Novetats Documentals
El món agrari, alimentari i rural a Internet
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Gabinet Tècnic
Juny 2018 #0211

Document d'interès

Positions of the short supply chains in the Member States of the European Union, especially in Hungary

Posicions sobre la venda directa de productes agrícoles en els estats membres de la Unió Europea, en especial Hongria
Szent István University; Óbuda-University. 162nd EAAE Seminar The evaluation of new CAP instruments: Lessons learned and the road ahead. Budapest (Hongria), 26-27 d'abril de 2018.
AGECONSEARCH

Aquest document de treball al seminari sobre avaluació d'instruments de la PAC examina els antecedents polítics d'ajuts a les cadenes curtes de subministrament d'aliments (SSC). L'objectiu principal de l'informe és respondre la pregunta següent: quines són les raons econòmiques i agroeconòmiques que diferencien el pes dels ajuts a les cadenes curtes de subministrament alimentari en els estats membres de la UE, en els seus programes de Desenvolupament Rural (PDR)?

Llegiu-ne més

Desenvolupament rural

Urban and peri-urban agriculture in the EU

Agricultura urbana i periurbana a la UE
European Parliament. 16 d'abril de 2018, 89 p.
European Parliament

Aquest estudi del Comitè de Recerca Agrícola del Parlament Europeu presenta una visió general sobre l'agricultura urbana i l'agricultura periurbana (UPUA), la diversitat de fenòmens, motivacions, trets distintius, beneficis i limitacions. La UPUA es contextualitza en relació amb les transformacions socials i econòmiques, els objectius estratègics de la UE, les polítiques i els enfocaments del sistema alimentari regional. L'informe mostra com estratègies empresarials com la diversificació, la diferenciació i l'especialització obren oportunitats prometedores per a la creació de valor econòmic de la multifuncionalitat implícita en l'agricultura urbana i periurbana

Llegiu-ne més
shadow bottom

Indústria agroalimentària

La bioeconomía en el sistema agroalimentario: seguridad alimentaria

La bioeconomia en el sistema agroalimentari: seguretat alimentària
Universidad Complutense de Madrid; McDonald's España. [Dins] CajaMar. Mediterráneo Económico. Juny de 2018. Vol. 31, p. 219-233.
CajaMar

Us enllacem un capítol corresponent al volum número 31 de la publicació de la Fundació CajaMar titulada Mediterráneo Económico, enguany dedicada al tema de la bioeconomia i el desenvolupament sostenible. Aquest capítol se centra en el problema de la Seguretat Alimentària, assumpte que està sent abordat per institucions internacionals com la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura), exemple de governança internacional pel qual els governs de les nacions cedeixen part del seu paper a institucions supranacionals amb el suport igualment d'organitzacions socials i institucions acadèmiques

Llegiu-ne més
shadow bottom
Positions of the short supply chains in the Member States of the European Union, especially in Hungary

Posicions sobre la venda directa de productes agrícoles en els estats membres de la Unió Europea, en especial Hongria
Szent István University; Óbuda-University. 162nd EAAE Seminar The evaluation of new CAP instruments: Lessons learned and the road ahead. Budapest (Hongria), 26-27 d'abril de 2018.
AGECONSEARCH

Aquest document de treball al seminari sobre avaluació d'instruments de la PAC examina els antecedents polítics d'ajuts a les cadenes curtes de subministrament d'aliments (SSC). L'objectiu principal de l'informe és respondre la pregunta següent: quines són les raons econòmiques i agroeconòmiques que diferencien el pes dels ajuts a les cadenes curtes de subministrament alimentari en els estats membres de la UE, en els seus programes de Desenvolupament Rural (PDR)?

Llegiu-ne més
shadow bottom

Medi ambient

Transforming food and agriculture to achieve the SDGS

Transformar l'alimentació i l'agricultura per assolir els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)
Food and Agriculture Organization (FAO), 7 de juny de 2018.
Food and Agriculture Organization (FAO)

Amb l'objectiu d'ajudar les persones responsables de les polítiques i altres actors del desenvolupament a accelerar el progrés cap als compromisos globals d'acabar amb la pobresa i la fam, la FAO ha llançat un conjunt de 20 accions interconnectades dissenyades per mostrar l’impacte de l'agricultura sostenible enfront dels grans desafiaments del planeta

Llegiu-ne més
shadow bottom
Huella ecológica, económica, social y sanitaria de la Ganadería en España

Petjada ecològica, econòmica, social i sanitària de la ramaderia a Espanya
Fundación Entretantos. 4 de juny de 2018, 104 p.
Fundación Entretantos

Els objectius de l'informe que us enllacem són: elaborar un diagnòstic del sector ramader a Espanya que abasti tant les modalitats intensives com les extensives i la ramaderia ecològica, i que mostri els principals paràmetres de la seva evolució en els últims anys i de la seva situació actual; avaluar el comportament i les principals magnituds socials, econòmiques, sanitàries i ambientals relacionades amb la ramaderia a Espanya relacionant-los amb les tendències detectades en la seva anàlisi; proposar una sèrie de conclusions sobre la sostenibilitat de la ramaderia i el consum de carn i altres productes animals en el context de la societat espanyola, i proposar algunes recomanacions per abordar el seu paper socioeconòmic i ambiental a llarg termini i la seva contribució al desenvolupament sostenible

Llegiu-ne més
Perspectivas de una bioeconomía forestal en el mediterráneo

Perspectives d'una bioeconomia forestal en el Mediterrani
Instituto Forestal Europeo et al. [Dins] CajaMar. Mediterráneo Económico. Juny de 2018. Vol. 31, p. 63-93.
CajaMar

Us enllacem un capítol corresponent al volum número 31 de la publicació de la Fundació Caja Mar titulada Mediterráneo Económico, enguany dedicada al tema de la bioeconomia i el desenvolupament sostenible. Segons els autors, el potencial dels béns i serveis forestals per contribuir a la bioeconomia circular al sud d'Europa és alt, però no passarà per se

Llegiu-ne més
shadow bottom

Mercats mundials

Trade-Offs: The Harsh Reality of Going-it-Alone as ‘Global Britain’

Els inconvenients no exposats: la dura realitat comercial d'anar pel nostre compte com a “Regne Unit Global”
Open Britain. 6 de juny de 2018, 36 p.

Informe d'un grup de pressió antiBrèxit que exposa els inconvenients als quals s'enfrontarà la Gran Bretanya en intentar aconseguir acords comercials internacionals propis fora de la Unió Duanera i l'àrea econòmica d'Europa. Es posen sota la lupa acords amb els Estats Units, la Xina, l'Índia, els Estats del Golf, Austràlia i Nova Zelanda. Entre altres qüestions, destaca que els Estats Units volen ampliar les seves exportacions agrícoles i competir amb els productors del Regne Unit en condicions d’igualtat. Qualsevol reducció de la protecció que actualment ofereix la UE posarà pressió sobre els productors de carn de boví del Regne Unit. Els agricultors d’aviram també podrien veure's greument afectats si el Govern redueix algunes de les altes tarifes aplicades actualment al pollastre no comunitari. Tanmateix, el problema més urgent no és la quantitat de productes agrícoles, sinó la seva qualitat

Llegiu-ne més
shadow bottom
Time for Clarity: The Views of British Business on The Path to Brexit

Temps per a la claredat: el punt de vista dels negocis britànics en el camí cap al Brèxit
Harvard Kennedy School of Business de Massachusetts; King's College de Londres. Febrer de 2018, 104 p.
Harvard Kennedy School of Business de Massachusetts

L'informe exposa i justifica la temença que el Regne Unit hagi de fer concessions sobre els aranzels i acceptar normes alimentàries menys exigents a canvi d'un acord de lliure comerç amb els EUA. Un acord de lliure comerç amb els EUA posarà en greu perill l’agricultura. L'informe conclou que el Regne Unit es trobarà en una posició de negociació particularment feble a causa de la seva mida relativament reduïda i inexperiència, i que l'agricultura n'és un sector molt vulnerable

Llegiu-ne més

Política agrària

Presentation of proposals on the reform of the Common Agricultural Policy 2021-2027

Presentació de propostes sobre la reforma de la Política Agrària Comuna 2021-2027
European Parliament, 11 de juny de 2018.
European Parliament

La Comissió d'Agricultura i Desenvolupament Rural va organitzar una reunió extraordinària l'11 de juny de 2018 (Estrasburg) en què el comissari Phil Hogan va presentar tres propostes legislatives sobre la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2021-2027. Us enllacem directament tots els documents d’aquesta reunió

Llegiu-ne més
shadow bottom
Research for AGRI Committee - Towards the CAP post 2020 - Appraisal of the EC Communication on ‘The Future of Food and Farming’ of 29 November 2017

Recerca del Comitè AGRI - Cap a la PAC post-2020: valoració de la comunicació de la CE sobre "El futur de l'alimentació i l'agricultura" de 29 de novembre de 2017
European Parliament, 5 de juny de 2018, 102 p.
European Parliament

Estudi que examina la Comunicació de la PAC sobre el futur de l'alimentació i l'agricultura publicat per la Comissió Europea el 29 de novembre de 2017 i fa recomanacions sobre com el Parlament podria desenvolupar la seva posició sobre les propostes legislatives de la Comissió quan apareguin. El focus principal de l’anàlisi és l'abast que té la Comunicació de la CE i si inclou de manera coherent els reptes actuals a què fa front l'agricultura de la UE i com els plans de la Comissió coincideixen amb els punts de vista i les idees que aporta l'altra part interessada. També examina l'acompliment de l'actual PAC en contra dels seus objectius establerts de producció sostenible d'aliments, gestió sostenible de recursos ambientals i acció climàtica i equilibri territorial

Llegiu-ne més
Transitioning towards sustainable food systems in europe

Transició cap als sistemes alimentaris sostenibles a Europa
Friends of the Earth. 24 de maig de 2018, 17 p.
Friends of the Earth

Els autors apunten que, en els últims anys, han augmentat les veus que demanen un replantejament fonamental de la política alimentària de la UE i la creació d'una infraestructura general de polítiques relacionades amb l'alimentació en interès d'una transició cap a la sostenibilitat alimentària. La creació d'aquesta infraestructura requereix un procés radical que prengui plenament en consideració la multidimensionalitat de l'alimentació i també la interdependència de la producció, la distribució i el consum, i els vincles amb sistemes més amplis. Aquest document, desenvolupat per investigadors de la Universitat de Pisa, vol proporcionar un punt d'entrada per a una política de transició adreçada a la sostenibilitat alimentària a Europa

Llegiu-ne més

Tecnologia (R+D) i Innovació

Agricultural Research Investment and Policy Reform in High-Income Countries

Inversió en investigació agrícola i reforma de les polítiques dels països d'alts ingressos
United States Department of Agriculture (USDA), maig de 2018.
United States Department of Agriculture (USDA)

Segons aquest informe que enllacem, una gestió més eficient dels recursos condueix a un increment de la productivitat sense implicar un major consum d'inputs. Entre els països que presenten un creixement mitjà de la productivitat, entre l'1 i el 2%, hi ha, a Amèrica, el Canadà, els Estats Units, Colòmbia, el Perú, Veneçuela i l'Uruguai; Portugal, França, Itàlia, els Països Baixos, Suècia, Finlàndia i Rússia, a Europa; Turquia, Tunísia i Egipte, a l'Àfrica; l'Índia, el Pakistan i Indonèsia a l'Àsia; i Austràlia. En la resta dels països, incloent l'Argentina, Mèxic, Equador, Bolívia i la major part dels països africans, el creixement de la productivitat ha estat inferior a l'1%. En aquests mateixos països, l'augment de la producció continua basant-se en major mesura en l'ús més intensiu dels mitjans de producció que en la major eficiència d'aquests mitjans

Llegiu-ne més
shadow bottom
La bioeconomía como oportunidad para la economía española: la visión desde el Observatorio de Bioeconomía

La bioeconomia com a oportunitat per a l'economia espanyola: la visió de l'Observatori de Bioeconomia
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) et al. [Dins] CajaMar. Mediterráneo Económico. Juny de 2018. Vol. 31, p. 95-117.
CajaMar

Us enllacem un capítol corresponent al volum número 31 de la publicació de la Fundació CajaMar titulada Mediterráneo Económico, enguany dedicada al tema de la bioeconomia i el desenvolupament sostenible. En aquest capítol, els autors afirmen que la bioeconomia serà l'eina per desenvolupar una política d'economia circular en el sector dels recursos d'origen biològic, i, tal com s'entén des de l'Estratègia espanyola de bioeconomia, s'ha de sostenir en tres premisses

Llegiu-ne més
shadow bottom
Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Gabinet Tècnic

Twitter Facebook Imprimeix
Alta | Baixa | Contacte | Creative Commons

ISSN: 2014-704X | Dipòsit legal: B.18194-2012

Logotip del Departament