Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Novembre 2017 #0201

Document d'interès

The hidden cost of uk food

El cost ocult de l'alimentació del Regne Unit
23 novembre 2017. 20 p
UK. Sustainable Food Trust

Aquest informe afirma que els aliments que mengen els britànics costen el doble del que apareix a les seves factures de compres. Cada 1£ gastada en menjar genera costos addicionals al voltant d'una altra 1£. Aquests costos ni són pagats per les empreses alimentàries ni estan inclosos en el preu de venda d’aliments. En comptes d'això, es transmeten a la societat en una sèrie de formes ocultes. En total, els costos relacionats amb la producció representen 50 penics addicionals per cada 1£ gastada en alimentació, mentre que els costos de malalties relacionades amb la dieta suposen uns 37 penics extres. Una conclusió sorprenent és que els pagaments d'ajuts a les explotacions agràries representen només 2,5 penics ocults per cada lliura que costen els aliments, un sobrecost mínim

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

Rainfall affects sowing in northern areas

La pluja afecta la sembra a les zones del nord d'Europa
Crop monitoring in Europe: MARS Bulletin, vol. 25, núm. 11. 27 de novembre de 2017, 20 p.
Joint Research Centre

Les condicions meteorològiques per als treballs del camp han estat predominantment favorables a la major part de França i les principals regions de cultiu del Regne Unit, però desfavorables a moltes altres regions d'Europa. Al nord d'Alemanya, el nord de Polònia i Lituània, l'abundant pluja ha endarrerit els treballs del camp. La colza és el cultiu més afectat i s'espera que se'n redueixi la superfície sembrada. Contràriament, a Espanya, Portugal i el Magrib, continuen les condicions de sequera

Llegiu-ne més
shadow bottom

Desenvolupament rural

Agricultural education and lifelong training in the EU

Educació agrícola i formació permanent a la UE
European Parliament. Octubre 2017. 12 P.
European Parliament

Una nota recent del Comitè de Reflexió del Parlament Europeu proposa una avaluació quantificada de l'educació i la formació dels agricultors europeus. L'envelliment de la població agrícola és un fet palès: només el 6,9% dels agricultors europeus tenen menys de 35 anys, mentre que gairebé un terç en té més de 65. També s'aprecia que la majoria dels agricultors no han rebut formació específica en agricultura, que és una qüestió de política pública per fer front als reptes del sector: la millora del rendiment ambiental, el canvi climàtic, la digitalització, etc.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Alimentacion en España 2017

L'alimentació a Espanya 2017
MERCASA. 22 novembre 2017
MERCASA

Mercasa ha publicat una nova edició, corresponent a l'any 2017, de l'Informe sobre producció, indústria, distribució i consum d'alimentació a Espanya, que s'elabora amb caràcter anual des de 1998. El llibre agrupa tota la informació estadística i documental disponible i més actualitzada sobre producció, indústria, distribució i consum d'aliments a Espanya utilitzant en cada cas les fonts estadístiques, públiques o privades, més reconegudes i fiables

Llegiu-ne més
shadow bottom
The hidden cost of uk food

El cost ocult de l'alimentació del Regne Unit
23 novembre 2017. 20 p
UK. Sustainable Food Trust

Aquest informe afirma que els aliments que mengen els britànics costen el doble del que apareix a les seves factures de compres. Cada 1£ gastada en menjar genera costos addicionals al voltant d'una altra 1£. Aquests costos ni són pagats per les empreses alimentàries ni estan inclosos en el preu de venda d’aliments. En comptes d'això, es transmeten a la societat en una sèrie de formes ocultes. En total, els costos relacionats amb la producció representen 50 penics addicionals per cada 1£ gastada en alimentació, mentre que els costos de malalties relacionades amb la dieta suposen uns 37 penics extres. Una conclusió sorprenent és que els pagaments d'ajuts a les explotacions agràries representen només 2,5 penics ocults per cada lliura que costen els aliments, un sobrecost mínim

Llegiu-ne més
Dichiarazione di Bergamo GIG7

Declaració de Bèrgam sobre IGP7
G7GI Conference. Bèrgam, 7-15 d'octubre de 2017
G7GI Conference

Document estratègic que té per objectiu valoritzar les Indicacions Geogràfiques en l'àmbit agrícola, mediambiental i comercial i definir els instruments per a la lluita contra els fraus, els plans per a una producció sostenible i l'impuls a les negociacions per a la tutela legal de les IG. Aquest document que enllacem va ser signat en la setmana d'esdeveniments col·laterals al G7 d'Agricultura Bèrgam

Llegiu-ne més
shadow bottom
Towards a 2020 Geographical Indications (GIs) International Agenda

Cap a una Agenda Internacional 2020 per a les Indicacions Geogràfiques
Organization for an International Geographical Indications Network. Treviso (Itàlia), 17-19 d'octubre de 2017
Organization for an International Geographical Indications Network

En línia amb el camí traçat per la Declaració de Bèrgam, aprovada l'11 d'octubre per una àmplia representació d'agrupacions de productors a escala mundial, es va celebrar la Conferència Internacional d'Indicacions Geogràfiques Protegides (Jornada Biennal) sota el títol Cap a una Agenda Internacional 2020 per a les Indicacions Geogràfiques. Us enllacem les presentacions d'aquesta Jornada

Llegiu-ne més

Medi ambient

Tracking Adaptation in Agricultural Sectors: Climate change adaptation indicators

Seguiment de l'adaptació en els sectors agrícoles: indicadors d'adaptació al canvi climàtic
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 14 de novembre de 2017, 83 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Com a mínim una cinquena part de les emissions totals de gasos amb efecte d'hivernacle poden atribuir-se al sector agrícola segons la FAO. Aquesta publicació ofereix un marc i una metodologia per donar suport al seguiment de les mesures d'adaptació al canvi climàtic en l'agricultura. La FAO apunta que les pràctiques millorades de cria ramadera, fàcilment disponibles, poden reduir les emissions entre un 20% i un 30%

Llegiu-ne més
shadow bottom

Pesca

Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics. 2015

Anuari d'estadística de pesca i aqüicultura 2015
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Novembre de 2017, 107 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Aquesta publicació s'ha editat amb motiu del Dia Mundial de la Pesca, 21 de novembre de 2017. L'Anuari d'estadístiques de la pesca i l'aqüicultura de la FAO conté totes les dades més actualitzades sobre captures, la flota i l'ocupació, la producció de l'aqüicultura, els productes bàsics i els balanços alimentaris. La publicació vol ser una eina de control del progrés cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

Informe nutrición mundial: Alimentar los ODS

Informe sobre nutrició mundial: alimentar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Bristol, United Kingdom: Development Initiatives. 4 de novembre de 2017, 115 p.
Development Initiatives

Segons aquest informe anual, el món fa front a una situació nutricional greu, però els Objectius de Desenvolupament Sostenible ofereixen una oportunitat sense precedents per canviar-la. L'Informe mostra la gran escala i el caràcter universal del problema que la nutrició planteja. La comunitat mundial brega amb múltiples càrregues de malnutrició. Aquesta anàlisi demostra que el 88% dels països sobre els quals es disposa de dades suporten la càrrega feixuga de 2 o 3 formes de malnutrició (retard del creixement en la infància, anèmia en les dones en edat reproductiva o sobrepès en les dones adultes)

Llegiu-ne més
shadow bottom
Is the CAP Fit for purpose?: An evidence-based fitness-check assessment

Apoderar agricultors, desenvolupar àrees rurals i millorar la cooperació per alimentar el planeta
G7 Bergamo Agriculture Ministers' Meeting Communiqué. Bèrgam (Itàlia), 14 i 15 d'octubre de 2017
G7 Bergamo Agriculture Ministers' Meeting

Us enllacem la declaració final de la reunió dels ministres d'agricultura del G7. Els temes principals són la protecció dels ingressos dels productors enmig de les crisis del mercat o emergències relacionades amb els desastres naturals i el canvi climàtic, i el paper de la cooperació agrícola en la gestió de les migracions. Les crisis actuals en aquest sector ja no es deuen només al mercat, sinó també a fenòmens naturals com els terratrèmols i el canvi climàtic. Això requereix un debat, i s'insta els governs a actuar immediatament per proporcionar eines concretes als agricultors i per salvaguardar-ne els ingressos arreu. Aquest tema està interconnectat amb un altre gran problema mundial, el de la migració, que serà el cor del Dia Mundial de l'Alimentació el 16 d'octubre

Llegiu-ne més
Empowering farmers, developing rural areas and enhancing cooperation to feed the planet

Apoderar agricultors, desenvolupar àrees rurals i millorar la cooperació per alimentar el planeta
G7 Bergamo Agriculture Ministers' Meeting Communiqué. Bèrgam (Itàlia), 14 i 15 d'octubre de 2017
G7 Bergamo Agriculture Ministers' Meeting

Us enllacem la declaració final de la reunió dels ministres d'agricultura del G7. Els temes principals són la protecció dels ingressos dels productors enmig de les crisis del mercat o emergències relacionades amb els desastres naturals i el canvi climàtic, i el paper de la cooperació agrícola en la gestió de les migracions. Les crisis actuals en aquest sector ja no es deuen només al mercat, sinó també a fenòmens naturals com els terratrèmols i el canvi climàtic. Això requereix un debat, i s'insta els governs a actuar immediatament per proporcionar eines concretes als agricultors i per salvaguardar-ne els ingressos arreu. Aquest tema està interconnectat amb un altre gran problema mundial, el de la migració, que serà el cor del Dia Mundial de l'Alimentació el 16 d'octubre

Llegiu-ne més

Preus

Les chocs de prix des matières premières agricoles : déterminants et anticipations

Els alts i baixos dels preus dels productes bàsics agrícoles: factors determinants i expectatives
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Centre d'Études et de Prospective. Novembre de 2017, 4 p.
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Les tendències dels mercats de productes bàsics agrícoles han estat marcades durant l'última dècada per les importants pujades i caigudes de preus. Aquesta volatilitat crea situacions d'inestabilitat per als actors dels sectors i els governs, als quals preocupa la seguretat alimentària de les poblacions, la transparència sobre les existències mundials i la lluita contra l'especulació financera. Sobre la base d'això, el Ministeri d'Agricultura francès va encarregar un estudi, elaborat per la consultora Riskelia i ESCP (Europe Business School). El document que enllacem presenta els principals eixos d'aquest estudi. Mostra 6 indicadors que permetran anticipar els alts i baixos de preus dels mercats de productes bàsics

Llegiu-ne més
shadow bottom

Sectors productius

Base de données ADEL et changements des exploitations laitières françaises

Base de dades ADEL i canvis a les explotacions lleteres franceses
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Centre d'Études et de Prospective. Novembre de 2017, 36 p.
>Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Us enllacem una nota informativa del Ministeri d'Agricultura francès que explica la base de dades ADEL (Appariement de Données sur les Exploitations Laitières). Des de l'any 2000, el sector lacti ha experimentat importants canvis estructurals, fins i tot abans de l'alliberament de les quotes làcties l'any 2015. Aquestes transformacions imposen la necessitat de conèixer i analitzar a fons les explotacions del sector lleter francès. Aquí entra en acció aquesta base de dades que proporciona informació des de 1995 fins a 2015 de més de 240.000 explotacions

Llegiu-ne més
shadow bottom

Tecnologia (R+D) i Innovació

A Circular Economy in the Netherlands by 2050 Dutch experiences in closing value chain loops

Cap a una economia circular l'any 2050: experiències holandeses tancant el cercle dels aliments
Rijkswaterstaat. Ministry of infraestructura and the environament. Día de Holanda 2017: La Horticultura como Sector Circular de la Economía. Almeria, 5 d'octubre de 2017.
Ambaixada d'Holanda

Jornada organitzada per l'Ambaixada d'Holanda a Espanya. Presentació del Govern holandès del seu programa nacional que desembocarà en una economia 100% circular l'any 2050, i que podria resumir-se en una frase: el residu serà la nova matèria primera

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament