• Imprimeix

Resultats electorals comparats

Aquestes eleccions representen un canvi important respecte d'anteriors comicis que estaven regulats per la Llei 17/1993, derogada per la llei 17/2014.

En aquest apartat, us mostrem l'evolució de les dades des dels primers comicis.

Àmbit territorial199419982002200720112016
Alt Pirineu i Aran - - - - - 1.529
Barcelona 9.989 10.505 8.859 8.059  6.959  2.828
Catalunya Central - - - - - 3.514
Girona 8.889 7.191 5.755 5.110  4.344  3.602
Lleida 18.135 17.191 14.400 13.163  12.063  9.218
Tarragona 13.925 10.840 8.489 7.772  6.452  2.326
Terres de l'Ebre - - - - - 2.984
TOTAL Catalunya 50.938 45.603 37.503 34.104  29.818  26.001
Àmbit territorial199419982002200720112016
Alt Pirineu i Aran - - - - -  60,89
Barcelona 64,55 51,07 57,06 55,0 60,05  49,15
Catalunya Central - - - - -  59,13
Girona 62,81 58,24 65,65 66,0  70,47  61,66
Lleida 57,31 47,11 58,24 48,7  53,15  49,05
Tarragona 50,03 48,54 62,23 58,3  63,33  57,18
Terres de l'Ebre - - - - -  51,78
TOTAL Catalunya 57,86 51,24 60,8 55,0  59,48  53,91


Candidatures 

AEAPLAssociación de Empresarios Agrarios de la Província de Lérida
ASAJA Associación Agraria de Jóvenes Agricultores
AEALL Associació d'Empresaris Agraris de Lleida
CFC Consorci Forestal de Catalunya
IACSI Institut Agrícola Català Sant Isidre
JAG Joves Agricultors de Girona
JARC Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
RPC Ramaders i Pagesos de Catalunya
UP Unió de Pagesos
UPA Unión de Pequeños Agricultores
URAPAC Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya
USAC Unió de Sindicats Agraris de Catalunya

Catalunya

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 20.149 16.507 14.092 11.004 9.615  7.926
IACSI - USAC - ASAJA 4.646           
RPC – CFC – JAG - AEAPL 4.258          
JARC - ASAJA   5.972        
JARC     4.180 4.059 4.089  3.839
ASAJA - AEALL     2.691 2.141    
ASAJA         2.705  1.791
URAPAC       828    
URAPAC - UPA         685  


Demarcació de l'Alt Pirineu i Aran

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP           441
IACSI - USAC - ASAJA            
RPC – CFC – JAG - AEAPL            
JARC - ASAJA            
JARC           321
ASAJA - AEALL            
ASAJA           143
URAPAC            
URAPAC - UPA            


Demarcació de Barcelona

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 3.838 3.573 3.358 2.678 2.313  864
IACSI - USAC - ASAJA 1.654          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 895          
JARC - ASAJA   1.667 973      
JARC       808 866  282
ASAJA - AEALL     594 516    
ASAJA         572  191
URAPAC       252    
URAPAC - UPA         241  

 

Demarcació de Catalunya Central

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP           1.269
IACSI - USAC - ASAJA            
RPC – CFC – JAG - AEAPL            
JARC - ASAJA            
JARC           570
ASAJA - AEALL            
ASAJA           141
URAPAC            
URAPAC - UPA         241  


Demarcació de Girona 

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 3.081 2.525 2.326 2.074 1.825  1.358
IACSI - USAC - ASAJA 698          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 1.699          
JARC - ASAJA   1.569        
JARC     1.280 983 864  595
ASAJA - AEALL       156    
ASAJA         222  148


Demarcació de Lleida 

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 7.819 6.019 4.875 3.447 3.244  2.231
IACSI - USAC - ASAJA 1.445          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 1.039          
JARC - ASAJA   1.939        
JARC     1.580 1.886 1.958  1.674
ASAJA - AEALL     784 453    
ASAJA         785  532
URAPAC       351    
URAPAC - UPA         259  

 

Demarcació de Tarragona 

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 5.411 4.390 3.533 2.805 2.233  972
IACSI - USAC - ASAJA 849          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 625          
JARC - ASAJA   797        
JARC     347 382 401  229
ASAJA - AEALL     1.313 1.016    
ASAJA         1.126  91
URAPAC       225    
URAPAC - UPA         185  

 

Demarcació de les Terres de l'Ebre

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP           791
IACSI - USAC - ASAJA            
RPC – CFC – JAG - AEAPL            
JARC - ASAJA            
JARC           168
ASAJA - AEALL            
ASAJA           545
URAPAC            
URAPAC - UPA         185  

Catalunya

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 68,75 66,87 65,92 58,72 54,34  56,78
IACSI - USAC - ASAJA 15,85          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 14,53          
JARC - ASAJA   31,2        
JARC     19,55 21,66 23,23  27,50
ASAJA - AEALL     12,59 11,42    
ASAJA         15,33  12,83
URAPAC       4,42    
URAPAC - UPA         3,95  


Demarcació de L'Alt Pirineu i Aran

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP           57,57
IACSI - USAC - ASAJA            
RPC – CFC – JAG - AEAPL            
JARC - ASAJA            
JARC           34,63
ASAJA - AEALL            
ASAJA           15,43
URAPAC            
URAPAC - UPA            


Demarcació de Barcelona 

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 59,64 66,87 66,67 60,38 55,05  62,52
IACSI - USAC - ASAJA 25,7          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 13,91          
JARC - ASAJA   31,2        
JARC     19,32 18,22 21,09  20,41
ASAJA - AEALL     11,79 11,63    
ASAJA         13,78  13,82
URAPAC       5,68    
URAPAC - UPA         6,08  

 

Demarcació de Catalunya Central

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP           61,39
IACSI - USAC - ASAJA            
RPC – CFC – JAG - AEAPL            
JARC - ASAJA            
JARC           27,58
ASAJA - AEALL            
ASAJA           6,82
URAPAC            
URAPAC - UPA            


Demarcació de Girona 

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 55,34 60,64 62,09 64,51 59,86  61,45
IACSI - USAC - ASAJA 12,54          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 30,52          
JARC - ASAJA   37,68        
JARC     34,17 29,15 28,34 26,92
ASAJA - AEALL       4,63    
ASAJA         7,28 6,70


Demarcació de Lleida 

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 75,44 75,04 66,33 53,84 50,80  49,45
IACSI - USAC - ASAJA 13,94          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 10,02          
JARC - ASAJA   24,17        
JARC     21,5 29,46 30,66  37,10
ASAJA - AEALL     10,67 7,08    
ASAJA         12,29  
URAPAC       5,48    11,79
URAPAC - UPA         4,06  


Demarcació de Tarragona 

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP 77,96 83,67 67,35 61,91 55,05  73,47
IACSI - USAC - ASAJA 12,23          
RPC – CFC – JAG - AEAPL 9          
JARC - ASAJA   15,19        
JARC     6,61 8,43 9,89  17,31
ASAJA - AEALL     25,03 22,42    
ASAJA         27,76  6,88
URAPAC       4,97    
URAPAC - UPA         4,56  

 

Demarcació de les Terres de l'Ebre

Organització professional agrària199419982002200720112016
UP           51,40
IACSI - USAC - ASAJA            
RPC – CFC – JAG - AEAPL            
JARC - ASAJA            
JARC           10,92
ASAJA - AEALL            
ASAJA           35,41
URAPAC            
URAPAC - UPA            

Catalunya

 

Organització professional agrària19941998200220072011
UP 70 72 69 63 59
IACSI - USAC - ASAJA 15        
RPC – CFC – JAG - AEAPL 15        
JARC - ASAJA   28      
JARC     11 23 23
ASAJA - AEALL     20 11  
ASAJA         15
URAPAC       3  
URAPAC - UPA         3


Demarcació de Barcelona 

Organització professional agrària19941998200220072011
UP 16 17 17 16 15
IACSI - USAC - ASAJA 6        
RPC – CFC – JAG - AEAPL 3        
JARC - ASAJA   8      
JARC     5 5 6
ASAJA - AEALL     3 3  
ASAJA         3
URAPAC       1  
URAPAC - UPA         1


Demarcació de Girona 

Organització professional agrària19941998200220072011
UP 14 15 16 16 16
IACSI - USAC - ASAJA 3        
RPC – CFC – JAG - AEAPL 8        
JARC - ASAJA   10   8  
JARC     9   7
ASAJA - AEALL       1  
ASAJA         2


Demarcació de Lleida 

Organització professional agrària19941998200220072011
UP 20 19 18 15 13
IACSI - USAC - ASAJA 3        
RPC – CFC – JAG - AEAPL 2        
JARC - ASAJA   6      
JARC     5 8 8
ASAJA - AEALL     2 1  
ASAJA         3
URAPAC       1  
URAPAC - UPA         1


Demarcació de Tarragona 

Organització professional agrària19941998200220072011
UP 20 21 18 16 15
IACSI - USAC - ASAJA 3        
RPC – CFC – JAG - AEAPL 2        
JARC - ASAJA   4      
JARC     1 2 2
ASAJA - AEALL     6 6  
ASAJA         7
URAPAC       1  
URAPAC - UPA         1
Data d'actualització:  07.03.2016