Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Desembre 2017 #0202

Amb aquest exemplar, us desitgem unes bones Festes Nadalenques i acomiadem l'any fins a la segona quinzena de gener del 2018

Document d'interès

Scenar 2030: Pathways for the European agriculture and food sector beyond 2020

Escenari 2030: tendències per al sector agrícola i alimentari europeu més enllà de 2020
Comissió Europea. 18 de desembre de 2017, 168 p.
Comissió Europea

Aquesta publicació coincideix amb l'edició de les Perspectives agrícoles 2030. El document esbossa tres escenaris diferents (Renda i medi ambient; Liberalització i productivitat; Sense política agrícola - NoCAP) per a la Política Agrària Comuna europea més enllà de 2020 i analitza les conseqüències de cadascun dels escenaris en el sector agrícola europeu

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Global soil orgànic carbon map

Mapa mundial de carboni orgànic del sòl
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), 5 de desembre de 2017.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

Us enllacem un mapa detallat que mostra la quantitat de reserves de carboni del sòl en el món. Segons la FAO, aquesta informació podria ser una bona eina per ajudar a prendre decisions sobre pràctiques que apunten a preservar i augmentar les actuals existències de carboni del sòl i contribuir així a la lluita contra el canvi climàtic

Llegiu-ne més
shadow bottom

Mercats mundials

Commodities and Development Report 2017 Commodity Markets, Economic Growth and Development

Informe sobre productes bàsics i desenvolupament 2017. Mercats de productes bàsics, creixement econòmic i desenvolupament
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD); Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). 11 de desembre de 2017, 98 p.
Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO)

Sense una voluntat decidida d'escometre canvis en la seva política econòmica, l'any 2030 els països en desenvolupament que depenen de productes bàsics es veuran superats per economies més diversificades quant als seus èxits socials i econòmics, segons l'informe que podeu llegir en aquest enllaç. L'informe assenyala que l'auge dels preus dels productes bàsics entre 2003 i 2011 va impulsar els ingressos d'exportació i, en general, els impostos sobre el creixement econòmic de molts països en desenvolupament dependents de productes bàsics, però aquesta tendència s'ha alentit o fins i tot ha retrocedit des que els preus mundials dels productes bàsics es van estabilitzar en un nivell més baix

Llegiu-ne més
shadow bottom

Pesca

OECD Review of Fisheries: Policies and Summary Statistics 2017

Examen de la política pesquera de l'OCDE: polítiques i estadístiques de resum 2017
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OECD), 5 de desembre de 2017.
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OECD)

L'Examen de la pesca de l'OCDE proporciona informació sobre l'evolució de polítiques i activitats en els sectors de la pesca i l'aqüicultura dels països de l'OCDE, i, principalment per al període 2015-16. També participen en aquesta edició l'Argentina, la República Popular de la Xina, Colòmbia, Indonèsia, Lituània, Taiwan i Tailàndia. Segons el document, els desembarcaments de peixos salvatges en els països de l'OCDE són un 40% més baixos que els de la dècada de 1980 i continuen disminuint, mentre que la producció de l'aqüicultura ha augmentat a un ritme anual del 2,1% des de 2011

Llegiu-ne més
shadow bottom
El mercado pesquero en la UE

El mercat pesquer a la UE
Observatori Europeu del Mercat dels Productes de la Pesca i de l'Aqüicultura (EUMOFA). 20 de novembre de 2017, 116 p.
Observatori Europeu del Mercat dels Productes de la Pesca i de l'Aqüicultura (EUMOFA)

L'objectiu d'El mercat pesquer de la UE és proporcionar una descripció econòmica del sector europeu de la pesca i l'aqüicultura en conjunt. Respon a preguntes com ara: què es produeix / exporta / importa? quan i on? què es consumeix? qui consumeix? i quines són les tendències principals? Una anàlisi comparativa permet avaluar el rendiment dels productes de la pesca i de l’aqüicultura en el mercat comunitari en comparació amb altres productes alimentaris

Llegiu-ne més

Política agrària

El futuro de los alimentos y de la agricultura

El futur dels aliments i de l'agricultura
Comissió Europea. 29 de novembre de 2017, 32 p
Comissió Europea

Us enllacem el comunicat del Parlament Europeu, el Consell, el Comitè Econòmic i Social Europeu i el Comitè de les Regions. Aquest document recull els principis que regiran la PAC en el futur. Segons el document, la pedra angular rau en un eix principal: l'adopció d'unes normes més senzilles i d'un enfocament més flexible contribuirà al fet que la Política Agrícola Comuna (PAC) presti un veritable suport als agricultors i lideri el desenvolupament sostenible de l'agricultura de la UE. Les principals novetats que introdueix el document de treball fan referència a un increment de la subsidiarietat, de manera que la Comissió serà qui estableixi els objectius de la PAC i els estats membres presentaran una planificació estratègica que abasti els dos pilars de la política agrària

Llegiu-ne més
shadow bottom
La ecologización: un régimen de ayuda a la renta más complejo que todavía no es eficaz desde el punto de vista medioambiental

L'ecologització: un règim d'ajuda a la renda més complex que encara no és eficaç des del punt de vista mediambiental
Tribunal de Comptes Europeu. 12 de desembre de 2017, 72 p.
Tribunal de Comptes Europeu

Aquest informe presenta les constatacions de la fiscalització efectuada pel Tribunal en relació amb l'ecologització. La principal pregunta d'auditoria a la qual es vol respondre és si l'ecologització ha aconseguit millorar el comportament mediambiental i climàtic de la PAC d'acord amb el conjunt d'objectius establerts en la legislació de la UE. El Tribunal, en general, ha arribat a la conclusió que és poc probable que l'ecologització, tal com s'aplica actualment, millori significativament el comportament mediambiental i climàtic de la PAC

Llegiu-ne més

Prospectiva

EU Agricultural outlook for the agricultural markets and income: 2017-2030

Projeccions sobre els mercats agraris i rendes de la UE: 2017-2030
Comissió Europea. 18 de desembre de 2017, 90 p.
Comissió Europea

L'informe presenta previsions per als mercats agrícoles europeus de 2017 a 2030. L'informe prediu que l'ús de biocombustibles en el conjunt de la combinació energètica general es mantindrà estable al voltant del 5,7% l'any 2030. Pel que fa al mercat de cultius herbacis, l'informe prediu un descens de la superfície arable utilitzada a la UE. Prediu també que la producció europea de cereals continuarà creixent fins a arribar als 341 milions de tones l'any 2030. La demanda de carn hauria de mantenir-se estable a la UE i a tot el món. La producció de porcí podria baixar un 1% a la UE 15 i augmentar un 7% a la UE 30. Els ramaders podrien haver de fer front a preus més baixos en els pròxims anys. Pel que fa al sector de l'oli d'oliva, s'hi preveu una major producció. Pel que fa al sector de la poma, se'n preveu una major modernització per aconseguir majors rendiments. L'informe també projecta un creixement constant de les exportacions de vi gràcies a una forta demanda d'indicacions geogràfiques i vins escumosos

Llegiu-ne més
shadow bottom
Scenar 2030: Pathways for the European agriculture and food sector beyond 2020

Escenari 2030: tendències per al sector agrícola i alimentari europeu més enllà de 2020
Comissió Europea. 18 de desembre de 2017, 168 p.
Comissió Europea

Aquesta publicació coincideix amb l'edició de les Perspectives agrícoles 2030. El document esbossa tres escenaris diferents (Renda i medi ambient; Liberalització i productivitat; Sense política agrícola - NoCAP) per a la Política Agrària Comuna europea més enllà de 2020 i analitza les conseqüències de cadascun dels escenaris en el sector agrícola europeu

Llegiu-ne més

Sectors productius

The EU meat industry in a hard Brexit scenario: Crisis

La indústria càrnia de la UE en un escenari de Brèxit dur: crisi
The European Livestock and Meat Trades Union (UECBV). 29 de novembre de 2017, 16 p.
The European Livestock and Meat Trades Union (UECBV)

Informe del sindicat Unió Europea de Ramaderia i Carn que mostra quin seria l'escenari a què hauria de fer front la indústria càrnia europea en un Brèxit dur. Segons l'informe, un Brèxit dur hi tindria un "impacte catastròfic". Entre altres aspectes, destaca que l'augment dels costos de transport i els imposats per barreres aranzelàries i controls veterinaris addicionals produiria una reducció del comerç de carn de la UE al Regne Unit fins a un 84% de carn de boví, un 76% de carn d'oví i un 48% de carn de porcí. El xoc de preus disminuiria el valor de la producció de carn de la UE en 2.400 milions d'euros per a la carn de boví i 2.300 milions d'euros per a la carn de porcí

Llegiu-ne més
shadow bottom
2016 Pig cost of production in selected countries

El cost de producció del porcí en els principals països productors 2016
Agriculture & Horticulture Development Board (AHDB). 2017, 24 p.
Agriculture & Horticulture Development Board (AHDB)

Us enllacem l'informe anual de l'organització independent del Regne Unit que vetlla pel desenvolupament agrari. És un estudi comparatiu de costos de producció de carn de porc en els principals països que en són productors. Entre altres conclusions recollides en l'informe, cal destacar que tots els països de la UE, excepte la Gran Bretanya, van experimentar un augment dels costos de producció (en termes de lliures esterlines) en comparació amb l'any 2015. Quant a costos d'alimentació animal, tots els països membres d'InterPIG, excepte la Gran Bretanya (on van caure un 7%), van experimentar un augment respecte de l'any 2015

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament