Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Gener 2018 #0203

Document d'interès

10th Global Forum for Food and Agriculture..More than meat: Shaping the future of livestock

10è Fòrum per a l'Alimentació i l'Agricultura. Més que carn: configurant el futur de la ramaderia
Berlín, 18-20 de gener de 2018
Federal Ministry of Food and Agriculture

Us enllacem les conclusions a què va arribar al 10a Conferència de Ministres d'Agricultura de Berlín, Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), per decidir com podem configurar el futur de la producció animal global amb el compromís d'enfortir l'alimentació i la seguretat alimentària, millorar de manera sostenible l'eficiència i la rendibilitat del sector agrari i de l'alimentació, promoure el dret a una alimentació adequada, executar l'Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible i assolir els seus 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), especialment l'ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

Very mild winter so far

Les temperatures hivernals han debutat amb molta suavitat
MARS Bulletin, vol. 26, núm. 1, 22 de gener de 2018, Joint Research Centre.
Joint Research Centre

Continua el bon nivell d'enduriment dels cereals d’hivern. L'enduriment és més avançat a l'Europa del nord i est.

Llegiu-ne més
shadow bottom

Desenvolupament rural

Building a future with farmers II: results and recommendations from the national young farmer survey

Construint un futur amb els agricultors II: resultats i recomanacions de l'enquesta nacional sobre joves agricultors
National Young Farmers Coalition, 30 de novembre de 2017, 86 p
National Young Farmers Coalition

Us oferim l'informe de la Coalició Nacional de Joves Agricultors dels Estats Units d'Amèrica, el qual, en el marc de la Farm Bill 2018, reclama al legislatiu la promulgació de l'Agenda dels joves agricultors amb un plegat de polítiques que s'han identificat a través d'una enquesta a joves agricultors. L'enquesta confirma que l'accés a la terra és el punt més difícil per a la instal·lació del jovent. L'informe palesa també que el perfil de l'empresari agrari nord-americà està canviant. El jovent prefereix centrar-se en la demanda del mercat local i potenciar el comerç de proximitat; està fortament compromès amb la gestió mediambiental

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

Les plans des filières

Plans estratègics de les indústries agroalimentàries de França
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 15 de gener de 2018
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

En el context del debat impulsat pel Govern francès, l'Estat General de l'Alimentació (juliol-desembre de 2017), els 35 sectors agrícoles i agroalimentaris principals han elaborat una estratègia de futur de cara a la competitivitat que recull més ingressos per als agricultors i més ingressos per a l'economia francesa, objectius ambiciosos a favor de l'agricultura ecològica i respecte envers el medi ambient. Podeu accedir a tots els sectors agroalimentaris amb aquest enllaç

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Assessing the Global Climate in 2017

Avaluació del clima global l'any 2017
National Oceanic and Atmospheric Administration, 12 de gener de 2018.
National Oceanic and Atmospheric Administration

Com cada any, l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) elabora l'anàlisi climàtica. Entre algunes dades, destaquem que l'any 2017 ha estat entre els tres més calorosos des de l'any 1880, només superat per l'any 2016, cosa que confirmaria l'escalfament global. L'anàlisi mostra que els cinc anys més càlids registrats han tingut lloc a partir de 2010

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

UK Funding from the EU

Finançament del Regne Unit des de la UE
Parliament UK. 10 de gener de 2018, 39 p.
Parliament UK

Informe del Parlament de Regne Unit en el que s'analitza els fons rebuts pel Regne Unit de les institucions de la UE i considera les implicacions del Brexit UE com a font de finançament per al desenvolupament regional, el suport a l'agricultura, la recerca i la innovació i altres àmbits. Segons l'informe, tots els Estats membres de la UE contribueixen i reben finançament del pressupost de la UE d'aquesta manera. Mentre que certs països (inclòs el Regne Unit) són contribuents nets, altres són receptors nets. El gràfic següent mostra el finançament anual mitjà rebut i les contribucions netes dels Estats membres entre 2011 i 2016. El Regne Unit va ser un dels nou contribuents nets al pressupost de la UE durant aquest període

Llegiu-ne més
shadow bottom
Shaping the future of livestock

Configurant el futur de la ramaderia
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2018, 20 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Document de treball del 10è Fòrum Global d'Alimentació i Agricultura. El seu objectiu va ser guiar les discussions durant el Fòrum. Mostra els desafiaments, les oportunitats i les possibles àrees d’actuació política que passen per una ramaderia cada cop més sostenible amb baixes emissions de carboni en relació amb l'Agenda 2030 del desenvolupament sostenible. Finalment, inclou un mapa global on podreu veure la distribució dels principals sistemes ramaders mundials

Llegiu-ne més
10th Global Forum for Food and Agriculture..More than meat: Shaping the future of livestock

10è Fòrum per a l'Alimentació i l'Agricultura. Més que carn: configurant el futur de la ramaderia
Berlín, 18-20 de gener de 2018
Federal Ministry of Food and Agriculture

Us enllacem les conclusions a què va arribar al 10a Conferència de Ministres d'Agricultura de Berlín, Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), per decidir com podem configurar el futur de la producció animal global amb el compromís d'enfortir l'alimentació i la seguretat alimentària, millorar de manera sostenible l'eficiència i la rendibilitat del sector agrari i de l'alimentació, promoure el dret a una alimentació adequada, executar l'Agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible i assolir els seus 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), especialment l'ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible

Llegiu-ne més

Prospectiva

Global Economic Prospects: Broad-Based Upturn, but for How Long?

Perspectives econòmiques globals: recuperació econòmica àmplia, però per quant de temps?
World Bank. 9 de gener de 2018, 264 p.
World Bank

Us enllacem el document anual del Banc Mundial sobre les tendències i perspectives econòmiques 2018/19. Segons el document, el creixement de l'economia mundial se situarà al 3,1% l'any 2018. Els preus de productes bàsics agrícoles es van afeblir marginalment l'any 2017 i es preveu que es mantinguin estables els anys 2018 i 2019. Els preus baixos de l'energia han ajudat a reduir els costos dels cereals i les oleaginoses. Es preveu que la producció d'agrocombustibles, que ha crescut al 15% anual durant els últims 10 anys, creixerà només al 3% en els pròxims 3 anys, i s'estabilitzarà a partir d'aquest moment. En els mercats emergents i les economies en desenvolupament, el creixement es consolidarà fins a arribar al 4,5 per cent l'any 2018

Llegiu-ne més
shadow bottom

Sectors productius

Allemagne, France, Autriche: comparaison des marchés laitiers

Comparació entre els mercats lleters alemanys, francesos i austríacs
Note de conjoncture, FranceAgriMer. 10 de gener de 2018, 27 p.
FranceAgriMer

Aquesta nota és la primera anàlisi de la situació del sector lacti dut a terme conjuntament per les tres institucions públiques europees responsables de recollir i publicar dades i xifres del sector lacti: el Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung per a Alemanya, Agrarmarkt Àustria per a Àustria i FranceAgriMer per a França. L'informe cobreix el període que va des de l'any 2014 fins a l'any 2016. Per tant, permet detectar els efectes de la crisi que ha afectat Europa des de mitjan 2014. El document s'organitza en les parts següents: Comparació del preu de producció de llet entre Alemanya, França i Àustria. Comparació de la recollida de llet entre Alemanya, França i Àustria. Descripció general de la indústria làctia alemanya. Visió general de la indústria làctia francesa. Panorama de la indústria lletera austríaca

Llegiu-ne més
shadow bottom
Economía y comercialización de los aceites de oliva. Factores y perspectivas para el liderazgo español en el mercado global

Economia i comercialització dels olis d'oliva. Factors i perspectives per al lideratge espanyol en el mercat global
Cajamar. Gener de 2018, 528 p.
Cajamar

Aquest estudi comença fent una anàlisi retrospectiva del sector oleícola i té l'objectiu d'afavorir la reflexió i el debat sobre les mesures a adoptar per continuar liderant el sector oleícola a escala mundial. S'ha elaborat tenint en compte la gran diversitat de realitats existents, tant pel que fa a les explotacions agràries com a les empreses transformadores i comercialitzadores, les quals necessitaran estratègies d'actuació completament diferents

Llegiu-ne més
shadow bottom
Perspectives de la filière viti-vinicole française

Perspectives del sector vitininícola de França
Vignerons de France. Jornadas vitivinícolas. Aldeanueva de Ebro (La Rioja). 13 i 14 de desembre de 2017, 44 p.
Cooperativas Agro-Alimentarias

La presentació fa una diagnosi del sector vitivinícola francès ben il·lustrada amb taules i gràfics estadístics. Dona informació sobre quina és l'estratègia per al futur immediat, això és, millorar l'estructuració, en particular mitjançant l'enfortiment de les organitzacions de productors, millorar el diàleg i l'intercanvi d'informació a dins del sector, desenvolupar la contractualització plurianual (volum, preu..) i millorar les relacions amb les grans superfícies

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
La collaborazione del sistema cooperativo europeo

La col·laboració del sistema cooperatiu europeu
Alleanza Cooperative Italiane Agroalimentari. Jornadas vitivinícolas. Aldeanueva de Ebro (La Rioja). 13 i 14 de desembre de 2017, 6 p.
Cooperativas Agro-Alimentarias

Presentació breu sobre el sector vitivinícola d'Itàlia. Destaca la col·laboració que en aquest sector mantenen en els últims anys les cooperatives del sud d’Europa, que representen el 50% de la producció europea de vi i el 25% a escala mundial

Llegiu-ne més
Acciones de promoción en el mercado interior

Accions de promoció en el mercat interior
Interprofesional del Vino Español. Jornadas vitivinícolas. Aldeanueva de Ebro (La Rioja). 13 i 14 de desembre de 2017, 29 p
Cooperativas Agro-Alimentarias

La presentació informa sobre la campanya Marida la teva vida amb vi que la Interprofesional del Vino Español (OIVE) va posar en marxa, l'objectiu de la qual és augmentar la freqüència de consum de vi per passar dels bevedors esporàdics d’un o 2 cops al mes a bevedors setmanals

Llegiu-ne més
Comment rétablir la compétitivité de la viticulture française

Com recuperar la competitivitat de la vitivinicultura francesa
Institut de Recherches Économiques et Fiscales (IREF), 15 de novembre de 2017.
Institut de Recherches Économiques et Fiscales (IREF)

L'informe proposa, a fi de millorar la competitivitat de sector vitivinícola francès, privatitzar el sistema de denominació AOC (denominació d’origen controlada) / IGP (indicació geogràfica protegida). L'Institut de Recerca Econòmica i Fiscal (IREF) considera que aquesta mesura "restauraria la competitivitat de la viticultura francesa" vers els vins italians, espanyols i americans

Llegiu-ne més
Royaume-Uni: Attentes des principaux marchés cibles des vins français vis-à-vis de l’offre française

Expectatives dels principals mercats de vi davant l'oferta francesa
FranceAgriMer. 19 d'octubre de 2017, 10 p
FranceAgriMer

Estudi de mercat encarregat per FranceAgriMer a les consultores Abso Conseil, EY i Allison Bonnett Consultant. L'informe aporta una anàlisi quantitativa de canvis en el consum de vins per circuit i categoria des de començaments de 2010 al Regne Unit, i també una anàlisi qualitativa de la segmentació de l'oferta i els volums venuts per preu i categoria per a diferents canals de distribució amb el posicionament de vins francesos

Llegiu-ne més
Allemagne: Attentes des principaux marchés cibles des vins français vis-à-vis de l’offre française

Expectatives dels principals mercats de vi davant l'oferta francesa
FranceAgriMer. 19 d’octubre de 2017, 8 p.
FranceAgriMer

Estudi de mercat encarregat per France Agrimer a les consultores Abso Conseil, EY i Allison Bonnett Consultant. L'informe aporta una anàlisi quantitativa de canvis en el consum de vins per circuit i categoria des de començaments de 2010 a Alemanya, i també una anàlisi qualitativa de la segmentació de l’oferta i els volums venuts per preu i categoria per a diferents canals de distribució amb el posicionament de vins francesos

Llegiu-ne més
Belgique: Attentes des principaux marchés cibles des vins français vis-à-vis de l’offre française

Expectatives dels principals mercats de vi davant l'oferta francesa
FranceAgriMer. 19 d'octubre de 2017, 7 p.
FranceAgriMer

Estudi de mercat encarregat per France Agrimer a les consultores Abso Conseil, EY i Allison Bonnett Consultant. L'informe aporta una anàlisi quantitativa de canvis en el consum de vins per circuit i categoria des de començaments de 2010 a Bèlgica, i també una anàlisi qualitativa de la segmentació de l'oferta i els volums venuts per preu i categoria per a diferents canals de distribució amb el posicionament de vins francesos

Llegiu-ne més
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament