• Imprimeix

Cens agrari

El cens agrari és una operació estadística periòdica i de caràcter exhaustiu, per a la recollida, elaboració i publicació d'informació que permeti el coneixement de l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat i prenent com a base de la informació l'explotació agrària.

El Cens agrari 2009 s'ha dut a terme a tots els països de la Unió Europea per tal de tenir informació actualitzada i comparable dels seus estats membres amb la finalitat de ser utilitzada com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna.

L'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal, i a Catalunya compta amb la col·laboració de l'Idescat, així com del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, segons els convenis de col·laboració corresponents.

Podeu obtenir informació sobre els resultats desagregats per municipis, comarques, demarcacions i àmbits territorials del Cens agrari 1982, 1989, 1999 i 2009 al web de l'Idescat, Estadístiques agràries - Cens Agrari.

Informació relacionada

L'Idescat conjuntament amb el DAAM ha realitzat el document informatiu «Estructura de les explotacions agràries - Cens Agrari de 1999» que recull les principals variables i les compara amb les corresponents del Cens Agrari de 1989, assenyalant-ne i comentant-ne els aspectes bàsics de la seva evolució en els darrers deu anys. 

Data d'actualització:  27.10.2017