• Imprimeix

Estructura de les explotacions

Les operacions estadístiques del Cens agrari i de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea, per tal de tenir informació actualitzada i comparable dels seus estats membres.

Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada deu anys i tres enquestes per mostreig en els períodes intercensals. En els censos, de caràcter exhaustiu, s'investiguen totes les explotacions existents, mentre que a les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries la població objecte d'estudi és definida per uns criteris menys amplis, fet que limita la comparabilitat de les dades de l'enquesta amb les del Cens.

A Catalunya aquestes operacions estadístiques han estat dutes a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura gràcies a la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística.

 

Contacte: correu electrònic