Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Febrer 2018 #0204

Document d'interès

Minimum quality requirements for water reuse in agriculture: Towards a water reuse regulatory instrument at EU level

Requisits mínims de qualitat per a la reutilització de l'aigua en reg agrícola i recàrrega d'aqüífers: cap a un instrument regulador de la reutilització de l'aigua en l'àmbit de la UE
European Comission: Joint Research Centre (JRC). 7 de febrer de 2018, 63 p.
Joint Research Centre (JRC)

Us enllacem l'informe de la Comissió Europea que apunta quins han de ser els requisits mínims de qualitat de les aigües residuals tractades amb finalitats agrícoles. Aquest informe s'utilitzarà com a base per definir la legislació de la UE sobre la reutilització de l'aigua en l'agricultura. L'informe estableix els paràmetres microbiològics i fisicoquímics, els valors límit associats i les freqüències de control per a l'ús d’aigües residuals tractades per a reg agrícola. També defineix les mesures preventives que cal adoptar i estableix els elements principals per a la implantació d’un marc legal de gestió del risc, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut

Llegiu-ne més

Desenvolupament rural

El primer pilar de la política agrícola común (PAC): II — los pagos directos a las explotaciones

El primer pilar de la Política Agrícola Comuna (PAC): II — els pagaments directes a les explotacions
European Parliament, 1 de gener de 2018, 5 p.
European Parliament

Us enllacem el document publicat pel Parlament Europeu el mes de gener d'enguany que proporciona una visió concisa sobre el nou sistema de pagaments directes des del mes de gener de 2015. La reforma de 2003 i la «revisió» de 2009 va dissociar la major part de les ajudes directes i les va transferir al nou règim de pagament únic (RPU) i al règim simplificat de pagament per superfície per als nous estats membres. El Reglament (UE) 1307/2013 defineix un nou sistema de pagaments directes a partir de l'1 de gener de 2015

Llegiu-ne més
shadow bottom
Informe sobre el medio rural y su vertebración social y territorial

Informe sobre el medi rural i la seva vertebració social i territorial
Consejo Económico y Social de España (CEES). 28 de gener de 2018, 163 p.
Consejo Económico y Social de España (CEES)

El Ple del Consell Econòmic i Social (CES) ha aprovat en el mes de gener l'Informe sobre el medi rural i la seva vertebració social i territorial que alerta sobre el problema del despoblament en el medi rural i n'apunta com a causes el deteriorament de l’economia, l'ocupació o les infraestructures socials a les zones rurals, factors que han minvat la qualitat de vida de la població

Llegiu-ne més
Urban agriculture in Europe Patterns, challenges and policies

L'agricultura urbana a Europa. Patrons, desafiaments i polítiques
European Parliament. 18 de desembre de 2018, 32 p.
European Parliament

S'estima que l'any 2050 el 67% de la població mundial viurà en zones urbanes. L'augment de la preocupació sobre la seguretat alimentària i el canvi climàtic ha contribuït a promoure l'interès per l’agricultura urbana i el paper que pot tenir en la seguretat alimentària. Aquest article pretén proporcionar una visió general de l'agricultura urbana examinant-la en relació amb la seguretat alimentària, l'economia, les dimensions socials i el medi ambient. L'ús d'estudis de casos breus i de recerca tant d’Europa com dels EUA explora a fons l'impacte potencial que l'agricultura urbana pot tenir i en defineix el context polític. Pel que fa al futur, haurà d'assolir la integració necessària en tots els àmbits polítics de la UE

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Climate Change Report 2017: edición España: Marcando

Climate Change Report 2017: edició Espanya
ECODES. 6 de febrer de 2018, 24 p.
ECODES

El 92% de les empreses espanyoles té objectius establerts per reduir emissions de CO2 segons aquest nou informe elaborat per ECODES. Els autors de l'informe subratllen que aquests objectius estan en línia amb el nivell de descarbonització requerit per mantenir l'increment de la temperatura global per sota dels 2 graus Celsius, objectiu principal de l'Acord de París sobre canvi climàtic signat per aproximadament 200 països

Llegiu-ne més
shadow bottom
Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050: la eficiencia energética y la electrificación= Una transició intel·ligent cap a un model energètic

Una transició intel·ligent cap a un model energètic sostenible per a Espanya l'any 2050: l'eficiència energètica i l'electrificació
Monitor DELOITTE. Gener de 2018, 80 p.
DELOITTE

Aquest informe té l'objectiu de continuar aportant una visió analítica al debat sobre la transició energètica a Espanya. Aquesta transició requerirà l'esforç de tots els sectors de l'economia, i un lideratge de les diferents administracions públiques per guiar i impulsar els canvis necessaris que permetin complir els objectius de descarbonització assumits pel nostre país. En aquest context, aquest document té els objectius següents: establir diferents escenaris d'evolució de la demanda d'energia final i les implicacions que tindrien cadascun; entendre l'estructura de generació elèctrica que seria més eficient desenvolupar; analitzar les implicacions que per a la nostra economia tindria el procés de descarbonització; enunciar les accions que s'han de posar en marxa per guiar la transició, i realitzar-la de la manera més eficient possible

Llegiu-ne més
shadow bottom
Minimum quality requirements for water reuse in agriculture: Towards a water reuse regulatory instrument at EU level

Requisits mínims de qualitat per a la reutilització de l'aigua en reg agrícola i recàrrega d'aqüífers: cap a un instrument regulador de la reutilització de l'aigua en l'àmbit de la UE
European Comission: Joint Research Centre (JRC). 7 de febrer de 2018, 63 p.
Joint Research Centre (JRC)

Us enllacem l'informe de la Comissió Europea que apunta quins han de ser els requisits mínims de qualitat de les aigües residuals tractades amb finalitats agrícoles. Aquest informe s'utilitzarà com a base per definir la legislació de la UE sobre la reutilització de l’aigua en l’agricultura. L'informe estableix els paràmetres microbiològics i fisicoquímics, els valors límit associats i les freqüències de control per a l'ús d’aigües residuals tractades per a reg agrícola. També defineix les mesures preventives que cal adoptar i estableix els elements principals per a la implantació d’un marc legal de gestió del risc, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut

Llegiu-ne més
shadow bottom

Pesca

Prospective filière française de la pêche maritime

Prospectiva del sector pesquer francès
France Agrimer. 1 de febrer de 2018, 16 p.
France Agrimer

Document que ofereix un exercici de prospectiva per al sector francès de la pesca marina l'any 2035. El propòsit d'aquest estudi és desenvolupar escenaris per al futur del sector que puguin ser utilitzats pels responsables del sector, a fi de desenvolupar estratègies reeixides

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

Etats Generaux de l’Alimentation: Journée de clôture

Estats Generals de l'Alimentació: jornada de cloenda
21 de desembre de 2017, 6 pàgines + Projecte de llei
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Us enllacem el document extret de la jornada de cloenda del debat sobre els Estats Generals de l’Alimentació impulsats pel Govern francès. Conté informació sobre quins seran els reptes i objectius de la nova política agroalimentària del Govern d'Emmanuel Macron que es vertebra en 3 eixos: garantir la sobirania alimentària, promoure opcions d'aliments saludables i respectuosos envers el medi ambient i reduir les desigualtats en l'accés als aliments sostenibles i de qualitat. A part del document que resumeix l'estratègia en matèria agroalimentària, hi ha un segon enllaç amb el Projecte de llei aprovat el 31 de gener de 2018 que concreta amb precisió el full de ruta del sector agrari resumit en el primer enllaç

Llegiu-ne més
shadow bottom
Etats Generaux de l’Alimentation: Journée de clôture

Estats Generals de l'Alimentació: jornada de cloenda
21 de desembre de 2017, 6 pàgines + Projecte de llei
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Projecte de llei aprovat el 31 de gener de 2018 que concreta amb precisió el full de ruta del sector agrari resumit en el primer enllaç

Llegiu-ne més

Producció ecològica

Estrategia para la producción ecológica 2018-2020

Estratègia per a la producció ecològica 2018-2020
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 8 de febrer de 2018, 61 p.
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

Us enllacem l'informe estratègic publicat recentment pel MAPAMA que té per objectiu potenciar el sector de la producció ecològica espanyola i la seva adaptació a les circumstàncies i tendències del mercat, coincidint amb el nou marc reglamentari europeu aprovat l'any 2017. Les prioritats assenyalades en el document són: Fomentar el consum intern i millorar la comercialització de productes ecològics. Contribuir a una millor vertebració sectorial de la producció ecològica. Donar suport al creixement i la consolidació de la producció ecològica, amb especial atenció a la ramaderia ecològica i el sector industrial. I estudiar el paper de la producció ecològica en la política de medi ambient i adaptació al canvi climàtic

Llegiu-ne més
shadow bottom
Les exploitations en agriculture biologique: quelles performances économiques?

Les explotacions en l'agricultura ecològica: quines actuacions econòmiques?
Institut National de la Statistique et des Études Econòmiques (INSEE). 5 de desembre de 2017, 12 p.
Institut National de la Statistique et des Études Econòmiques (INSEE)

L'agricultura ecològica francesa ha anat creixent de manera exponencial durant 20 anys en resposta a la demanda creixent dels consumidors i les polítiques públiques que afavoreixen el desenvolupament de pràctiques més respectuoses envers el medi ambient. Amb superfícies i/o ramats més reduïts que els convencionals, les explotacions ecològiques especialitzades en viticultura, horticultura o producció de llet de vaca registren l'any 2013, de mitjana, una millor rendibilitat per unitat física de producció i capital compromès que les granges convencionals. Aquest document analitza les raons d'aquestes diferències en la rendibilitat

Llegiu-ne més

Sectors productius

Trend Report 2018: Disruption in Fruit and Vegetable Distribution

Informe sobre tendències 2018: la disrupció en la distribució de fruita i verdura
Fruit Logistica, 6 de febrer de 2018.
Fruit Logistica

Un nou informe explica com els mercats, els consumidors, les empreses i la tecnologia redissenyaran el negoci de productes frescos. Fruit Logística, la fira líder del comerç global hortofructícola, ha publicat un important informe sobre el desenvolupament de noves tecnologies, el creixement de la venda minorista en línia i l'augment del consum fora de casa, tres àrees que canviaran radicalment la cadena de subministrament de productes frescos en els pròxims deu anys. Oferim l'enllaç per accedir a la introducció, ara d'accés lliure

Llegiu-ne més
shadow bottom
Analyse et suivi concurrentiel du champignon de couche frais et transformé en Europe en 2016

Anàlisi i seguiment competitiu del bolet fresc i processat a Europa l'any 2016
France Agrimer. Desembre de 2017, 3 p.
France Agrimer

El problema del bolet és diferent segons la seva destinació: el mercat de bolets frescos o els fongs processats (enllaunats o congelats). Els fluxos entre països intra i extraeuropeus varien segons els termes competitius en constant evolució i el canvi dels sistemes de consum. El mercat és global, ja que la Unió Europea representa aproximadament el 50% de la producció mundial. La indústria francesa va produir 96.000 tones de xampinyons l'any 2016, cosa que representa el 9% de la producció europea total (1,12 milions de tones)

Llegiu-ne més

Tecnologia (R+D) i Innovació

What if all our meat were grown in a lab?

Què passaria si tota la nostra carn es produís en un laboratori?
European Parliament. 28 de gener de 2018, 2 p.
European Parliament

Us enllacem un document elaborat per la Unitat de Previsió Científica del Parlament Europeu en què es fa una anàlisi de prospectiva científica. L'informe respon a les preguntes següents: podria ser la carn de laboratori la resposta als nostres problemes ambientals? i com seria l'impacte en el sector agrícola de la UE?

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament