• Imprimeix

Estadístiques

Contingut: Informació i dades estadístiques sobre el món rural, l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria agroalimentària de Catalunya

Actualització: En funció del tipus d'informació facilitada, les actualitzacions poden ser de setmanals fins a anuals

Format de les dades: XLS, XLSX, PDF

 Contacte: correu electrònic