Aquest apartat recull els preus de productor. No es pot generalitzar la posició comercial i les condicions de comercialització, atès que depenen de la finalitat de les diferents estadístiques de preus, així com de les característiques específiques i les costums de venda de cadascun dels productes.

Els conceptes més rellevants són:

  • Els preus de llotja són el resultat d’acords periòdics entre les parts, és a dir venedors i compradors. En aquest sentit, en les llotges d’origen s’acorden els preus de referència que cobra l’agricultor o ramader d’alguns productes.
  • Els preus d’escorxadors fan referència a l'import que cobra el ramader per animal lliurat, i sacrificat al mateix escorxador, en preu per canal.
  • Els preus percebuts enregistren els preus efectius que cobren els productors, i es fan servir -conjuntament amb les estadístiques de les superfícies de conreu, els rendiments i els censos ramaders- per calcular la renda agrària i s'utilitzen per a càlculs de costos i de rendibilitat.

 

La majoria d'aquestes dades es recullen en el marc d'actuació dins del conveni de col·laboració en matèria d'estadística i informació agrària, pesquera i alimentària signat entre el Ministeri de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i el Departament d'Agricultura.

Contacte: correu electrònic