Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Juliol 2017 #0197
Avís

Amb aquest exemplar, us desitgem un Bon estiu i ens retrobarem a la segona quinzena de setembre

Document d'interès

Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests

Multifuncionalitat i sostenibilitat en els boscos de la Unió Europea
EASAC Secretariat, 2017.
EASAC

Conscients de la multiplicitat de les expectatives dels boscos europeus, sovint contradictòries, un grup multidisciplinari d'investigadors europeus ha publicat recentment una visió general dels últims coneixements científics. Adverteixen sobre possibles incoherències o contradiccions en les polítiques forestals de la UE, reforçades pels compromisos internacionals. Els autors d'aquest informe fan una sèrie de recomanacions per orientar els responsables polítics a escala nacional o europea: van des del disseny de noves eines de gestió forestal fins a la revisió dels nivells per a la comptabilitat del LULUCF (*ús de la terra, canvi de l'ús de la terra i silvicultura)

Llegiu-ne més

Desenvolupament rural

El apoyo de la UE a los jóvenes agricultores debería estar mejor orientado a favorecer un relevo generacional eficaç

El suport de la UE als joves agricultors hauria d'estar més ben orientat a afavorir un relleu generacional eficaç
Tribunal de Comptes Europeu. 29 de juny de 2017, 94 p.
Tribunal de Comptes Europeu. 29 de juny de 2017, 94 p.

Informe especial del Tribunal de Comptes Europeu sobre el suport als joves agricultors. Segons la institució, el suport de la UE als joves agricultors, en el marc del primer i segon pilar de la PAC, "sovint està massa mal definit”. El suport de la UE als joves agricultors es basa en una lògica d'intervenció mal definida que no especifica els resultats i impactes previstos, per la qual cosa creu que hauria d'orientar-se més a afavorir-ne un relleu generacional eficaç. El Tribunal constata també diferències significatives entre el pagament del primer pilar a joves agricultors i la mesura del segon pilar (FEADER) per a la instal·lació de joves agricultors

Llegiu-ne més
shadow bottom
Agricultura, desarrollo e innovación en los territorios rurales

Agricultura, desenvolupament i innovació en els territoris rurals
Anuario UPA 2017, 12 de juliol de 2017
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

Us enllacem com cada any la publicació de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders d'Espanya (UPA). Enguany, el tema monogràfic gira a l'entorn del desenvolupament rural, amb qüestions com ara la vertebració del territori; la distribució demogràfica de la població; la PAC; el canvi climàtic; l'aigua, i la innovació. Com és habitual, la publicació recull les opinions d'experts de tots els àmbits amb l'objectiu d'enriquir els debats actuals sobre aquests temes

Llegiu-ne més
Être agricultrice en 2017

Ser pagesa a l'any 2017
Senat Francès, 14 de juliol de 2017
Senat Francès

Document de la Delegació dels Drets de les Dones del Senat Francès que enguany ha dedicat la seva conferència anual a la situació de la dona rural. Aborda els reptes i les oportunitats i dona dades actuals. El document recull també 14 experiències de dones de la pagesia francesa

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Informe econòmico 2016

Informe econòmic 2016
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). 2017, 98 p.
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB)

Ja podeu consultar l'informe anual sobre les indústries agroalimentàries i de begudes (IAB) a Espanya l'any 2016. De l'informe, es desprèn que la producció de les IAB va pujar l'any 2016 a 96.400 milions d’euros. En termes reals, la producció va superar els nivells de 2008. L'ocupació en la IAB encadena 42 mesos consecutius de creixement i ha generat més de 9.500 nous ocupats. Les exportacions l'any 2016 van créixer més d'un 8% fins a aconseguir una nova xifra rècord superior als 27.500 milions d'euros

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests

Multifuncionalitat i sostenibilitat en els boscos de la Unió Europea
EASAC Secretariat, 2017.
EASAC

Conscients de la multiplicitat de les expectatives dels boscos europeus, sovint contradictòries, un grup multidisciplinari d'investigadors europeus ha publicat recentment una visió general dels últims coneixements científics. Adverteixen sobre possibles incoherències o contradiccions en les polítiques forestals de la UE, reforçades pels compromisos internacionals. Els autors d'aquest informe fan una sèrie de recomanacions per orientar els responsables polítics a escala nacional o europea: van des del disseny de noves eines de gestió forestal fins a la revisió dels nivells per a la comptabilitat del LULUCF (*ús de la terra, canvi de l'ús de la terra i silvicultura)

Llegiu-ne més
shadow bottom
Aspectos socio-económicos de la regulación de recogida de setas en Cataluña

Aspectes socioeconòmics de la regulació de la recollida de bolets a Catalunya
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Oficina Regional Mediterrània de l'Institut Forestal Europeu (EFIMED), Universitat de Lleida. 7º Congreso Forestal Español. Plasència (Càceres). 26-30 de juny de 2017, 13 p.
7º Congreso Forestal Español

El document presentat al 7º Congreso Forestal Español analitza els factors socioeconòmics que poden afectar les diferents alternatives d'instruments polítics i els seus aspectes de disseny, la rellevància d'aquesta informació en el disseny de polítiques basades en evidències, i l'aproximació als efectes sobre els possibles agents afectats (usuaris i gestors del bosc). El document aborda també interrogants com ara: quines són les preferències dels propietaris privats sobre la política en l'àmbit d'intervenció de recollida de bolets? Quins factors ajuden a explicar-les? Quines són les preferències de la ciutadania i dels col·lectors en particular sobre aquest tema?

Llegiu-ne més
Evolucion del programa de subvenciones en cataluña para fomentar la gestion 2 forestal sostenible en los montes ordenados de titularidad privada (1994 - 2013)

Evolució del programa de subvencions a Catalunya per fomentar la gestió forestal sostenible en les forests ordenades de titularitat privada (1994 - 2013)
Centre de la Propietat Forestal, Generalitat de Catalunya. 7º Congreso Forestal Español. Plasència (Càceres). 26-30 de juny de 2017, 13 p.
7º Congreso Forestal Español

L'objectiu del document és avaluar el conjunt de les ajudes públiques aplicades a les forests de titularitat privada ordenades, des de l'any 1994 fins a l'any 2013. Analitza, per a cada període d'estudi, quines actuacions silvícoles s'han realitzat a la forest, el seu nivell d'execució i la seva distribució en el territori per poder extreure conclusions de fortaleses i debilitats del sistema de foment públic i de la seva política d'actuació. Pretén ser un punt de partida per a la reflexió i una ajuda per avançar en la millora de propostes en les futures polítiques de subvenció a aplicar en les forests privades ordenades.

Llegiu-ne més
El sector forestal y los mercados de carbono

La Política Forestal Internacional a l'horitzó 2030: principals línies de treball, reptes i oportunitats
MAPAMA. 7º Congreso Forestal Español. Plasència (Càceres). 26-30 de juny de 2017, 9 p.
7º Congreso Forestal Español

Document presentat al 7º Congreso Forestal Español amb l'objectiu de reflectir les principals línies de treball en matèria forestal en què s'està incidint en els fòrums internacionals més influents i avaluar les oportunitats que suposen per al sector forestal espanyol, especialment en relació amb els reptes davant el canvi climàtic i la transició cap a la Bioeconomia

Llegiu-ne més
El sector forestal y los mercados de carbono

El sector forestal i els mercats de carboni
Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de Galicia. 7º Congreso Forestal Español. Plasència (Càceres). 26-30 de juny de 2017, 12 p.
7º Congreso Forestal Español

Document presentat al 7º Congreso Forestal Español. L'Acord de París és la pedra angular que dissenya totes les accions futures, a partir de l'any 2020, per lluitar contra el canvi climàtic. De manera explícita, l'Acord considera, igual que ho feia el Protocol de Kyoto, l'efecte embornal dels boscos i les accions destinades a reduir les emissions bo i examinant la desforestació i la degradació forestal i la conservació i gestió sostenible dels boscos. És, per tant, un repte, d'especial transcendència, per al sector forestal participar en aquest nou disseny de la futura política climàtica. Aquest treball tracta de reflectir el paper que ha exercit el sector forestal en els últims anys en la seva participació en els mercats voluntaris de carboni, i fa una anàlisi de la problemàtica plantejada i els èxits aconseguits pels diferents sistemes de compensació voluntària implantats

Llegiu-ne més

Mercats mundials

Trade and Food Standards

El comerç i les normes alimentàries
FAO i OMC. 12 de juliol de 2017, 71 p.
OMC

La publicació conjunta de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) i l'Organització Mundial de Comerç (OMC) que us enllacem destaca que és essencial que els països s'involucrin en l'elaboració i l'establiment de normes alimentàries internacionals si volen beneficiar-se d'un comerç mundial en creixement i preparar-se per als canvis tecnològics futurs

Llegiu-ne més
shadow bottom

Prospectiva

Agricultural Outlook 2017 2026

Prospectiva dels sectors agrari i pesquer
OECD FAO. Juliol de 2017, 134 p.
OECD FAO

Us enllacem l'informe anual de prospectiva agrícola i pesquera que elaboren conjuntament l'OCDE i la FAO. Enguany, es preveu un alentiment del creixement de la demanda que mantindrà els preus dels aliments baixos. S'espera que l'augment futur de la producció agrícola es basi principalment en la millora dels rendiments: es preveu que el 90% del creixement de la producció de blat de moro respongui a l'increment del rendiment, i només el 10% es basarà en l'ampliació de la superfície. En canvi, el creixement de la producció càrnia i làctia es basarà previsiblement tant en l'increment del nombre de caps en els ramats com en l'augment de la producció per animal. L'expansió del sector pesquer es basarà principalment en l'aqüicultura: la producció de peixos estabulats serà la font de proteïna de més ràpid creixement de tots els productes bàsics de les perspectives agrícoles. L'informe actual inclou un estudi especial dedicat al sud-est asiàtic

Llegiu-ne més
shadow bottom
Food 2030 R&I in food and nutrition security, within a food systems approach

Alimentació 2030, recerca i innovació en seguretat alimentària i nutricional des de la perspectiva dels sistemes alimentaris
Comissió Europea, 31 de maig de 2017
Comissió Europea

Document de treball que obre el debat de cara a la conferència de la PAC el 7 de juliol a Brussel·les sota el títol Simplificació i modernització de la PAC

Llegiu-ne més
Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050 Future challenges & policy preparedness

Reflexió sobre la seguretat alimentària i nutrional de la UE l'any 2050: reptes futurs i preparació de polítiques
Comissió Europea. Modernising and simplifying the CAP. Brussel·les. 31 de maig de 2017, 16 p.
European Commission

Document de treball que obre el debat de cara a la conferència de la PAC el 7 de juliol a Brussel·les sota el títol Simplificació i modernització de la PAC

[Presentació]

Llegiu-ne més

Política agrària

flexibility given to Member States - state of play and perspectives

Flexibilitat concedida als estats membres: estat de la qüestió i perspectives
The European Parliament's. 5 de juliol de 2017, 146 p
European Parliament

Aquest estudi analitza la flexibilitat de la Política Agrària Comuna (PAC) des de diversos angles. Els autors fan un resum del document en què afirmen que la flexibilitat actual no crea conflictes importants amb els objectius de la PAC. Fa que la presa de decisions sigui més dispersa geogràficament, però també més eficaç. Pot ser que tingui lleugers efectes adversos quant a l'equitat. Pel cantó positiu, la flexibilitat permet als estats membres abordar problemes específics i perseguir objectius heterogenis i /o vinculats geogràficament. Això ha de ser percebut des de l'angle d'un direccionament geogràfic, no des de la renacionalització

Llegiu-ne més
shadow bottom
Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy

Modernització i simplificació de la Política Agrària Comuna
Brussel·les. 7 de juliol de 2017, 45 p.
European Commission

Document sobre els resultats de la consulta pública que la Comissió Europea va obrir entre febrer i maig d'enguany sobre el futur de la PAC, presentat en el marc de la Conferència sobre la PAC el 7 de juliol a Brussel·les. Segons la CE, s’extreu de la consulta que la PAC ha de garantir una renda estàndard als agricultors, ja que el 88% de les aportacions reconeix que la renda agrària és inferior a la mitjana existent a la UE. El 97% de les aportacions manifesten que la pagesia només rep una petita part del preu final que paguen els consumidors pels seus productes

Llegiu-ne més
The CAP Have Your Say

La PAC: la vostra opinió
European Commission. Brussel·les. 7 de juliol de 2017.
European Commission

Podeu accedir a totes les presentacions de la conferència organitzada per Brussel·les titulada Simplificació i modernització de la PAC, en què es fa un balanç dels resultats de la consulta sobre la PAC. Els resultats tant de la consulta com de l'anàlisi sobre el terreny s'incorporaran a una comunicació sobre la modernització i simplificació de la PAC que serà publicada per la Comissió l'any 2018 després que avaluï les diferents opcions possibles per al desenvolupament de les polítiques

Llegiu-ne més
A Food Brexit: time to get real: A Brexit Briefing=Brexit alimentari: temps per ser realistes

Brèxit alimentari. Temps per ser realistes: informe sobre el Brèxit
University of London; University of Sussex [et al.]. 17 de juliol de 2017, 88 p.
University of Sussex

Segons els autors del document sobre el Brèxit que afirma que el Regne Unit no hi està preparat, les implicacions del Brèxit en l'alimentació són potencialment enormes. Aquest veredicte s'aplica tant si hi ha un Brèxit "dur" com "suau". El sistema alimentari del Regne Unit, els gustos i els preus del consumidor han arrelat a fons. Això no serà possible tallar-lo al març de 2019 sense conseqüències greus. El sistema alimentari britànic s'enfronta a reptes reals en la seguretat alimentària. Aquest article resumeix 16 temes importants sobre els quals el Brèxit alimentari té el potencial d'amenaçar la resistència i seguretat alimentària del Regne Unit

Llegiu-ne més

Tecnologia (R+D) i Innovació

Renewables 2017 global status report

Informe anual 2017 sobre la situació de les energies renovables
REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century). Juny de 2017, 302 p.
REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century)

Publicat per primera vegada l'any 2005 per REN21, una associació internacional sense ànim de lucre que es basa en el Programa Mediambiental de les Nacions Unides (UNEP) a París, recull el panorama més actual sobre els avanços recents i les tendències en els mercats d'energies renovables, inversions i desenvolupament de polítiques a escala mundial i indústries. Aquest informe reflecteix que les inversions en instal·lacions noves l'any 2016 en països desenvolupats van disminuir un 23% en comparació a l'any 2015. No obstant, la nova capacitat instal·lada d'energia renovable va marcar un nou rècord l'any 2016, amb 161 Gigawatts (GW) instal·lats, cosa que significa un augment de la capacitat total mundial de gairebé un 9% respecte de l'any 2015. Els autors conclouen que la transició energètica no s'esdevé amb prou rapidesa com per culminar els objectius de l'Acord de París

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament