• Imprimeix

Enquesta de l'estructura de les explotacions

Ferralla

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), a través d'un conveni de col·laboració amb l'Instituto Nacional de Estadística (INE) i amb el suport del Departament d'Agricultura, ha realitzat les enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries des de l'any 1993, per actualitzar les dades del darrer Cens agrari corresponent.

D'acord amb el programa d'enquestes de la Unió Europea, per tal d'actualitzar les dades i analitzar l'evolució de les explotacions agràries entre el període intercensal del cens agrari (enquesta exhaustiva), es porten a terme tres enquestes per mostreig sobre una mostra fixa. Cada dos anys es fa un seguiment de les explotacions seleccionades i investigades al llarg del període.

Aquesta estadística estudia les explotacions ubicades a Catalunya que compleixen un o més dels requisits següents: 

  • tenir com a mínim 1 ha de superfície agrícola utilitzada (SAU),
  • tenir com a mínim 0,2 ha de SAU dedicades a hortalisses i flors, conreus en hivernacle, fruiters de regadiu o planters, o
  • tenir un nombre d'animals mínims.

Les explotacions que únicament estan constituïdes per superfície forestal no s'enquesten. No obstant això , quan l'explotació investigada té alguna massa forestal hi queda recollida.

Podeu obtenir informació sobre els resultats agregats a l'àmbit territorial de Catalunya dels anys 1993, 1995, 1997, 2003, 2005 i 2007 a l'enllaç següent «Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries».

Data d'actualització:  20.04.2017