Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Abril 2018 #0207
Iniciativa para ampliar la escala de la agroecologia

Iniciativa per ampliar l'escala de l'agroecologia: transformar l'alimentació i els sistemes agrícoles de suport als ODS
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Segundo Simposio Internacional sobre Agroecología. 3-5 d'abril de 2018, 18 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Enllacem el document que recull una nova Iniciativa per ampliar l'escala de l'agroecologia orientada al futur i a l'adopció de mesures, en cooperació amb els principals col·laboradors com ara el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA). Es tracta d'una visió per ampliar l'abast de l'agroecologia i transformar els sistemes alimentaris i agrícoles per assolir els ODS. El document respon a quatre qüestions clau: Quin és el potencial de l'agroecologia per contribuir a l'Agenda 2030? Quins són els desafiaments i les oportunitats lligats a ampliar l'escala de l'agroecologia? Quines són les principals àrees de treball sobre les quals la Iniciativa s'hauria de centrar? I quin és el camí que ha de seguir la Iniciativa per ampliar l'escala de l'Agroecologia?

Llegiu-ne més

Agroclimatologia

Overall, a fair start to the season

En general, bon començament de l'estació
Joint Research Centre. MARS Bulletin, vol. 26, núm. 3, 19 de març de 2018
Joint Research Centre

Els danys per gelada es mantenen controlats malgrat el fred viu de finals d'hivern. Durant el final de febrer i els primers dies de març, l'Europa central i oriental es trobava sota la influència d'un fred ben viu, amb temperatures mínimes des de -10° C (França, Alemanya i al llarg de l'oest de la costa de la mar Negra) fins a -20° C (República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Romania, Bulgària, els Balcans) o fins i tot més baixes (països bàltics, Finlàndia, Suècia, Ucraïna i Rússia). Les previsions de rendibilitat dels cultius d'hivern són força optimistes, malgrat que encara és aviat meteorològicament parlant. Es preveuen, en l'àmbit de la UE, percentatges superiors a la mitjana dels últims 5 anys

Llegiu-ne més
shadow bottom

Crisi alimentària

Global report on food crises 2018

Informe global sobre crisis alimentàries 2018
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 15 de març de 2018, 202 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations

El nou informe presentat avui alerta sobre els nivells creixents de fam aguda. Uns 124 milions de persones en 51 països van ser afectades per la inseguretat alimentària aguda l'any 2017, 11 milions més que l'any anterior, segons l'última edició de l'Informe mundial sobre crisis alimentàries. Aquest augment ha estat causat en gran part per conflictes nous o que s'han intensificat a Myanmar, el nord-est de Nigèria, la República Democràtica del Congo, el Sudan del Sud i el Iemen. Les sequeres prolongades van provocar també males collites consecutives en països ja enfrontats a nivells elevats d'inseguretat alimentària i malnutrició a l'Àfrica oriental i austral

Llegiu-ne més
shadow bottom
The Impact of Disasters and Crises on Agriculture

L'impacte dels desastres i les crisis en l'agricultura
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 15 de març de 2018, 168 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Segons aquest informe, els desastres naturals causen pèrdues de milers de milions de dòlars EUA anuals als agricultors de països en desenvolupament. La sequera és la més destructiva d'un ampli ventall d'amenaces que inclou inundacions, incendis forestals, tempestes, plagues de les plantes, brots de malalties animals, vessaments químics i algues tòxiques. La meitat d'aquestes pèrdues, per un valor de 48.000 milions de dòlars, va passar a l'Àsia. La recomanació de la FAO és desenvolupar estructures adequades de governança de desastres i crisis, incloses polítiques favorables, capacitats reforçades i mecanismes de finançament específics

Llegiu-ne més

Indústria agroalimentària

Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention

Estudi de mercat sobre dates de caducitat dels aliments i altra informació proporcionada en les etiquetes alimentàries i prevenció del malbaratament d'aliments
European Commission, gener de 2018.
European Commission

Aquest estudi s'ha dut a terme per ajudar a aplegar informació sobre les accions de la Unió Europea (UE) per prevenir els residus d'aliments com a part del Pla d'acció d'economia circular. L'estudi va examinar l'aplicació pràctica de la legislació europea sobre la data de caducitat en l'etiquetatge, concretament en vuit estats membres de la UE (Alemanya, Grècia, Hongria, Països Baixos, Polònia, Eslovàquia, Espanya i Suècia) i les seves implicacions per a la prevenció del malbaratament alimentari. L'estudi estima que fins a un 10% dels 88 milions de tones de residus d'aliments generats anualment a la UE està vinculat al marcatge de data. Les principals categories alimentàries que contribueixen al malbaratament alimentari són fruites i hortalisses, productes de fleca, carn i peix, aus de corral i productes lactis

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Climate-Smart Forestry: mitigation impacts in three European regions

Boscos Climàticament Inteligents: impactes de la mitigació del canvi climàtic en tres regions europees
European Forest Institute. 28 de març de 2018, 32 p.
European Forest Institute

El nou informe sobre política científica de l'EFI demostra com les diferents mesures forestals climàtico-intel·ligents en tres regions europees poden millorar el paper dels boscos en l'abordatge del canvi climàtic. Les mesures forestals climàtics intel·ligents concretes poden contribuir a eliminar CO2 en tres regions europees analitzades amb casuística i reptes diferents: Espanya, i en concret Catalunya, República Txeca i República d'Irlanda. En són autors, entre altres, Antoni Trasobares i José Ramon González del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Llegiu-ne més
shadow bottom
Recursos hídrics:Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua: Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarollo de los Recursos Hídricos 2018

Solucions basades en la naturalesa per a la gestió de l'aigua: Informe mundial de les Nacions Unides sobre el desenvolupament dels recursos hídrics 2018
ONU-AGUA. 19 de març de 2018, 168 p.
ONU-AGUA

L'Informe mundial sobre el desenvolupament dels recursos hídrics de les Nacions Unides en la seva edició de 2018 advoca per les solucions basades en la naturalesa per millorar l'abastament i la qualitat de l'aigua i reduir l'impacte de catàstrofes naturals. L'informe també aposta per l'ús d'infraestructures “verdes” (per oposició a les infraestructures “grises”) i la implementació d'una enginyeria ecològica que tindria múltiples aplicacions en el sector agrícola: el desenvolupament de sistemes d'irrigació "verds" més efectius permet, per exemple, disminuir la pressió sobre la terra, reduir la pol·lució i limitar l'erosió dels sòls i la quantitat d'aigua necessària

Llegiu-ne més
shadow bottom
Implementation roadmaps 2015-2018. 8th Word Water Forum

Fulls de ruta d'implementació
8th Word Water Forum. Brasilia. 18-23 de març de 2018, 88 p.
Word Water Forum

Informe síntesi del 8è Fòrum Mundial de l'Aigua publicat pel Consell Mundial de l'Aigua, en col·laboració amb el Fòrum de l'Aigua de Corea i el Ministeri de Territori, Infraestructures i Transports de la República de Corea. Es tracta d’una síntesi sobre rutes d’implementació del 8è Fòrum Mundial de l'Aigua. Aquest treball pretén compartir estudis de casos d'èxit i lliçons apreses i contribuir a l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Proposa també un seguit de recomanacions per assolir aquests objectius

Llegiu-ne més
Water stress and human migration: a global, georeferenced review of empirical research

Estrès hídric i migració humana: una revisió global i georeferenciada de la investigació empírica
Food and Agriculture Organization of the United Nations. 21 de març de 2018, 40 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations

Aquest informe avalua i fa el mapa de 184 articles d'investigació empírica revisats per experts, seleccionats per centrar-se en els vincles entre l'estrès hídric i la migració humana. Primer i més important, aquesta literatura afirma que la migració és universal. La migració és un procés social extremadament comú i és normal en gairebé totes les societats de la terra. A més, la migració no és una resposta patològica al canvi ambiental. La migració influenciada per l'entorn (si n’hi ha) rarament és una amenaça per als recursos de les regions receptores. La literatura observa, tanmateix, que els resultats socials negatius poden derivar de narratives que estigmatitzen els migrants

Llegiu-ne més
shadow bottom
Assessment of land degradation and restoration

Avaluació de la degradació i la restauració del sòl
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 24 de març de 2018, 32 p.
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

Es desprèn de l'informe que la biodiversitat pateix un declivi seriós i continuat en totes les regions del món, cosa que redueix la capacitat de la natura per contribuir al benestar de la ciutadania. Així ho han constatat els membres de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (IPBES). Els informes avaluen la situació en quatre regions globals: les Amèriques, l'Àsia-Pacífic, l'Àfrica i Europa i l'Àsia central. En aquesta última zona, els científics assenyalen l'agricultura i silvicultura intensives com a elements clau de la pèrdua de biodiversitat i calculen que el 25% del sòl agrícola a la Unió Europea està afectat per l'erosió, un fenomen que pot comprometre la producció d'aliments en unir-se al descens de la matèria orgànica en el sòl

Llegiu-ne més
shadow bottom

Política agrària

Iniciativa para ampliar la escala de la agroecologia

Iniciativa per ampliar l'escala de l'agroecologia: transformar l'alimentació i els sistemes agrícoles de suport als ODS
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Segundo Simposio Internacional sobre Agroecología. 3-5 d'abril de 2018, 18 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Enllacem el document que recull una nova Iniciativa per ampliar l'escala de l'agroecologia orientada al futur i a l'adopció de mesures, en cooperació amb els principals col·laboradors com ara el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA). Es tracta d'una visió per ampliar l'abast de l'agroecologia i transformar els sistemes alimentaris i agrícoles per assolir els ODS. El document respon a quatre qüestions clau: Quin és el potencial de l'agroecologia per contribuir a l'Agenda 2030? Quins són els desafiaments i les oportunitats lligats a ampliar l'escala de l'agroecologia? Quines són les principals àrees de treball sobre les quals la Iniciativa s'hauria de centrar? I quin és el camí que ha de seguir la Iniciativa per ampliar l'escala de l'Agroecologia?

Llegiu-ne més
shadow bottom
Briefing paper: Future of the CAP

Document informatiu: el futur de la PAC
European Court of Auditors. 19 de març de 2018, 34 p.
European Court of Auditors

Enllacem el document informatiu sobre el futur de la PAC, en resposta a la comunicació de la Comissió Europea relativa a la PAC POST 2020. Els auditors de la UE demanen per a la PAC objectius ambiciosos, pertinents i de valor afegit per a Europa. Segons els auditors, algunes de les mesures de la PAC tenen objectius poc clars: per exemple, l'objectiu d'«ecologització» (que es va introduir en l'última reforma de la PAC per reforçar els seus resultats mediambientals) no tenia fites específiques relatives a la contribució d'aquesta mesura al medi ambient i al clima. Els auditors demanen que s'elabori un sistema estadístic a la UE que proporcioni informació sobre el nivell de vida de la població agrícola

Llegiu-ne més

Sectors productius

Élevages bovins viande: s'adapter à la demande des marchés

Bestiar boví de carn: adaptació a la demanda dels mercats
FranceAgriMer, 20 de febrer de 2018.
FranceAgriMer

Els objectius d'aquest estudi dut a terme per l'Institut de l'Èlévage (Idele) i encarregat per FranceAgriMer són fer recomanacions a les explotacions franceses de boví de carn per, d'una banda, adaptar-se a l'entorn econòmic actual i al context d'un mercat europeu competitiu, i, d'altra banda, satisfer la demanda

Llegiu-ne més
shadow bottom
L’agriculture ukrainienne : évolutions et principaux enjeux

L'agricultura ucraïnesa: novetats i problemes principals
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (France). Centre d'Études et de Prospective. “Analyse”. Març de 2018, 4 p.
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Ucraïna bat els registres de producció de cereals i oleaginoses, i podria duplicar les seves exportacions en deu anys. El país presenta una gamma d'estructures agràries en ràpida evolució, que van des de microexplotacions a les grans explotacions de centenars de milers d'hectàrees, majoritàriament propietat d'empresaris ucraïnesos. Gairebé vint anys després de la privatització de les explotacions col·lectives, els reptes continuen sent nombrosos. Mentre que l'agricultura ucraïnesa fa front al deteriorament del seu capital natural i les seves importants necessitats d'inversió, l'estat ha de modernitzar al mateix temps les polítiques agràries i terrestres

Llegiu-ne més
shadow bottom
Trend Report 2018: Cold chain logistics and Technology

Informe sobre tendències del sector hortofructícola 2018: logística i tecnologia en la cadena de fred
Fruit Logistica, 3 d'abril de 2018.
Fruit Logistica

La part segona de l'informe de tendències del sector hortofructícola 2018 se centra en la cadena de subministrament i suggereix que l'enfocament de confrontació, tradicionalment adoptat per alguns dels principals supermercats, disminuirà en el futur per al sector de fruites i verdures. D’altra banda, se’n desprèn que la innovació en logística i tecnologia permetrà a productors, proveïdors i minoristes de fruita i horta assolir 4 objectius clau per fer front a una demanda del mercat més eficient i transparent. Segons els autors, aquests objectius són crear cadenes de subministrament més ràpides i flexibles, precises, transparents i sostenibles

Llegiu-ne més
shadow bottom
Quelles variétés adaptées aux futurs Sistemes de producció arboricoles i aux futurs demanda de fruites?

Quines seleccions varietals s'adaptaran millor als futurs sistemes de producció i a la demanda fructícola?
FranceAgrimer. Març de 2018, 16 p.
FranceAgrimer

FranceAgriMer, per iniciativa de Fruites GIS amb una forta implicació de Ctifl i l'INRA, és la responsable d'aquest estudi sobre la fruita del futur. L'estudi presenta 4 escenaris a l'horitzó de 2035-2040: Innovacions varietals per a un hort adaptat al canvi climàtic; Pilots transformadors d'innovació varietal; Creació de varietats fructícoles d'evolució lenta per a un mercat de baix preu, i Una dinàmica varietal controlada per a un consumidor exigent

Llegiu-ne més
Combien coûte la production de lait?: Les coûts de la production laitière en France – Résultats pour les années 2016 et 2017

Quant costa la producció de llet? Els costos de la producció lletera a França – resultats dels anys 2016 i 2017
European Milk Board (EMB). Març de 2018, 24 p.
European Milk Board

Després de diversos anys, l'European Milk Board (EMB) torna a publicar els estudis sobre costos de producció de llet dels principals productors de la UE. Es desprèn de l'informe que no és sorprenent que els agricultors francesos tinguin els majors costos de producció: 451,4 €/t. Però amb un preu pagat lleugerament més alt que en altres països, és a França on la relació preu/cost pagat és més baixa: el 24% dels costos no estan cobertes pels preus. A Bèlgica i Luxemburg, aquesta ràtio arriba al 35%

Llegiu-ne més
shadow bottom
Informe económico del sector vitivinícola 2017 [Dins] Memória de la Federación Española del Vino (FEV)

Informe econòmic del sector vitivinícola 2017 [dins]: memòria de la Federació Espanyola del Vi (FEV)
15 de març de 2018, p. 68-80.
Federación Española del Vino (FEV)

Com cada any, enllacem l'informe econòmic del sector vitivinícola que elabora l'Observatori Espanyol de Mercat del Vi per a la memòria de la Federació Espanyola del Vi (FEV). Segons el resum inclòs en l'informe El món del vi, i, dins d'aquest món, Espanya com un dels més importants protagonistes, hi ha la sensació d'escassetat de producte. Produccions curtes en els principals productors mundials de manera coincident comporten que, tot i haver-hi existències encara comparativament no gaire baixes, el comerç mundial s'alenteixi en litres i els vins s'encareixin de manera generalitzada. A l'espera de veure com evoluciona la collita 2018 a l'hemisferi sud, el gran dubte és com poden reaccionar els mercats a aquest relatiu encariment

Llegiu-ne més
shadow bottom

Teconologia (R+D) i Innovació

L'amont agricole veut répondre aux enjeux du 21ème siècle

L'agricultura d'alt nivell vol respondre als reptes del segle XXI
Asterès. 21 de març de 2018, 39 p.
Asterès

Segons aquest informe encarregat per l'empresa Bayer a la consultora Asterès, les innovacions tecnològiques aplicades a l'agronomia han permès augmentar-ne els rendiments exponencialment entre 1961 i 2004, cosa que ha contribuït a la seguretat alimentària. Tot i l'augment de la població mundial, les superfícies de conreus han augmentat "només" en un 50%. Asterès indica que aquesta pujada de rendiments ha estat acompanyada d'una moderació dels preus dels aliments. No obstant això, sembla que s'està generant un límit en l'augment de rendiments, de manera que l'autor de l'informe creu que l'agricultura ha de continuar evolucionant amb l'ajut de la biotecnologia, la informàtica i la intel·ligència artificial a fi de vetllar per la seguretat alimentària a l'horitzó 2050 quan la necessitat d'aliments augmentarà en un 50%

Llegiu-ne més
shadow bottom
Informe COTEC 2017: Innovación en España

Informe COTEC 2017: innovació a Espanya
Fundación COTEC para la Innovación. Abril de 2018, 122 p.
Fundación COTEC

L'informe destaca que el Govern espanyol només va gastar tres de cada 10 euros pressupostats per a R+D l'any 2017. La fundació COTEC afirma que la inversió en recerca i desenvolupament toca mínims des de l'any 2000, any en què es comença a comptabilitzar la dada. Segons el document, aquesta manca d'execució situa Espanya com un dels tres països al costat de Portugal i Finlàndia que no han recuperat encara els nivells d'inversió en R+D+I entre el sector públic i el privat. Si només s'atén la despesa pública, els països que no han restablert les cotes prèvies a la recessió són Espanya, Bulgària, Croàcia, Xipre, Hongria, Polònia, Portugal i Eslovènia

Llegiu-ne més
Biomass production, supply, uses and flows in the European Union: First results from an integrated assessment

BIOMASSA

Producció, subministrament, usos i fluxos de la biomassa a la Unió Europea: primers resultats d'una avaluació integrada
European Commission: Joint Research Centre (JRC). 2018, 126 p.
Joint Research Centre (JRC)

L'informe presenta una avaluació de la producció, els usos, els fluxos i els impactes mediambientals relacionats amb la biomassa de la UE procedent dels sectors agrari, silvícola, pesquer i aqüícola, i les algues. Les estimacions quantitatives deriven de les dades disponibles i del coneixement actual, tot i que destaquen les incerteses i les llacunes restants. El treball s'emmarca dins de l'estudi de biomassa del JRC i està destinat a donar suport a la bioeconomia de la UE i les polítiques relacionades. La biomassa agrícola total produïda anualment a la UE es va estimar en 956 Mt de matèria seca per any (excloent pastures). El total de la biomassa llenyosa procedent dels boscos de la UE-28 es va estimar en 18.600 Mt de matèria seca. La producció de la pesca i l'aqüicultura dels estats membres de la UE-28 equival a 6,05 Mt de massa humida (aproximadament correspon a 1,5 Mt de pes sec)

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament