Aquest apartat conté els preus dels productes en una fase de la cadena de comercialització que se situa entre el d'origen i el de majorista. Generalment, són productes que requereixen un procés de manipulació o de condicionament previ a la fase de majorista, i que normalment no es realitza a la mateixa explotació sinó en les cooperatives de productors o de transformació.

Inclou també preus dels mercats representatius que són aquells mercats d'interès en el mercat interior d'Espanya, o bé rellevants en el context de la Unió Europea.

Data d'actualització:  07.11.2018