procés de les Eleccions Agràries 3 de gener
Inici del termini per sol·licitar el vot per correu 4 de gener
Constitució de la Junta Electoral i de les comissions territorials 5 de gener
Publicació del cens electoral i la relació de meses electorals per part de la JE 10 de gener

Finalització del termini perquè els ajuntaments comuniquin a la Junta Electoral els emplaçaments per a la col·locació de cartells 

10 de gener
Finalització del termini per presentar candidatures 13 de gener
Finalització del termini perquè els ajuntaments comuniquin a la Junta Electoral els locals oficials i llocs
públics reservats per a la realització d'actes de campanya electoral
13 de gener
Proclamació de les candidatures i notificació de les candidatures admeses i no admeses 20 de gener
Inici del termini per interposar recurs ordinari contra la proclamació de candidatures 21 de gener
Comunicació per part de la Junta Electoral als representants de les candidatures dels emplaçaments per a la col·locació de cartells 22 de gener
Atribució per part de la Junta Electoral dels locals i llocs disponibles per a la realització d'actes de campanya electoral 24 de gener
Sorteig per part dels secretaris municipals per determinar la composició de les meses electorals realitzat per insaculació entre els electors inclosos en el cens o censos corresponents a cada mesa electoral 28 de gener
Notificació als interessats del sorteig per insaculació per formar part de les meses electorals 29 de gener
Febrer de 2016
Finalització del termini per sol·licitar el vot per correu 6 de febrer
Inici de la campanya electoral 13 de febrer

Data de finalització del termini de designació dels interventors per part dels representants de les candidatures

23 de febrer
Finalització de la campanya electoral 27 de febrer
Finalització del termini per a la recepció del vot per correu 27 de febrer
Dia de votació 28 de febrer
Data d'actualització:  11.02.2016