Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Novembre 2017 #0200

Document d'interès

Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2017

Dades i tendències de la indústria alimentària i de begudes europea 2017
Food Drink Europe. 24 d'octubre de 2017, 27 P.
Food Drink Europe

L'edició d'enguany de l'informe Dades i tendències de la indústria alimentària inclou noves pàgines sobre el mercat únic, les relacions comercials UE27-Regne Unit a la llum del Brèxit i les activitats d'innovació. També ofereix una visió dels mercats mundials i un rànquing de les 50 millors empreses d'aliments i begudes, i presenta de manera visual la contribució fonamental de la indústria alimentària a l'economia europea: 4,24 milions d'ocupats a tota la UE, més de trenta milions de vendes i una balança comercial positiva de 30 mil milions d'euros

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

Wet conditions delay winter sowing

Les condicions d'humitat retarden la sembra de cereals de l'hivern
MARS Bulletin, vol. 25, núm. 10, 23 d'octubre de 2017.
Joint Research Centre (JRC)

La sequera continua a la península Ibèrica, i cal pluja a les pròximes setmanes per augmentar els nivells d'humitat del sòl, permetre la preparació del planter i crear condicions favorables per a la germinació i l'emergència de cultius recentment sembrats. La sembra de cereals d'hivern s'ha endarrerit al Marroc i Algèria. El dèficit de pluges també afecta el sud de França, l'oest d'Itàlia i Grècia, on normalment s'inicien les activitats de sembra

Llegiu-ne més
shadow bottom

Desenvolupament rural

La place des femmes dans les secteurs pêche et aquaculture en France

El lloc de les dones en els sectors de la pesca i l'aqüicultura a França
FRANCEAGRIMER. 17 d'octubre de 2017, 141 p.
FranceAgriMer

Aquest estudi, finançat per FranceAgriMer, té com a objectiu fer un diagnòstic sobre el paper de les dones en el sector pesquer i aqüícola i detectar els factors potencials que podrien donar lloc a desigualtats de gènere en l'accés a determinats llocs de treball i/o les condicions de l'ocupació de llocs de treball. Es fan recomanacions sobre la base dels resultats, incloent recomanacions específiques en el marc del Fons Europeu per als Afers Marítims i la Pesca FEAMP. Aquest diagnòstic és el primer d'aquest tipus en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, i el seu objectiu és informar les autoritats i les associacions professionals i ajudar a definir accions que promoguin la igualtat de gènere professional entre homes i dones

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Agrifood atles: Facts and figures about the corporations that control what we eat 2017

Atles agroalimentari: dades i gràfics sobre les corporacions que controlen el que mengem 2017
Friends of the Earth Europe, 31 d'octubre de 2017.
Friends of the Earth Europe

Es tracta d'una investigació exhaustiva, segons els autors, que mostra que la producció d'aliments al món està cada vegada més monopolitzada per grans empreses al llarg de tota la cadena alimentària. Segons adverteix l'informe, aquesta tendència amenaça la capacitat d'elecció de les persones consumidores, l'ocupació i les condicions laborals a la indústria agroalimentària, i també la producció d'aliments en el futur. La publicació de l'informe coincideix amb la decisió crítica a què s'enfronta la Comissió Europea sobre l'autorització de la megafusió entre Bayer i Monsanto, i després de l'anunci d'intencions de frenar el poder excessiu de les grans superfícies

Llegiu-ne més
shadow bottom
Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2017

Dades i tendències de la indústria alimentària i de begudes europea 2017
Food Drink Europe. 24 d'octubre de 2017, 27 P.
Food Drink Europe

L'edició d'enguany de l'informe Dades i tendències de la indústria alimentària inclou noves pàgines sobre el mercat únic, les relacions comercials UE27-Regne Unit a la llum del Brèxit i les activitats d'innovació. També ofereix una visió dels mercats mundials i un rànquing de les 50 millors empreses d'aliments i begudes, i presenta de manera visual la contribució fonamental de la indústria alimentària a l'economia europea: 4,24 milions d'ocupats a tota la UE, més de trenta milions de vendes i una balança comercial positiva de 30 mil milions d'euros

Llegiu-ne més
Anuari de la distribució comercial 2017 del sector quotidià en règim d'autoservei


Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Coneixement. 18 d'octubre de 2017, 100 p.
Departament d'Empresa i Coneixement

Informe biennal sobre el sector quotidià en règim d'autoservei a Catalunya, elaborat a partir de la informació de l'activitat que han tingut les cinquanta primeres empreses del sector entre desembre de 2014 i desembre de 2016. La síntesi dels principals resultats mostra increments en el nombre d'establiments que operen en règim d'autoservei (+2,3%), en el volum de vendes (+9,1%) i en el nombre de persones ocupades (+5,7%). El format supermercat (400 – 2.499 m2) manté el lideratge del sector en nombre d'establiments i en superfície de venda, seguit dels establiments anomenats 'especialistes' (productes ecològics, congelats, etc.), que són els que tenen, a més, el major rendiment del sector

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Food in a green light. A systems approach to sustainable food

Alimentació ecològica: un enfocament sobre els sistemes d'alimentació sostenible
European Environment Agency. 16 d'octubre de 2017, 33 p.
European Environment Agency

L'informe, publicat el Dia Mundial de l'Alimentació, és una primera avaluació de l'Agència Europea de Medi Ambient sobre el que podria implicar una ecologització del sistema alimentari a Europa. Analitza els reptes a què fa front Europa per fer la transició a un sistema alimentari sostenible i les oportunitats actuals del canvi. La Unió Europea ha de transformar el seu sistema alimentari per assolir l'objectiu de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides per assegurar sistemes sostenibles de producció d'aliments per a l'any 2030 i l'objectiu de la sostenibilitat a llarg termini de la Unió Europea de "viure bé, respectant les limitacions del planeta" per a l'any 2050

Llegiu-ne més
shadow bottom
Fossil CO2 & GHG emissions of all world countries

CO2 fòssil i emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a tots els països del món
European Commission. Joint Research Centre (JRC). 20 d'octubre de 2017, 239 p.
Joint Research Centre (JRC)

El nou informe conté dades específiques de 216 països que mostren l'evolució de les emissions de CO2 a escala nacional des de 1990 fins a 2016 i l'evolució de les emissions de GEH a escala nacional des de 1970 fins a 2012. El document conclou que les emissions de CO2 s'han estancat per tercer any consecutiu a la UE mentre que les emissions de l'Índia van continuar augmentant. A la UE, el 60% de les emissions de metà (CH4) i òxid nitrós (N2O) són emeses principalment per Alemanya, el Regne Unit, França, Polònia, Itàlia i Espanya. El document especifica que aquest tipus d'emissions provenen sobretot d'activitats agrícoles

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

Possible impact of Brexit on the EU budget and, in particular, CAP funding

Possibles conseqüències de Brexit per al pressupost de la UE i en particular per al finançament de la PAC
European Parliament. 30 octubre 2017.
European Parliament

Aquest document valora les possibles conseqüències del Brexit per al pressupost de la UE i la política agrícola comuna. Aborda el tema de la “factura del Brexit” "i la pèrdua de la contribució neta britànica. A més, descriu com el pressupost de la UE i la despesa en la política agrícola comuna poden ajustar-se a la nova situació i s'estima com les diferents opcions podrien afectar els Estats membres de la UE i els seus saldos nets

Llegiu-ne més
shadow bottom
The Implications of Brexit for UK, EU and Global Agricultural Reform in the Next Decade

Les implicacions del Brèxit per al Regne Unit, la UE i la reforma agrària global en la pròxima dècada
Chatham House. 2 de novembre de 2017, 20 p.
Chatham House

Document del Reial Institut d'Afers Internacionals Britànic que esbossa quatre models agrícoles que el Regne Unit podria adoptar després d'abandonar la Unió Europea i n'analitza els avantatges i desavantatges. L'adopció d' una política agrícola orientada al mercat després de sortir de la UE podria convertir la Gran Bretanya en un líder mundial en el comerç agrícola en la dècada següent. L'aplicació d'aquest model orientat al mercat faria que el Regne Unit reduís els preus de consum, elevés la productivitat i fes estalvis pressupostaris substancials per donar suport al medi ambient i les finances públiques, segons aquest exercici de prospectiva que podeu consultar en aquest enllaç

Llegiu-ne més
Le système de choix des denrées français et la mise en œuvre du Fons Europeus dans les pays européens

El sistema de selecció d'entitats benèfiques distribuïdores de productes alimentaris als més desfavorits i la implantació dels FEAD als països europeus
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA). Setembre de 2017, 142 p.
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA)

A partir d'una comparació internacional, aquest estudi analitza les diferents polítiques públiques alimentàries implantades pels estats membres en el marc de l'ajuda europea als més desafavorits. També considera les possibilitats d’evolució del sistema francès

Llegiu-ne més
Rural Africa in motion Dynamics and drivers of migration South of the Sahara

L'Àfrica rural en moviment. Dinàmiques i causes de la migració al sud del Sàhara
Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 2 de novembre de 2017.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Segons els autors, aquest atles és oportú, ja que la necessitat de noves eines analítiques per millorar la nostra comprensió de la migració de l'Àfrica és cada vegada més urgent. Davant del canvi climàtic i el creixement demogràfic sense precedents, l'atles no només ofereix un panorama suggeridor sobre la migració rural, sinó que pot ajudar també a dissenyar actuacions més coordinades i coherents per abordar la migració. L'atles assenyala que la gran majoria dels africans (75 per cent) migren dins de l'Àfrica, mentre que els nord-africans de manera aclaparadora (al voltant del 90 per cent) migren a Europa. Per tant, es pot dir que l'Àfrica subsahariana "es mou", però bàsicament dins dels límits del continent

Llegiu-ne més
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament