• Imprimeix

Gestió forestal

Distribució de la superfície forestal pública segons titularitat

Superfície ordenada de titularitat pública