El Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura realitza des del 1983 i amb periodicitat mensual, l'estadística denominada «Preus dels inputs i salaris que paga el pagès».

Aquesta actuació s'emmarca dins del conveni de col·laboració en matèria d'estadística i informació agrària, pesquera i alimentària signat entre el Ministerio de Agricultura i el Departament d'Agricultura.

L'objectiu d'aquesta estadística és mesurar l'evolució dels preus que paga el pagès per la compra dels seus inputs productius, així com dels salaris que paga l'empresariat agrari.

Contacte: correu electrònic