Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Març 2018 #0206
The Relationship Between Patronizing Direct-to-Consumer Outlets and a Household’s Demand for Fruits and Vegetables

La relació entre la venda directa al consumidor i la demanda domèstica de fruites i hortalisses
United States Department of Agriculture (USDA). Gener de 2018, 34 p. + resum.
United States Department of Agriculture (USDA)

L'USDA treballa per desenvolupar, millorar i ampliar els punts de venda directa al consumidor. Aquest estudi analitza si comprar directament als agricultors augmenta el nivell de despesa total de les famílies per a fruites i hortalisses, incloses les compres als minoristes no contractistes, o, alternativament, acumula les despeses d'aquests aliments en altres parts del pressupost

Llegiu-ne més

Indústria agroalimentària

The Relationship Between Patronizing Direct-to-Consumer Outlets and a Household’s Demand for Fruits and Vegetables

La relació entre la venda directa al consumidor i la demanda domèstica de fruites i hortalisses
United States Department of Agriculture (USDA). Gener de 2018, 34 p. + resum.
United States Department of Agriculture (USDA)

L'USDA treballa per desenvolupar, millorar i ampliar els punts de venda directa al consumidor. Aquest estudi analitza si comprar directament als agricultors augmenta el nivell de despesa total de les famílies per a fruites i hortalisses, incloses les compres als minoristes no contractistes, o, alternativament, acumula les despeses d'aquests aliments en altres parts del pressupost

Llegiu-ne més
shadow bottom
The Relationship Between Patronizing Direct-to-Consumer Outlets and a Household’s Demand for Fruits and Vegetables

La relació entre la venda directa al consumidor i la demanda domèstica de fruites i hortalisses
United States Department of Agriculture (USDA). Gener de 2018, 34 p. + resum.
United States Department of Agriculture (USDA)

[Resum]

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Perspectives on transitions to sustainability

Perspectives sobre transicions a la sostenibilitat
European Environment Agency, 14 de març de 2018.
European Environment Agency

L'intercanvi entre una societat sostenible i el medi ambient suposarà un gran desafiament per a Europa, i comportarà canvis fonamentals en la manera en què satisfà la demanda per cobrir necessitats com l'alimentació, l'energia, el transport i l'habitatge. Diverses comunitats acadèmiques i polítiques s'enfronten a aquests reptes, segons un informe de l'Agència Europea de Medi Ambient publicat avui, que recull informació des de diferents perspectives sobre com es podria aconseguir una transició tan complexa

Llegiu-ne més
shadow bottom
Économiser l'eau pour l'irrigation par les changements de pratiques agricoles : analyse comparée de politiques publiques et pistes d'amélioration en France

Estalviar aigua de reg mitjançant canvis en les pràctiques agrícoles: anàlisi comparativa de polítiques públiques i àmbits de millora a França
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 7 de març de 2018, 110 p.
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Aquest estudi analitza els incentius per modificar les pràctiques agrícoles a fi d'estalviar recursos hídrics. Es basa en una revisió de la literatura, entrevistes amb experts i 7 casos d'estudi en 5 països (Xipre, Espanya, Grècia, Itàlia i Romania)

Llegiu-ne més
shadow bottom
Économiser l'eau pour l'irrigation par les changements de pratiques agricoles : analyse comparée de politiques publiques et pistes d'amélioration en France

Estalviar aigua de reg mitjançant canvis en les pràctiques agrícoles: anàlisi comparativa de polítiques públiques i àmbits de millora a França
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 7 de març de 2018, 110 p.
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

[Annexes]

 

Llegiu-ne més

Política agrària

A common vision for the future of EU Food Systems

Una visió comuna per al futur dels sistemes alimentaris de la UE
Farm Europe. 6 de març de 2018, 32 p.
Farm Europe

Document final que Farm Europe va presentar al Parlament Europeu el 6 de març de 2018. Recull els resultats i les recomanacions del Fòrum Global d'Aliments 2017, i es basa en un any de consultes i discussions entre les parts interessades. L'informe posa en relleu 5 accions clau que cal incloure en la futura política agrícola per potenciar el rendiment econòmic i mediambiental dels sistemes agroalimentaris de la UE

Llegiu-ne més
shadow bottom

Sectors productius

European Research and Innovation: The context for the fruit and vegetable sector

Recerca i innovació europees: el context del sector hortofructícola
European Commission. Brussel·les. 23 de gener de 2018, 14 p.
AREFLH

Presentació de la Comissió Europea a la conferència organitzada per AREFLH, EUFRIN i EUVRIN Freshfel Europe. Aquesta conferència es proposa els objectius següents: fer un inventari dels projectes actuals de recerca i innovació en el sector hortofructícola; presentar els projectes del sector F&V finançats amb èxit en el programa de treball de 2017; identificar oportunitats rellevants incloses en el Programa de treball 2018-2020 per al sector F&V; posar-se en contacte amb els funcionaris de la Comissió Europea i els principals representants del sector i la recerca, i compartir les experiències dels investigadors i els actors de la indústria.

[Presentació]

Llegiu-ne més
shadow bottom
Fruit and vegetable related research in Horizon2020 and FP7: some facts

Investigació relacionada amb fruites i hortalisses en l'horitzó 2020 i FP7: alguns fets
Freshfel. Brussel·les. 23 de gener de 2018, 6 p.
AREFLH

Presentació de Freshfel a la conferència organitzada per AREFLH, EUFRIN i EUVRIN Freshfel Europe. Aquesta conferència es proposa els objectius següents: fer un inventari dels projectes actuals de recerca i innovació en el sector hortofructícola; presentar els projectes del sector F&V finançats amb èxit en el programa de treball de 2017; identificar oportunitats rellevants incloses en el Programa de treball 2018-2020 per al sector F&V; posar-se en contacte amb els funcionaris de la Comissió Europea i els principals representants del sector i la recerca, i compartir les experiències dels investigadors i els actors de la indústria

[Presentació]

Llegiu-ne més
Overview of Project

Descripció general del projecte
Eufruit. Freshfel. Brussel·les. 23 de gener de 2018, 10 p.
AREFLH

[Presentació]

Llegiu-ne més

Tecnologia (R+D) i Innovació

Energía renovable para un desarrollo rural sostenible: posibles sinergias significativas, pero en su mayoría no materializadas en la pràctica

Energia renovable per a un desenvolupament rural sostenible: possibles sinergies significatives, però la majoria no materialitzades en la pràctica
Tribunal de Comptes Europeu, 1 de març de 2018.
Tribunal de Comptes Europeu

Segons un nou informe del Tribunal de Comptes Europeu, consultable des d'aquest enllaç, l'energia renovable hauria d'estar més vinculada a les polítiques rurals. La Unió Europea hauria d'aprofitar més les sinergies. Tanmateix, els auditors constaten que la majoria dels països examinats no utilitzen els fons de desenvolupament rural per atorgar prioritat a projectes d'energia renovable que també podrien contribuir al desenvolupament rural sostenible

Llegiu-ne més
shadow bottom
Informations, connaissances, innovations : l'autre mondialisation des systèmes alimentaires

Informació, coneixement, innovació: l'altra globalització dels sistemes alimentaris
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Centre d’Etudes et de Prospective. 9 de març de 2018, 8 p.
AGRESTE

L'exercici MOND'Alim 2030, liderat pel Centre d'Estudis i Prospectiva, estudia la fase actual de globalització dels sistemes alimentaris i en documenta les principals dinàmiques de treball. Un dels capítols està dedicat a la difusió de la informació, la producció de coneixement i la difusió d'innovacions; destaca els principals problemes d'estructuració i formula hipòtesis per al futur: augment de la integració internacional dels sistemes d'informació, preponderància de les empreses globals en R+D, globalització d'idees i renovació de paradigmes agrícoles. Si en voleu més informació, consulteu el capítol 3 de MOND'Alim2030, panorama prospectif de la mondialisation des systèmes alimentaires, Paris, La Documentation Française

Llegiu-ne més
Opportunities and Challenges for Research on Food and Nutrition Security and Agriculture in Europe

Oportunitats i reptes per a la recerca sobre seguretat alimentària i nutricional i agricultura a Europa
European Academies Science Advisory Council. 2017, 80 p.
European Academies Science Advisory Council

El document analitza com la recerca pot ajudar a resoldre els reptes de l'agricultura, els sistemes alimentaris i la nutrició a Europa. El Consell Assessor Científic d'Acadèmies Europees, autor d’aquest informe, vol fer una contribució al projecte mundial iniciat per l'InterAcademy Partnership (IAP). El treball de l'IAP reuneix perspectives regionals en paral·lel de l'Àfrica, l'Àsia, Amèrica i Europa.

Llegiu-ne més
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament