• Imprimeix

Avanços mensuals de superfícies i produccions de conreus

Farratges

En el marc del conveni de col·laboració en matèria estadística entre el Departament d'Agricultura i el Ministeri d'Agricultura, cada any el Departament fa un seguiment de l'estimació i/o previsió de les superfícies i produccions d'aquells cultius que tenen una major incidència en la Producció Final Agrària de cada una de les demarcacions territorials de Catalunya.

 

Els mesos en els quals es determinen aquests avanços es fixen en funció de les èpoques de sembra, floració i recol·lecció de cada cultiu.

 

El seguiment concret dels conreus a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona el fan els respectius responsables d'Estadística dels serveis territorials del Departament.

 

Atès el caire estimatiu de les dades, la seva capacitat predicitva es menor en tant que s'allunya de l’època de la collita. En aquest sentit, qualsevol difusió d'aquestes dades ha d’anar acompanyada de la data de la previsió com a indicador de major o menor aproximació.

 

Les elaboren els serveis territorials consultant les fonts que en cada cas es consideren més adients, com ara:

  • Agrupacions de productors
  • Cooperatives
  • Experts de cada sector
  • Productors individuals
  • Altres

Important: qualsevol difusió d'aquestes dades ha d'anar acompanyada de la data de la previsió.

Data d'actualització:  13.11.2018