• Imprimeix

Introducció

En compliment d’allò que preveu la Llei 17/2014, de 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries, es publica el cens provisional per a les eleccions agràries.

Aquestes eleccions representen un canvi important respecte d’anteriors comicis que estaven regulats per la Llei 17/1993, derogada per la Llei 17/2014. Alguns canvis significatius són:

  • Desapareixen les cambres agràries territorials
  • La representativitat s'establirà a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura, respecte del total de vots vàlids, sense cap correcció.
  • Es constituiran meses electorals als municipis i entitats municipals descentralitzades amb més de 15 electors al cens. Els municipis amb menys de 15 electors s'agruparan d’acord amb criteris de proximitat geogràfica.
  • A partir d'aquestes eleccions, la llei marca en cinc anys el termini entre convocatòries.

En l'apartat d'impresos i material i al de cens electoral hi ha disponibles els impresos necessaris per a presentar al·legacions a aquest cens, així com les instruccions per a complimentar-los.

Destaquem

LLEI 17/2014, del 23 de desembre,

de representativitat de les organitzacions professionals agràries. (DOGC núm. 6779 - 30/12/2014)

Cens electoral
Data d'actualització:  25.10.2018